Digital teknologiforståelse i gymnasieskolen (2024)

Om kurset

På dette kursus introduceres gymnasielærere til digital teknologiforståelse med henblik på at kunne tænke det ind i deres egne gymnasiefag. 

Deltagerne vil opnå viden om de fire kompetenceområder i teknologiforståelse: 1) digital design og designprocesser, 2) computationel tankegang, 3) teknologisk handleevne og 4) digital myndiggørelse. Desuden vil deltagerne få viden om og kendskab til basale begreber inden for det digitale fagområde, metoder, principper og teknikker, for at kunne undervise i og benytte det digitale fagområde i samspillet med deres egen faglighed. 

På kurset arbejdes der opgavebaseret og med udgangspunkt i egne fagligheder.

Viden og kompetencer

Deltagerne opnår viden om og kompetencer inden for de fire kompetenceområder, som de igennem kurset vil relatere til deres egen faglighed:

1. Digital design og designprocesser

 • Planlæg og gennemfør designprocesser
 • Brugerinddragelse, test og prototyper
 • Konstruktion og evaluering af basalt it-system

2. Computational tankegang

 • Indsigt i hvad Computationel Thinking er
 • Repræsentation af informationer fra virkeligheden som data i den digitale verden
 • Modellering af data, dataanalyse og visualisering

3. Teknologisk handleevne

 • Introduktion til objekt-orienteret programmering som modellerer den virkelige verden
 • Modellering og konstruktion af basalt it-system (specielt web-teknologi)
 • Brug af digitale værktøjer til at understøtte problemstillinger fra andre fagligheder

4. Digital myndiggørelse

 • Mennesker og digitale systemers påvirkning og sammenhængskraft
 • Transparent, etisk og socialt ansvarlig brug af digitale teknologier - f.eks. data, kunstig intelligens og machine learning
 • Perspektiver på digitalisering og viden om digital teknologi i egen praksis, i dannelse og erkendelsesprocesser

Modellen nedenfor viser, hvordan de fire kompetenceområder hænger sammen og påvirker hinanden:

Læringsmål

Efter kurset har deltagerne kendskab til fundamentale begreber og teori inden for digital teknologi. Dette kan efterfølgende bruges til at understøtte og gennemføre gymnasiale undervisningsforløb i faget Informatik og til at bringe værktøjer og begreber i samspil med andre fagligheder.

Efter kurset vil deltagerne kunne:

 • redegøre for digitale teknologiers muligheder og konsekvenser inden for deres eksisterende faglighed
 • beskrive og redegøre for grundlæggende begreber og teorier indenfor den digitale faglighed, herunder digital design, computationel tænkning, digital myndiggørelse og konstruktion af digitale systemer
 • løse grundlæggende problemstillinger i samspillet mellem IT-system og menneske ved at udnytte centrale teorier, teknikker og processer
 • redegøre for strukturer i programmeringssprog samt anvende programmeringsteknologier til udvikling af basale it-systemer
 • planlægge, gennemføre og evaluere undervisningsforløb, der indeholder digitale emner og værktøjer i samspil med andre fagligheder.

Eksamen

Mundtlig eksamen med ekstern censur. Bedømmelse: 7-trinsskalaen. Der vil være et antal obligatoriske opgaver som skal være godkendte, for at kunne tilmelde sig eksamen.

Undervisningen vil primært foregå på dansk, men enkelte undervisningsgange vil være på engelsk. Eksamen vil foregå på dansk.

 

Læs mere om undervisningsforløbet og planlagte aktiviteter i kursusplanen her.

 

 

DIG

Kurset er for dig, der arbejder som gymnasielærer og:

- ønsker at styrke din digitale indsigt, teknologiforståelse og anvendelsen af digitale metoder i din undervisning

- ønsker undervisningskompetence i Informatik (kurset har tidligere været udbudt under navnet: 'Fundamentale begreber i Informatikken').

Underviser: Jørgen Staunstrup

CV

 • Adjungeret professor ved IT-Universitetet
 • Professor ved DTU (Danmarks Tekniske Universitet)
 • Lektor og undervisningsassistent ved Aarhus Universitetet

Kontakt Jørgen Staunstrup på jst@itu.dk.

Jørgen Staunstrup er adjungeret professor på IT-Universitetet, hvor han bl.a. underviser i Android udvikling. Han har mere end 40 års erfaring med at undervise i kodning/programmering på en række universiteter i både Danmark og USA. Desuden har han i flere perioder arbejdet med it-udvikling i forskellige virksomheder.

Praktisk

Du kan søge om optagelse frem til ansøgningsfrist. Ønsker du optagelse på et kursus efter ansøgningsfrist eller kursusstart, skal du kontakte ITU Efteruddannelse. Vær også opmærksom på, at der kan være en stor læsebyrde inden første kursusgang.

Der er begrænset antal pladser på enkeltfagskurser, og vi anbefaler derfor, at du søger hurtigt muligt. Ansøgere optages efter først-til-mølle-princippet.

Ansøgning

Du skal ansøge om optagelse på enkeltfagskurser via ansøgningsportalen. Læs mere om, hvordan du søger her.

Deltagerbetaling

Der er deltagerbetaling på alle enkeltfagskurser. Deltagerbetalingen skal være betalt, før du kan starte på kurset og deltage i undervisning og eksamen. Fristen for rettidig betaling fremgår af fakturaen. Nogle får deres kurser helt eller delvist betalt af deres arbejdsgiver, mens andre betaler selv.

Pris pr. kursus á 7,5 ECTS        10.625 kr. 
Pris pr. kursus á 7,5 ECTS (masterkursus m. forplejning)         12.300 kr.
Pris pr. kursus á 10 ECTS         14.170 kr.
Pris pr. kursus á 15 ECTS         21.250 kr.

Ovenstående priser er for studerende fra EU/EØS-lande. Der gælder andre priser for studerende fra lande uden for EU/EØS. Se priserne her.

Hvad dækker betalingen?
Betalingen dækker undervisning på det kursus, du er optaget på, samt to eksamensforsøg – en obligatorisk eksamen og eventuel reeksamen. 

Hvis du har brugt begge eksamensforsøg
Hvis du har betalt for et enkeltfag, men ikke bestået det, skal du gentilmelde dig kurset og betale for kurset en gang til. Du kan ikke deltage i undervisningen og gå til eksamen igen uden at betale igen.

Opkræves forud for hvert semester 
Deltagerbetalingen bliver opkrævet forud for semesteret og er en forudsætning for, at du kan følge undervisningen og gå til eksamen. Hvis din arbejdsgiver betaler dit kursus, sender vi en faktura med frist for rettidig betaling direkte til din arbejdsgivers E-boks. Husk at give besked om dette i ansøgningsskemaet ved at oplyse CVR-nummer. Hvis din arbejdsgiver er en offentlig institution, skal du også huske at angive EAN-nummer, hvortil fakturaen vil blive sendt som et e-bilag. Hvis du selv betaler for dit kursus, sender vi fakturaen direkte til din E-boks via dit CPR-nummer. 

Hvis du søger om optagelse kort tid inden kursusstart, må du forvente en meget kort betalingsfrist. Den korte frist sikrer også, at du kan gå til første undervisningsgang samt få adgang til de IT-systemer, du skal bruge i forbindelse med dit kursus.

Refundering af deltagerbetaling og afmelding
Afmelding af kursus og refundering af deltagerbetaling inden kursusstart skal altid ske ved at sende en e-mail til ITU Efteruddannelse på efteruddannelse@itu.dk med angivelse af navn, fødselsdato og kursus. Refundering af deltagerbetaling efter kursusstart kan kun ske ved ganske særlige tilfælde såsom sygdom, langvarig sygdom, udstationering og lignende usædvanlige forhold. Henvendelse om refundering af deltagerbetaling efter kursusstart sendes ligeledes til ITU Efteruddannelse vedlagt dokumentation.

SVU - Statens Voksenuddannelsesstøtte
Enkeltfagsstuderende kan i særlige tilfælde få tildelt SVU, dvs. Statens Voksenuddannelsesstøtte. Det er dit eget ansvar at undersøge reglerne og ansøge om SVU. Kontakt www.svu.dk for uddybende information.

Studiestart

Vi har studiestart på enkeltfagskurser både forår, sommer (Summer University) og efterår:

- Ultimo januar (eksamen i juni)
- Primo/medio juli (eksamen i august)
- Ultimo august (eksamen i januar)

Nogle kurser på masterniveau kan have en senere opstart i foråret eller efteråret og forløbe fra fx april til juni eller oktober til december. Er du blevet optaget på et enkeltfag, vil du i umiddelbar forlængelse heraf modtage et velkomstbrev med flere informationer, der klæder dig på til at starte dine studier på IT-Universitetet.

Forbehold

IT-Universitetet forbeholder sig ret til at justere eller aflyse planlagte kurser, kvalifikationsforløb eller masteruddannelser, hvis tilslutningen ikke er stor nok eller andre organisatoriske forhold gør sig gældende.

Kontakt os, hvis du har brug for hjælp til at sammensætte et efteruddannelsesforløb, der passer til dine særlige ønsker og behov. Du kan også få indblik i de forskellige uddannelsers faglige indhold og regler på området.

ITU Efteruddannelse
Rued Langgaards Vej 7
DK-2300 København S

Tlf: +45 7218 5450

Email: efteruddannelse@itu.dk