Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi begynder at bruge cookies, når du klikker dig videre til næste side. Du kan sige Nej tak til statistik ved at klikke her. Vi bruger en cookie, så systemet kan huske, at du har svaret "Nej tak".

Hvis du helt ønsker at undgå cookies, skal du slå dem fra i din browser. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du slår cookies fra, kan du ikke bruge de funktioner, som forudsætter, at hjemmesiden kan huske dine valg.

Læs mere om IT-Universitetets brug af cookies.

Acceptér cookies

ITU

Enterprise Architecture

Kurset foregår på engelsk

Om kurset

Kurset giver en grundlæggende introduktion til enterprisearkitektur (business og it-arkitektur) baseret på internationalt anerkendte modeller og metoder.

Dette kursus kommer hele vejen rundt om processen relateret til enterprisearkitektur fra strategisk planlægning til det specifikke arkitekturarbejde inden for business arkitektur, informationsarkitektur, løsningarkitektur og teknisk arkitektur.

Samspillet mellem implementering af arkitekturprocesser og operationelle processer diskuteres. Temaer som IT governance, performance management, benchmarking og ROI vil blive analyseret ud fra et arkitekturperspektiv. Serviceorienteret arkitektur (SOA) og nøglekoncepter som cloud og mikrotjenester vil blive undersøgt på strategisk plan. Kursusdeltagere introduceres også til forvaltning af tjenester og infrastruktur, værdibaseret udvikling og forretningsprocesstyring (BPM).

Kurset vil inkludere cases og benytte sig af gæsteforelæsninger.

Kursets læringsmål følger Carnegie Mellon Universitys Enterprise Architecture Knowledge and Skills Areas (niveau 1.0 og 2.0). Den studerende skal ved afslutningen af kurset kunne:

  • Forklare baggrunden for og indholdet af en række nøgleudfordringer inden for enterprisearkitektur.
  • Forklare og sammenligne de væsentlige begreber i enterprisearkitekturen, herunder rammerne og artefakterne og deres indbyrdes afhængighed.
  • Evaluere arkitekturens modenhed, styring og strategi i en virksomhed.
  • Søge efter mere information, for eksempel videnskabelig litteratur, rapporter, specifikationer og bruge disse oplysninger i metode og argumentation.

Undervisningen
Kurset afholdes på engelsk som en række intensive moduler med forelæsninger, gæstepræsentationer, øvelser og diskussioner.

Gennem gamification ("EA Game" - et digitalt simuleringsspil) får de studerende en dybere forståelse af arkitekturprocesser med fokus på arkitekturstyring og ledelse.

Flere gruppearbejder gennem hele kurset vil afprøve den studerendes evne til at arbejde med teoretiske begreber i praksis og skærper deres analytiske evner relateret til EA-sager.

Kursusudformningen udfordrer de studerende til at reflektere over det nødvendige udvalg i informationsindsamling, både teoretisk (ved at tilbyde en overflod af understøttende litteratur) og praktisk taget (ved at udfordre deres projektforslag gennem tilsyn, ved dialogiske og dialektiske åbne overvejelser i klassen).

Eksamen
Det afsluttende projekt udarbejdes i grupper på en til fire personer. 10 sider per person. Eksamen er individuel. Der er afsat 20 minutter per person. Grupper kan introducere projektet sammen (5-7 minutter), men eksamenerne er individuelle.

Ændringer i kursusbeskrivelsen kan forekomme frem til kursusstart.

Kurset udbydes på masterniveau. Læs også om læringsmål, læringsaktiviteter og fagligt indhold på kursusbasen her.

DIG

Du har formentlig flere års praktisk it-erfaring og et godt kendskab til forretningsperspektivet. Måske er du it-projektleder, it-konsulent, it-chef, udvikler, rådgiver eller lignende.

studerende

Underviser

John Gøtze

John Gøtze er adjunkt med over 15 års erfaring med enterprisearkitektur set fra et forsknings- såvel som professionelt perspektiv. Hans ekspertise dækker enterprisearkitektur, standardisering, arkitekturstyring, digitalt lederskab, strategisk planlægning og meget mere.

Når han ikke underviser er John Gøtze leder af QualiWare Center of Excellence, som udvikler nye metoder og next generation EA software og services. Han er desuden direktør og medstifter af EA Fellows og har en fortid som chefredaktør på Journal of Enterprise Achitechture.

Hvad er næste skridt i din karriere?

Kom til Åbent Hus for efteruddannelser den 5. marts, og hør om mulighederne hos os.


Læs mere og tilmeld dig her

Med tidens store fokus på digital transformation rykker it dybt ind i kerneforretningen. I kølvandet på digitale initiativer følger organisatoriske forandringer, som afhænger af, hvordan enterprisearkitekterne og ledelsen i fællesskab griber opgaven an. Adjunkt på IT-Universitetet John Gøtze giver her et indblik i konsekvenserne af digitaliseringen set med en enterprisearkitekts øjne.

- Vi skal holde op med at tale om it som en del af forretningen. Det er forretningen. Og vi bliver nødt til at arbejde på en måde, hvor it integreres endnu mere i kerneforretningen. Men det hele afhænger af, hvordan enterprisearkitekterne og ledelsen tager de nye roller til sig, fortæller John Gøtze, der er adjunkt på IT-Universitetet og underviser i enterprisearkitektur.

Med digital transformation får enterprisearkitekterne således nye roller som forretningens arkitekter. Dermed rykker de tættere på direktøren, og det stiller spørgsmålstegn ved de klassiske roller i virksomheden. Virksomhedens it-direktør (CIO) bliver fx innovationsagent, der forvandler virksomheden til en digital virksomhed, mens andre direktører måske vil mene, at...

Læs hele artiklen her

business men

Med den nye fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er der for alvor lagt op til, at det offentlige Danmark skal arbejde med data, standarder og arkitektur. Samtidig skal service, sikkerhedsniveau og stabilitet i den offentlige it-infrastruktur højnes. John Gøtze, som er specialist i enterprisearkitektur og adjunkt på IT-Universitetet, giver her fem gode råd til dem, der skal implementere strategien.

Enterprisearkitektur er vigtigt i forbindelse med digitaliseringsstrategien, fordi den har stort og nødvendigt fokus på data, standarder og arkitektur. Kernen i enterprisearkitektur er netop at tænke strategi, forretning og teknologi sammen, hvilket er afgørende for at realisere strategiens mål om en mere sammenhængende og effektiv offentlig sektor med service og velfærdsløsninger af høj klasse.

Her er fem gode råd og vigtige overvejelser fra et perspektiv af enterprisearkitektur til dem, der skal...

Læs hele artiklen her

Billede af tandhjul

Praktisk

Du kan søge om optagelse frem til kursusstart, men vær opmærksom på, at der er begrænset antal pladser på enkeltfagskurser. Ansøgere optages efter først-til-mølle-princippet.

Ansøgning

Du skal ansøge om optagelse på enkeltfagskurser via ansøgningsportalen. Læs mere om, hvordan du søger her.

Deltagerbetaling
Der er deltagerbetaling på alle enkeltfagskurser. Deltagerbetalingen skal være betalt, før du kan starte på kurset og deltage i undervisning og eksamen. Nogle får deres kurser helt eller delvist betalt af deres arbejdsgiver, mens andre betaler selv.

- Pris pr. kursus á 7,5 ECTS-point: 10.625 kr.
- Pris pr. kursus á 7,5 ECTS-point: 12.150 kr. (masterkursus med forplejning)
- Pris pr. kursus á 10 ECTS-point: 14.170 kr.
- Pris pr. kursus á 15 ECTS-point: 21.250 kr.

Ovenstående priser er for studerende fra EU/EØS-lande. Der gælder andre priser for studerende fra lande uden for EU/EØS. Se priserne her.

Hvad dækker betalingen?
Betalingen dækker undervisning på det kursus, du er optaget på samt to eksamensforsøg – en obligatorisk eksamen og eventuel re-eksamen.

Hvis du har brugt begge eksamensforsøg
Hvis du har betalt for et enkeltfag, men ikke gennemført det, skal du tilmelde dig kurset igen og betale for kurset igen. Du kan ikke deltage i undervisningen igen og modtage vejledning af dine (tidligere) undervisere uden at betale igen.

Opkræves forud for hvert semester
Deltagerbetalingen bliver opkrævet forud for hvert semester. Du kan forvente en meget kort betalingsfrist, hvis du har søgt lige op til semesterstart.

Arbejdsgiver betaler
Hvis din arbejdsgiver betaler dit kursus, kan fakturaen sendes direkte til arbejdsgiveren. Husk, at give besked om det på ansøgningsskemaet ved at oplyse CVR-nummer. Hvis din arbejdsgiver er en offentlig institution, skal du også huske at angive EAN-nummer.

Frameldelse
Framelding skal altid ske per e-mail og inden kursusstart med angivelse af navn, fødselsdato og kursus. Refundering af deltagerbetaling efter kursusstart kan kun ske ved ganske særlige tilfælde såsom dødsfald, sygdom, langvarig sygdom, udstationering og lignende. Henvendelse om tilbagebetaling af deltagerbetaling efter kursusstart sendes til ITU Efteruddannelse vedlagt dokumentation.

Studiestart

Vi har studiestart på enkeltfagskurser både forår- og efterår.

- Ultimo januar (eksamen i juni)
- Ultimo august (eksamen i januar)

Nogle kurser kan have en senere opstart og forløbe fra fx april til juni eller oktober til december. Du kan læse mere om studiestart for enkeltfagsstuderende på Study Start. Er du optaget på et enkeltfag, vil du modtage et velkomstbrev med flere informationer cirka 14 dage før opstart. 

Vær opmærksom på, at der kan være en stor læsebyrde inden første kursus gang.

Forbehold

IT-Universitetet forbeholder sig ret til at justere eller aflyse planlagte kurser, kvalifikationsforløb eller masteruddannelser, hvis tilslutningen ikke er stor nok eller andre organisatoriske forhold gør sig gældende.


Studievejledning

Kontakt os, hvis du har brug for hjælp til at sammensætte et efteruddannelsesforløb, der passer til dine særlige ønsker og behov. Du kan også få indblik i de forskellige uddannelsers faglige indhold og regler på området.

ITU Efteruddannelse
Rued Langgaards Vej 7
DK-2300 København S

Tlf: +45 7218 5050

Email: efteruddannelse@itu.dk