Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi begynder at bruge cookies, når du klikker dig videre til næste side. Du kan sige Nej tak til statistik ved at klikke her. Vi bruger en cookie, så systemet kan huske, at du har svaret "Nej tak".

Hvis du helt ønsker at undgå cookies, skal du slå dem fra i din browser. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du slår cookies fra, kan du ikke bruge de funktioner, som forudsætter, at hjemmesiden kan huske dine valg.

Læs mere om IT-Universitetets brug af cookies.

Acceptér cookies

ITU

Computer Supported Cooperative Work

Om kurset

Kurset har to fokusområder: 1) at studere samarbejde og 2) at designe kollaborative teknologier. Samarbejde er overalt og teknikker og metoder kan bruges på adskillige områder inklusiv udvikling af open source, samarbejde om open hardware, sundhedsteknologi, spildesign, forskning og udvikling m.m.

Kurset henter avancerede forskningsbaserede temaer fra den nyeste CSCW (Computer Supported Cooperative Work) forskning, som inkluderer (men ikke er begrænset til) samordning, gensidige afhængigheder, koordinering, synlighed & monitorering, infrastructures, og tværnationalt HCI.

Kurset består af tre elementer:

 • Teoretisk introduktion til domænet for CSCW-forskning
 • Praktiske eksperimenter med global samarbejde fx ved at deltage i et strategisk samarbejdsspil
 • Konceptuelt design af kollaborative teknologier

Du lærer at:

 • Forklare centrale koncepter indenfor CSCW-forskning
 • Diskutere og argumentere teoretiske koncepter og indsigter fra forskning inden for computerunderstøttet samarbejde og bruge det til at studere samarbejdsformer
 • Identificere og diskutere udfordringer for design af kollaborative teknologier og arbejdspraksis baseret på CSCW
 • Analysere kollaborativ praksis og brugen af kollaborative teknologier ved at anvende teoretiske koncepter fra CSCW og
 • Designe (re-designe) kollaborative teknologier og foreslå, hvordan udfordringer kan adresseres i design af nye kollaborative teknologier baseret på teoretisk såvel som praktiske argumenter

Kurset giver dig kompetencer til at deltage i distribuerede samarbejder ved at agere proaktivt i forhold til at få samarbejdet til at fungere og til at anvende og eksperimentere med design af kollaborative teknologier.

Læs mere om læringsmål, kursusaktiviteter m.m. her.

Udbydes af Københavns Universitet

Kurset udbydes på Master i Software Engineering af DIKU (Københavns Universitet) og undervises af professor Pernille Bjørn fra DIKU. IT-Universitetet, Københavns Universitet og Copenhagen Business School udbyder i samarbejde masteruddannelsen i software engineering. Læs mere om samarbejdet her.

ku-logo
 

Undervisning

Kurset er en kombination af lektioner, workshops og øvelser, hvor de studerende arbejder eksperimentelt og teoretisk med CSCW-koncepter til analyse og design. Som en del af øvelserne vil de studerende deltage i et strategisk online spil med studerende fra hele verden.

Undervisningen foregår torsdage mellem kl. 8-15 fra uge 36-45 (uge 42 er efterårsferie). Nedenfor er en detaljeret plan for datoer og tidspunkter:

 • 8. september kl. 8-12: Introduction - articulation work - domains of CSCW: healthcare, GSD, Makers
 • 15. september kl. 8-12: Ethnography - artefacts, invisible work
 • 22. september kl.  8-15: Coordination and Awareness
 • 26.-30. september kl. 9:15-15: Maker Week (se nedenfor)
 • 6. oktober kl. 8-12: Common ground, loosely couple work, dependencies in work
 • 13. oktober kl. 8-15: Game
 • 27. oktober kl. 8-12: Categories, classifications, politics
 • 3. november kl. 8-12: Infrastructures – mulighed for vejledning om eftermiddagen
 • 10. november: Eksamen 

Maker Week - 26.-30. september
The Maker week har tre emner for læring:

 1. Concrete experience with 3D print/laser cutting, and micro controllers
 2. Sociomaterial Prototyping cooperative artefacts  
 3. Thinking about how to use the sociomaterial prototype when investigating cooperative work arrangements

Maker Week foregår på KUB Nord, SCIENCE library - og er hele ugen mandag til fredag kl. 9:15 til 15:00 med mulighed for at blive længere. Om fredagen skal prototyperne præsenteres på et alumneevent på DIKU. Ugen er organiseret sammen med studerende fra kandidatuddannelsen i Kommunikation og IT og med studerende fra kurset: konceptudvikling og innovation.

Ugens struktur er som følger:
Mandag: Micro controllers
Tirsdag: 3D printing/(laser cutting)
Onsdag: Sociomaterial Prototyping of cooperative artefacts
Torsdag: arbejde med projekter (og ViBu game)
Fredag: Endelige projekt - flyttes til receptionen hos HCØ

studerende

Underviser

Pernille Bjørn fra DIKU (Københavns Universitet)

Pernille Bjørn underviser på kurset og er professor på DIKU (Datalogisk Institut på Københavns Universitet). Hendes forskning er fokuseret på, hvordan mennesker samarbejder i komplekse relationer og på at udvikle brugbare koncepter for design af kollaborative teknologier. Pernille Bjørns forskning spænder bredt over forskning inden for CSCW, STS, CHI og IS – og hun arbejder med forskellige domains der inkludere Healthcare, Global Software development, og Making/Hacking.

Pernille Bjørn er forfatter til bogen: Sociomaterial-Design: Bounding Technologies in Practice og har desuden udgivet en lang række i internationale peer-reviewed conference proceedings og i anerkendte tidsskrifter.

Praktisk

Du kan søge om optagelse frem til kursusstart, men vær opmærksom på, at der er begrænset antal pladser på enkeltfagskurser. Ansøgere optages efter først-til-mølle-princippet.

Ansøgning

Du skal ansøge om optagelse på enkeltfagskurser via ansøgningsportalen. Læs mere om, hvordan du søger her.

Deltagerbetaling
Der er deltagerbetaling på alle enkeltfagskurser. Deltagerbetalingen skal være betalt, før du kan starte på kurset og deltage i undervisning og eksamen. Nogle får deres kurser helt eller delvist betalt af deres arbejdsgiver, mens andre betaler selv.

- Pris pr. kursus á 7,5 ECTS-point: 10.625 kr.
- Pris pr. kursus á 7,5 ECTS-point: 12.150 kr. (masterkursus med forplejning)
- Pris pr. kursus á 10 ECTS-point: 14.170 kr.
- Pris pr. kursus á 15 ECTS-point: 21.250 kr.

Ovenstående priser er for studerende fra EU/EØS-lande. Der gælder andre priser for studerende fra lande uden for EU/EØS. Se priserne her.

Hvad dækker betalingen?
Betalingen dækker undervisning på det kursus, du er optaget på samt to eksamensforsøg – en obligatorisk eksamen og eventuel re-eksamen.

Hvis du har brugt begge eksamensforsøg
Hvis du har betalt for et enkeltfag, men ikke gennemført det, skal du tilmelde dig kurset igen og betale for kurset igen. Du kan ikke deltage i undervisningen igen og modtage vejledning af dine (tidligere) undervisere uden at betale igen.

Opkræves forud for hvert semester
Deltagerbetalingen bliver opkrævet forud for hvert semester. Du kan forvente en meget kort betalingsfrist, hvis du har søgt lige op til semesterstart.

Arbejdsgiver betaler
Hvis din arbejdsgiver betaler dit kursus, kan fakturaen sendes direkte til arbejdsgiveren. Husk, at give besked om det på ansøgningsskemaet ved at oplyse CVR-nummer. Hvis din arbejdsgiver er en offentlig institution, skal du også huske at angive EAN-nummer.

Frameldelse
Framelding skal altid ske per e-mail og inden kursusstart med angivelse af navn, fødselsdato og kursus. Refundering af deltagerbetaling efter kursusstart kan kun ske ved ganske særlige tilfælde såsom dødsfald, sygdom, langvarig sygdom, udstationering og lignende. Henvendelse om tilbagebetaling af deltagerbetaling efter kursusstart sendes til ITU Efteruddannelse vedlagt dokumentation.

Studiestart

Vi har studiestart på enkeltfagskurser både forår- og efterår.

- Ultimo januar (eksamen i juni)
- Ultimo august (eksamen i januar)

Nogle kurser kan have en senere opstart og forløbe fra fx april til juni eller oktober til december. Du kan læse mere om studiestart for enkeltfagsstuderende på Study Start. Er du optaget på et enkeltfag, vil du modtage et velkomstbrev med flere informationer cirka 14 dage før opstart. 

Vær opmærksom på, at der kan være en stor læsebyrde inden første kursus gang.

Forbehold

IT-Universitetet forbeholder sig ret til at justere eller aflyse planlagte kurser, kvalifikationsforløb eller masteruddannelser, hvis tilslutningen ikke er stor nok eller andre organisatoriske forhold gør sig gældende.


Studievejledning

Kontakt os, hvis du har brug for hjælp til at sammensætte et efteruddannelsesforløb, der passer til dine særlige ønsker og behov. Du kan også få indblik i de forskellige uddannelsers faglige indhold og regler på området.

ITU Efteruddannelse
Rued Langgaards Vej 7
DK-2300 København S

Tlf: +45 7218 5050

Email: efteruddannelse@itu.dk