Ledelse og strategier i blockchain-økonomien

Kurset undervises på engelsk

Om kurset

Mens blockchain-baserede applikationer som Bitcoin stadig er i deres barndom, er der en tydelig stigning i industriel og akademisk interesse i blokchain-teknologi. Derudover arbejder nystartede virksomheder såvel som industriinitiativer i øjeblikket intensivt på blockchain-baserede innovationer, hvilket gør teknologien til en af ​​de mest lovende innovationsdrivere inden for mange sektorer og brancher. Design og implementering af blockchain-baserede systemer kræver imidlertid knowhow inden for forskellige områder samt omhyggelig overvejelse af større økonomiske og samfundsmæssige problemer.

Dette kursus vil fokusere på at uddanne deltagere i blockchain teknologi til at udvikle konceptuelle såvel som praktiske løsninger og lære at generere nye teoretiske indsigter baseret herpå. Deltagerne vil lære, hvordan blockchain teknologi fungerer, og hvordan det forstyrrer eksisterende forretningsmodeller. De vil få indsigt i paradigmatiske ændringer, der opstår ud fra økonomiske, organisatoriske og computervidenskabelige synspunkter. Deltagerne vil analysere eksisterende forretningsprocesser og deres potentiale til at konvertere dem til blokchain-baserede løsninger. På den måde vil deltagerne kunne skabe nye blockchain-baserede økonomiske systemer.

Efter kurset skal den studerende kunne:

  • Reflektere over forholdet mellem synonym for: forsvindende, fade ud, opløste virksomheders begrænsninger, økonomi relateret til transaktionsomkostninger, it-governance samt standardisering og anvende det i kontekst af blockchain-teknologi.
  • Beskrive og diskutere din personlige rolle som en innovativ forretningsleder og dertilhørende chancer og risici i en globaliseret blockchain-økonomi.
  • Uddybe teknologiske grundlag for blockchain-systemer og kritisk analysere forskellige implementeringer af blockchain.

Undervisningen
Kurset udbydes på masterniveau og afholdes på engelsk som en række intensive moduler med forelæsninger, gæstepræsentationer, øvelser og diskussioner.

Eksamen

Kurset afsluttes med en skriftlig eksamen.

Læs mere om kurset i Kursuskataloget.


 

Preparing Your Business for a Future With Blockchain

Vi kan desværre ikke vise dig denne video uden brug af cookies. Du kan acceptere cookies i venstre hjørne af siden.

At its core, blockchain as a digital ledger and database is about making decentralized economic systems work and minimizing the role of central actors. In this light, business leaders and companies may leverage the technology more if they learn to redefine entities, actors, and interactions, as their business boundaries increasingly fade and interweave.

This calls for a decentralized mindset which will allow for businesses to co-create value in networks and ecosystems. With a decentralized mindset, businesses can better leverage the technology and shift away from traditional business thinking and conventional principles of inventing, producing, packaging, and shipping products and services.

In this ITU ESPRESSO talk, we are joined by Head of the European Blockchain Center and ITU Professor on the Master in IT Management program, Roman Beck. Tune in for a discussion about the relevant steps for businesses to take and the role of the decentralized mindset in the blockchain space.

Guest Speaker: Roman Beck

Roman Beck is Full Professor within the BusinessIT department at IT University of Copenhagen. He is Lead Researcher and Head of the European Blockchain Center and teaches on the Master in IT Management program. 

Roman Beck is among the top 5% of all German professors in business administration. As Blockchain economist, his research focuses on the role of changing nature of work due to Blockchain with focus on governance and value creation in decentralised systems. He is interested in institutional logics of organisations, organisational mindfulness, and awareness.

Mere

Skjul

Underviser

Roman Beck 

Roman Beck er professor på institut for Business IT på IT-Universitetet. Han er chef for forskergruppen TIME, Teknology, Innovation Management & Entrepreneurship (TIME) og chef for European Blockchain Center. Hans forskning fokuserer på it-service sourcing, service management og services engineering med særlig fokus på IS outsourcing, sociale medier og virtualisering. Før ITU var Roman adjunkt og formand for E-finans- and Service Science på Goethe University i Frankfurt.

Læs mere om Roman Beck og hans forskning her.

”Vi er vant til at opfinde, producere, pakke og udsende et produkt. Sådan fungerer det ikke i distribuerede miljøer. Her skal du være medskaber af værdi i et netværk. Og det kræver et decentraliseret mindset,” forklarer Roman Beck, forskningschef på European Blockchain Center på ITU i denne artikel.

Roman Beck, der underviser i enkeltfaget Ledelse og strategier i blockchain-økonomien, belyser i denne artikel hvordan virksomhedsledelsen bedst tilpasser sig og forfiner sin strategi til den boomende blockchain-økonomis vilkår.

Læs hele artiklen her

Praktisk

Du kan søge om optagelse frem til ansøgningsfrist. Ønsker du optagelse på et kursus efter ansøgningsfrist eller kursusstart, skal du kontakte ITU Efteruddannelse. Vær også opmærksom på, at der kan være en stor læsebyrde inden første kursusgang.

Der er begrænset antal pladser på enkeltfagskurser, og vi anbefaler derfor, at du søger hurtigt muligt. Ansøgere optages efter først-til-mølle-princippet.

Ansøgning

Du skal ansøge om optagelse på enkeltfagskurser via ansøgningsportalen. Læs mere om, hvordan du søger her.

Deltagerbetaling

Der er deltagerbetaling på alle enkeltfagskurser. Deltagerbetalingen skal være betalt, før du kan starte på kurset og deltage i undervisning og eksamen. Fristen for rettidig betaling fremgår af fakturaen. Nogle får deres kurser helt eller delvist betalt af deres arbejdsgiver, mens andre betaler selv.

Pris pr. kursus á 7,5 ECTS        10.625 kr. 
Pris pr. kursus á 7,5 ECTS (masterkursus m. forplejning)         12.300 kr.
Pris pr. kursus á 10 ECTS         14.170 kr.
Pris pr. kursus á 15 ECTS         21.250 kr.

Ovenstående priser er for studerende fra EU/EØS-lande. Der gælder andre priser for studerende fra lande uden for EU/EØS. Se priserne her.

Hvad dækker betalingen?
Betalingen dækker undervisning på det kursus, du er optaget på, samt to eksamensforsøg – en obligatorisk eksamen og eventuel reeksamen. 

Hvis du har brugt begge eksamensforsøg
Hvis du har betalt for et enkeltfag, men ikke bestået det, skal du gentilmelde dig kurset og betale for kurset en gang til. Du kan ikke deltage i undervisningen og gå til eksamen igen uden at betale igen.

Opkræves forud for hvert semester 
Deltagerbetalingen bliver opkrævet forud for semesteret og er en forudsætning for, at du kan følge undervisningen og gå til eksamen. Hvis din arbejdsgiver betaler dit kursus, sender vi en faktura med frist for rettidig betaling direkte til din arbejdsgivers E-boks. Husk at give besked om dette i ansøgningsskemaet ved at oplyse CVR-nummer. Hvis din arbejdsgiver er en offentlig institution, skal du også huske at angive EAN-nummer, hvortil fakturaen vil blive sendt som et e-bilag. Hvis du selv betaler for dit kursus, sender vi fakturaen direkte til din E-boks via dit CPR-nummer. 

Hvis du søger om optagelse kort tid inden kursusstart, må du forvente en meget kort betalingsfrist. Den korte frist sikrer også, at du kan gå til første undervisningsgang samt få adgang til de IT-systemer, du skal bruge i forbindelse med dit kursus.

Refundering af deltagerbetaling og afmelding
Afmelding af kursus og refundering af deltagerbetaling inden kursusstart skal altid ske ved at sende en e-mail til ITU Efteruddannelse på efteruddannelse@itu.dk med angivelse af navn, fødselsdato og kursus. Refundering af deltagerbetaling efter kursusstart kan kun ske ved ganske særlige tilfælde såsom sygdom, langvarig sygdom, udstationering og lignende usædvanlige forhold. Henvendelse om refundering af deltagerbetaling efter kursusstart sendes ligeledes til ITU Efteruddannelse vedlagt dokumentation.

SVU - Statens Voksenuddannelsesstøtte
Enkeltfagsstuderende kan i særlige tilfælde få tildelt SVU, dvs. Statens Voksenuddannelsesstøtte. Det er dit eget ansvar at undersøge reglerne og ansøge om SVU. Kontakt www.svu.dk for uddybende information.

Studiestart

Vi har studiestart på enkeltfagskurser både forår, sommer (Summer University) og efterår:

- Ultimo januar (eksamen i juni)
- Primo/medio juli (eksamen i august)
- Ultimo august (eksamen i januar)

Nogle kurser på masterniveau kan have en senere opstart i foråret eller efteråret og forløbe fra fx april til juni eller oktober til december. Er du blevet optaget på et enkeltfag, vil du i umiddelbar forlængelse heraf modtage et velkomstbrev med flere informationer, der klæder dig på til at starte dine studier på IT-Universitetet.

Forbehold

IT-Universitetet forbeholder sig ret til at justere eller aflyse planlagte kurser, kvalifikationsforløb eller masteruddannelser, hvis tilslutningen ikke er stor nok eller andre organisatoriske forhold gør sig gældende.

Kontakt os, hvis du har brug for hjælp til at sammensætte et efteruddannelsesforløb, der passer til dine særlige ønsker og behov. Du kan også få indblik i de forskellige uddannelsers faglige indhold og regler på området.

ITU Efteruddannelse
Rued Langgaards Vej 7
DK-2300 København S

Tlf: +45 7218 5450

Email: efteruddannelse@itu.dk