Enterprise Architecture

Strategi, forretning og teknologi i en digital verden

Om kurset

Kurset giver en grundlæggende introduktion til enterprisearkitektur (forretnings- og it-arkitektur) baseret på internationalt anerkendte modeller og metoder.

Dette kursus kommer hele vejen rundt om processen relateret til enterprisearkitektur fra strategisk planlægning til det specifikke arkitekturarbejde inden for forretningsarkitektur, informationsarkitektur, løsningarkitektur og teknisk arkitektur.

Samspillet mellem implementering af arkitekturprocesser og operationelle processer diskuteres. Temaer som IT governance, performance management, benchmarking og ROI vil blive analyseret ud fra et arkitekturperspektiv. Serviceorienteret arkitektur (SOA) og nøglekoncepter som cloud og mikrotjenester vil blive undersøgt på strategisk plan. Kursusdeltagere introduceres også til forvaltning af tjenester og infrastruktur, værdibaseret udvikling og forretningsprocesstyring (BPM).

Kurset vil inkludere cases og benytte sig af gæsteforelæsninger.

Kursets læringsmål følger Carnegie Mellon Universitys Enterprise Architecture Knowledge and Skills Areas (niveau 1.0 og 2.0). Den studerende skal ved afslutningen af kurset kunne:

  • Forklare baggrunden for og indholdet af en række nøgleudfordringer inden for enterprisearkitektur.
  • Forklare og sammenligne de væsentlige begreber i enterprisearkitekturen, herunder rammeværk og artefakterne og deres indbyrdes afhængighed.
  • Evaluere arkitekturens modenhed, styring og strategi i en virksomhed.
  • Søge efter mere information, for eksempel videnskabelig litteratur, rapporter, specifikationer og bruge disse oplysninger i metode og argumentation.Undervisningen
Kurset afholdes på dansk som fire meget intensive undervisningsmoduler i september (hele dage, 3 x 12 timer og 1 x 7 timer) med forelæsninger, gæstepræsentationer, øvelser og diskussioner. I oktober projektskrivning med supervision. I november afholdes eksamen. 

Gennem gamification ("EA Game" - et digitalt simuleringsspil) får de studerende en dybere forståelse af arkitekturprocesser med fokus på arkitekturstyring og ledelse. Flere gruppearbejder gennem hele kurset vil afprøve den studerendes evne til at arbejde med teoretiske begreber i praksis og skærper deres analytiske evner relateret til EA-aktiviteter.

Kursusudformningen udfordrer de studerende til at reflektere over det nødvendige udvalg i informationsindsamling, både teoretisk (ved at tilbyde en overflod af understøttende litteratur) og praktisk taget (ved at udfordre deres projektforslag gennem vejledning og peer-sparring, ved dialogiske og dialektiske åbne overvejelser i klassen).

Eksamen
Kurset afsluttes med en mundtlig eksamen baseret på et skriftligt projekt (10 sider pr person) i enkeltmands- eller topersonsgrupper. Eksamen varer 40 minutter pr. person. Der er ekstern censor ved eksamen.

Kurset udbydes på masterniveau. Læs flere detaljer om kurset her. For at blive optaget på kurset skal du opfylde adgangskravene til masterkurser.
 

DIG

Du har formentlig flere års praktisk it-erfaring og et godt kendskab til forretningsperspektivet. Måske er du it-projektleder, it-konsulent, it-chef, udvikler, rådgiver eller lignende.

Med tidens store fokus på digital transformation rykker it dybt ind i kerneforretningen. I kølvandet på digitale initiativer følger organisatoriske forandringer, som afhænger af, hvordan enterprisearkitekterne og ledelsen i fællesskab griber opgaven an. Adjunkt på IT-Universitetet John Gøtze giver her et indblik i konsekvenserne af digitaliseringen set med en enterprisearkitekts øjne.

- Vi skal holde op med at tale om it som en del af forretningen. Det er forretningen. Og vi bliver nødt til at arbejde på en måde, hvor it integreres endnu mere i kerneforretningen. Men det hele afhænger af, hvordan enterprisearkitekterne og ledelsen tager de nye roller til sig, fortæller John Gøtze, der er adjunkt på IT-Universitetet og underviser i enterprisearkitektur.

Med digital transformation får enterprisearkitekterne således nye roller som forretningens arkitekter. Dermed rykker de tættere på direktøren, og det stiller spørgsmålstegn ved de klassiske roller i virksomheden. Virksomhedens it-direktør (CIO) bliver fx innovationsagent, der forvandler virksomheden til en digital virksomhed, mens andre direktører måske vil mene, at...

Læs hele artiklen her

Med den nye fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er der for alvor lagt op til, at det offentlige Danmark skal arbejde med data, standarder og arkitektur. Samtidig skal service, sikkerhedsniveau og stabilitet i den offentlige it-infrastruktur højnes. John Gøtze, som er specialist i enterprisearkitektur og adjunkt på IT-Universitetet, giver her fem gode råd til dem, der skal implementere strategien.

Enterprisearkitektur er vigtigt i forbindelse med digitaliseringsstrategien, fordi den har stort og nødvendigt fokus på data, standarder og arkitektur. Kernen i enterprisearkitektur er netop at tænke strategi, forretning og teknologi sammen, hvilket er afgørende for at realisere strategiens mål om en mere sammenhængende og effektiv offentlig sektor med service og velfærdsløsninger af høj klasse.

Her er fem gode råd og vigtige overvejelser fra et perspektiv af enterprisearkitektur til dem, der skal...

Læs hele artiklen her

Praktisk

Du kan søge om optagelse frem til ansøgningsfrist. Ønsker du optagelse på et kursus efter ansøgningsfrist eller kursusstart, skal du kontakte ITU Efteruddannelse. Vær også opmærksom på, at der kan være en stor læsebyrde inden første kursusgang.

Der er begrænset antal pladser på enkeltfagskurser, og vi anbefaler derfor, at du søger hurtigt muligt. Ansøgere optages efter først-til-mølle-princippet.

Ansøgning

Du skal ansøge om optagelse på enkeltfagskurser via ansøgningsportalen. Læs mere om, hvordan du søger her.

Deltagerbetaling

Der er deltagerbetaling på alle enkeltfagskurser. Deltagerbetalingen skal være betalt, før du kan starte på kurset og deltage i undervisning og eksamen. Fristen for rettidig betaling fremgår af fakturaen. Nogle får deres kurser helt eller delvist betalt af deres arbejdsgiver, mens andre betaler selv.

Pris pr. kursus á 7,5 ECTS        10.625 kr. 
Pris pr. kursus á 7,5 ECTS (masterkursus m. forplejning)         12.300 kr.
Pris pr. kursus á 10 ECTS         14.170 kr.
Pris pr. kursus á 15 ECTS         21.250 kr.

Ovenstående priser er for studerende fra EU/EØS-lande. Der gælder andre priser for studerende fra lande uden for EU/EØS. Se priserne her.

Hvad dækker betalingen?
Betalingen dækker undervisning på det kursus, du er optaget på, samt to eksamensforsøg – en obligatorisk eksamen og eventuel reeksamen. 

Hvis du har brugt begge eksamensforsøg
Hvis du har betalt for et enkeltfag, men ikke bestået det, skal du gentilmelde dig kurset og betale for kurset en gang til. Du kan ikke deltage i undervisningen og gå til eksamen igen uden at betale igen.

Opkræves forud for hvert semester 
Deltagerbetalingen bliver opkrævet forud for semesteret og er en forudsætning for, at du kan følge undervisningen og gå til eksamen. Hvis din arbejdsgiver betaler dit kursus, sender vi en faktura med frist for rettidig betaling direkte til din arbejdsgivers E-boks. Husk at give besked om dette i ansøgningsskemaet ved at oplyse CVR-nummer. Hvis din arbejdsgiver er en offentlig institution, skal du også huske at angive EAN-nummer, hvortil fakturaen vil blive sendt som et e-bilag. Hvis du selv betaler for dit kursus, sender vi fakturaen direkte til din E-boks via dit CPR-nummer. 

Hvis du søger om optagelse kort tid inden kursusstart, må du forvente en meget kort betalingsfrist. Den korte frist sikrer også, at du kan gå til første undervisningsgang samt få adgang til de IT-systemer, du skal bruge i forbindelse med dit kursus.

Refundering af deltagerbetaling og afmelding
Afmelding af kursus og refundering af deltagerbetaling inden kursusstart skal altid ske ved at sende en e-mail til ITU Efteruddannelse på efteruddannelse@itu.dk med angivelse af navn, fødselsdato og kursus. Refundering af deltagerbetaling efter kursusstart kan kun ske ved ganske særlige tilfælde såsom sygdom, langvarig sygdom, udstationering og lignende usædvanlige forhold. Henvendelse om refundering af deltagerbetaling efter kursusstart sendes ligeledes til ITU Efteruddannelse vedlagt dokumentation.

SVU - Statens Voksenuddannelsesstøtte
Enkeltfagsstuderende kan i særlige tilfælde få tildelt SVU, dvs. Statens Voksenuddannelsesstøtte. Det er dit eget ansvar at undersøge reglerne og ansøge om SVU. Kontakt www.svu.dk for uddybende information.

Studiestart

Vi har studiestart på enkeltfagskurser både forår og efterår.

- Ultimo januar (eksamen i juni)
- Ultimo august (eksamen i januar)

Nogle kurser kan have en senere opstart og forløbe fra fx april til juni eller oktober til december. Er du blevet optaget på et enkeltfag, vil du i umiddelbar forlængelse heraf modtage et velkomstbrev med flere informationer, der klæder dig på til at starte dine studier på IT-Universitetet.

Forbehold

IT-Universitetet forbeholder sig ret til at justere eller aflyse planlagte kurser, kvalifikationsforløb eller masteruddannelser, hvis tilslutningen ikke er stor nok eller andre organisatoriske forhold gør sig gældende.

Kontakt os, hvis du har brug for hjælp til at sammensætte et efteruddannelsesforløb, der passer til dine særlige ønsker og behov. Du kan også få indblik i de forskellige uddannelsers faglige indhold og regler på området.

ITU Efteruddannelse
Rued Langgaards Vej 7
DK-2300 København S

Tlf: +45 7218 5450

Email: efteruddannelse@itu.dk