Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi begynder at bruge cookies, når du klikker dig videre til næste side. Du kan sige Nej tak til statistik ved at klikke her. Vi bruger en cookie, så systemet kan huske, at du har svaret "Nej tak".

Hvis du helt ønsker at undgå cookies, skal du slå dem fra i din browser. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du slår cookies fra, kan du ikke bruge de funktioner, som forudsætter, at hjemmesiden kan huske dine valg.

Læs mere om IT-Universitetets brug af cookies.

Acceptér cookies

ITU

Enterprisearkitektur

Om kurset

Kurset giver en grundig indføring i enterprisearkitektur (forretnings- og it-arkitektur) baseret på internationalt anerkendte modeller og metoder. Du kommer hele vejen rundt om processen relateret til enterprisearkitektur fra strategisk planlægning til konkret arkitekturarbejde og praktisk udførelse.

Kurset berører temaer som it governance, performance management, benchmarking, business process management, knowledge management set i lyset af enterprisearkitektur.

Efter kurset vil du være i stand til at forklare baggrunden for og indholdet af en række nøgleudfordringer inden for enterprisearkitektur. Du vil kunne sammenligne koncepter inden for enterprisearkitektur og vurdere arkitekturens modenhed, governance og strategi i en given virksomhed.

Undervisningen
Kurset forløber som undervisning fordelt på to weekender fredag og lørdag:

  • 1. og 2. september
  • 22. og 23. september

Undervisningen foregår på dansk og forløber med forelæsninger, gæsteoplæg og gruppediskussioner. Kurset afsluttes med en mundtlig eksamen baseret på aflevering af projektopgave (10 sider). Opgaven afleveres den 18. oktober og de mundtlige eksamener ligger den 25. og 26. oktober.

OBS: Vær opmærksom på, at læsebyrden til føste undervisningsgang kan være stor.

Kurset udbydes på masterniveau. Læs også om læringsmål, læringsaktiviteter og fagligt indhold på kursusbasen her.

DIG

Du har formentlig flere års praktisk it-erfaring og et godt kendskab til forretningsperspektivet. Måske er du it-projektleder, it-konsulent, it-chef, udvikler, rådgiver eller lignende.

studerende

Underviser

Klaus Oestergaard

Klaus Østergaard er selvstændig konsulent indenfor enterprisearkitektur. Dertil er han lektor på IT-Universitetet, hvor han underviser i enterprisearkitektur, it-governance og it-ledelse. Klaus Østergaard har 10 års erfaring fra servicebranchen som leder for differencerede medarbejdergrupper. Han er desuden akkrediteret som instruktør i EA certificering.

Klaus Østergaard er organisator af og speaker på den årlige sommerskole omhandlende enterprisearkitektur på IT-Universitet. Hans passion er it og EA og fokus er på den rolle it og enterprisearkitekten har i den moderne organisation. I kraft af sin rolle som lektor er han i besiddelse af den nyeste viden på it-området, og i hans virke som konsulent er han i konstant berøring med de problemstillinger, der opleves i det ”virkelige liv”.

Klaus Østergaards ledelseserfaring gør ham i stand til at forstå de udfordringer, den moderne enterprisearkitekt står overfor. Han har sideløbende med sit lederjob uddannet sig til cand.it. med speciale i Enterprise Architecture fra IT-Universitetet og CBS.

Kompetenceområder:

  • It/forretning
  • Forretningsdrevet it
  • It-governance
  • Enterprisearkitektur
  • Ledelse af vidensmedarbejdere

Man er ikke enterprisearkitekt bare, fordi man ved noget om databaser. Vi skal have ryddet op i begreberne og få styr på rollerne, så enterprisearkitekturen kan udfylde dens fulde potentiale, mener ekstern lektor på IT-Universitetet, Klaus Østergaard.

Det kan være svært at definere en enterprisearkitekts rolle i forhold til organisationen. For det første kan det være meget forskelligt fra organisation til organisation, hvilke opgaver en enterprisearkitekt varetager. For det andet er der flere og flere, der kalder sig enterprisearkitekter uden at være det, og det underminerer forståelse af, hvad en enterprisearkitekt er.

- Det er faktisk et reelt problem, at man ikke har styr på rollerne inden for arbejdet med arkitektur. Der hører forskellige ansvarsområder til de forskellige betegnelser, og man kan ikke bare blande dem sammen. Ofte sker det nemlig, at enterprisearkitekten ender med at agere solution-arkitekt på kerneområder og lave enkeltstående løsninger. Men det sker på bekostning af det overblik, der netop gør enterprisearkitekten til en værdifuld strategisk business partner. Derfor er det nødvendigt at få adskilt rollerne, så enterprisearkitekten ikke drukner i enkelte projekter, men bevarer overblikket og udfylder sit potentiale, fortæller Klaus Østergaard, der underviser i enterprisearkitektur på IT-Universitetet.

Læs hele artiklen her

arkitektroller

Praktisk

Du kan søge om optagelse frem til kursusstart, men vær opmærksom på, at der er begrænset antal pladser på enkeltfagskurser. Ansøgere optages efter først-til-mølle-princippet.

Ansøgning

Du skal ansøge om optagelse på enkeltfagskurser via ansøgningsportalen. Læs mere om, hvordan du søger her.

Deltagerbetaling
Der er deltagerbetaling på alle enkeltfagskurser. Deltagerbetalingen skal være betalt, før du kan starte på kurset og deltage i undervisning og eksamen. Nogle får deres kurser helt eller delvist betalt af deres arbejdsgiver, mens andre betaler selv.

- Pris pr. kursus á 7,5 ECTS-point: 10.625 kr.
- Pris pr. kursus á 7,5 ECTS-point: 12.150 kr. (masterkursus med forplejning)
- Pris pr. kursus á 10 ECTS-point: 14.170 kr.
- Pris pr. kursus á 15 ECTS-point: 21.250 kr.

Ovenstående priser er for studerende fra EU/EØS-lande. Der gælder andre priser for studerende fra lande uden for EU/EØS. Se priserne her.

Hvad dækker betalingen?
Betalingen dækker undervisning på det kursus, du er optaget på samt to eksamensforsøg – en obligatorisk eksamen og eventuel re-eksamen.

Hvis du har brugt begge eksamensforsøg
Hvis du har betalt for et enkeltfag, men ikke gennemført det, skal du tilmelde dig kurset igen og betale for kurset igen. Du kan ikke deltage i undervisningen igen og modtage vejledning af dine (tidligere) undervisere uden at betale igen.

Opkræves forud for hvert semester
Deltagerbetalingen bliver opkrævet forud for hvert semester. Du kan forvente en meget kort betalingsfrist, hvis du har søgt lige op til semesterstart.

Arbejdsgiver betaler
Hvis din arbejdsgiver betaler dit kursus, kan fakturaen sendes direkte til arbejdsgiveren. Husk, at give besked om det på ansøgningsskemaet ved at oplyse CVR-nummer. Hvis din arbejdsgiver er en offentlig institution, skal du også huske at angive EAN-nummer.

Frameldelse
Framelding skal altid ske per e-mail og inden kursusstart med angivelse af navn, fødselsdato og kursus. Refundering af deltagerbetaling efter kursusstart kan kun ske ved ganske særlige tilfælde såsom dødsfald, sygdom, langvarig sygdom, udstationering og lignende. Henvendelse om tilbagebetaling af deltagerbetaling efter kursusstart sendes til ITU Efteruddannelse vedlagt dokumentation.

Studiestart

Vi har studiestart på enkeltfagskurser både forår- og efterår.

- Ultimo januar (eksamen i juni)
- Ultimo august (eksamen i januar)

Nogle kurser kan have en senere opstart og forløbe fra fx april til juni eller oktober til december. Du kan læse mere om studiestart for enkeltfagsstuderende på Study Start. Er du optaget på et enkeltfag, vil du modtage et velkomstbrev med flere informationer cirka 14 dage før opstart. 

Vær opmærksom på, at der kan være en stor læsebyrde inden første kursus gang.

Forbehold

IT-Universitetet forbeholder sig ret til at justere eller aflyse planlagte kurser, kvalifikationsforløb eller masteruddannelser, hvis tilslutningen ikke er stor nok eller andre organisatoriske forhold gør sig gældende.


Studievejledning

Kontakt os, hvis du har brug for hjælp til at sammensætte et efteruddannelsesforløb, der passer til dine ønsker og behov. Du kan også få indblik i de forskellige uddannelsers faglige indhold og regler på området.

ITU Efteruddannelse
Rued Langgaards Vej 7
DK-2300 København S

Tlf: +45 7218 5050

Email: efteruddannelse@itu.dk

Top