Acceptér cookies

Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi benytter cookies for at indsamle statistik og forbedre brugerens oplevelse.

Ved at klikke OK eller gå videre accepterer du vores cookies til statistik. 

Hvis du helt ønsker at undgå cookies, skal du slå dem fra i din browser. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du slår cookies fra, kan du ikke bruge de funktioner, som forudsætter, at hjemmesiden kan huske dine valg. Du kan læse mere om, hvordan du slår cookies fra i din browser og om IT-Universitetets brug af cookies her.

Acceptér cookies

ITU

Forandringsledelse og implementering

Om kurset

Implementering af it i organisationer er en udfordring. Udfordringerne handler især om forståelse og håndtering af de organisatoriske forandringer der er i spil. Kurset i forandringsledelse og implementering giver en generel forståelse for organisatorisk forandringsledelse med fokus på indsigt og eksempler om implementering af it-baserede forandringsprojekter. It-baserede forandringsprojekter starter fra de første tanker om ny it i organisationer, udvikling og introduktion til perioden efter introduktion. Forståelsen for forandringsledelse gennem hele processen giver mulighed for at håndtere den virkelighed der er, og skabe mere robuste systemer fra start, samt forståelse for håndtering af de overraskelser, der ofte dukker op.

Deltagerne præsenteres for forskellige typer af forandringer, samt cases herpå, samt en bred vifte af teoretiske og metodiske tilgange til at forstå og håndtere forandring. Emner, der tages op er:

 • forandringsmodeller
 • ledelsesformer
 • medarbejderinddragelse
 • forandringsparathed
 • forandringsagenter
 • bæredygtige forandringsprocesser
 • varig implementering

Efter kurset forventes det, at deltagerne er i stand til at:

 • beskrive, analysere og diskutere forskellige typer af forandringstilgange.
 • kende til og vurdere relevansen af forskellige metoder til at gennemføre forandringer i organisationer.
 • analysere de forskellige organisatoriske udfordringer i en konkret kontekst, med fokus på forskellige aktørers forståelse og behov i forbindelse med forandring.
 • udarbejde og diskutere konkrete implementeringsforslag for forandringsprojekte.
 • beskrive, analysere og diskutere behovet for ledelse i en konkret forandringssprocess.

Undervisning
Kurset gennemføres med en blanding af teoretiske oplæg, inspirationsoplæg, øvelser, diskussioner og gruppearbejde.

Deltagerne forventes blandt andet at arbejde i grupper omkring cases fra egen virksomhed (dette arbejde kan danne baggrund for eksamensopgaven).

I gruppearbejdet arbejdes der med anvendelse af dele af den gennemgåede teori, øvelser der lægger direkte op til det der kræves i den individuelle eksamensopgave.

Alle deltagere skal derudover hver især lave et resumé af en akademisk artikel med relevans for det emne, de påregner at skrive deres opgave om. Denne aktivitet giver øvelse i at finde litteratur samt kritisk læsning og forholden sig til akademisk materiale herunder materialets forudsætninger og anvendelse.

Undervisningen er fordelt over to weekendseminarer (fredag og lørdag) på følgende datoer:

 • 1. og 2. marts
 • 29. og 30.marts

OBS: Vær opmærksom på, at læsebyrden til første undervisningsgang kan være stor.  

Eksamen
Individuel skriftlig aflevering på op til 15 normalsider. Opgaven er typisk en teoretisk analysere af en planlagt eller gennemført implementeringsproces i en virksomhed, som deltageren har adgang til, men kan også være en mere teoretisk analyse af en særlig udfordringer i organisatorisk implementering. Opgavens fokus er således at træne deltagerne i at anvende teori om forandringesledelse og implementering til at skabe forståelse for de problemstillinger, der opleves herunder om og hvorledes problemstillingen kan løses. Det forventes at deltagerne anvender kursets teori, hvor det giver mening, samt at der suppleres med en ekstra artikel, der rammer problemstillingen.

Flere informationer om kurset på kursusbasen her. Kurset udbydes som valgfrit kursus på Master i it-ledelse.


DIG

Kurset er for dig, der arbejder med eller gerne vil arbejde med og forstå forandringsprocesser i organisationer. Du kan være it-leder, afdelingsleder, it-projektleder, it-chef, rådgiver eller lignende. Som deltager forventes det, at du har en grundlæggende organisationsteoretisk forståelse (F.eks. It-ledelse og it-organisationens rolle). Du forventes at have adgang til praksis.

Underviser

Hanne Westh Nicolajsen

Hanne Westh Nicolajsen er lektor og linjeleder for Master i it-ledelse på IT-Universitet i København. Hanne er uddannet cand.merc. i Human Ressource Management fra Handelshøjskolen i København og har desuden en ph.d. fra Danmarks Tekniske Universitet (2005) med fokus på organisatorisk implementering af informations og kommunikationsteknologi (IKT).

Hanne Westh Nicolajsen arbejder med såkaldt anvendt forskning og har forsket i blandt andet implementering og anvendelse af IKT - særligt sociale medier i organisationer. De sidste ti år har hendes forskning fokuseret på organisatorisk innovation og især bruger- og medarbejderdrevet innovation i offentlige såvel som private organisationer. Hanne forsker også i organisatorisk læring, service innovation, åben innovation, it-implementering og udvikling af it-understøttede undervisningsforløb.

Kommunerne i Danmark oplever et stigende behov for service. Særligt indenfor hjemmeplejen omlægger flere kommuner nu nogle af de fysiske plejebesøg til virtuelle. Hanne Westh Nicolajsen forsker i området og giver her gode råd til den forandringsproces, som en sådan omlægning indebærer.

At gå fra fysisk hjemmepleje til virtuel hjemmepleje er ikke uden udfordringer på både tekniske og organisatoriske niveauer. Fx kan man ikke uden videre bruge en traditionel ”roll-out” på grund af kulturforskelle, arbejdsbetingelser og forskellige grupper af borgere på tværs af kommunens områder. Processen skal derfor gribes anderledes an og inddrage både medarbejdere og borgere i udviklingen og implementeringen.

- Når medarbejderne bliver inddraget hele vejen gennem projektet og i projektets implementering kan man udvikle og tilpasse systemet gennem hele udrulningen, og det sikrer, at systemet kan bruges både i forhold til de oprindelige tanker og formål, men også i forhold til nye anvendelser, som man...

Læs hele artiklen her

Praktisk

Du kan søge om optagelse frem til to uger før kursusstart. Ønsker du optagelse på et kursus efter ansøgningsfrist eller kursusstart, skal du kontakte ITU Efteruddannelse. Vær også opmærksom på, at der kan være en stor læsebyrde inden første kursusgang.

Der er begrænset antal pladser på enkeltfagskurser, og vi anbefaler derfor, at du søger hurtigt muligt. Ansøgere optages efter først-til-mølle-princippet.

Ansøgning

Du skal ansøge om optagelse på enkeltfagskurser via ansøgningsportalen. Læs mere om, hvordan du søger her.

Deltagerbetaling

Der er deltagerbetaling på alle enkeltfagskurser. Deltagerbetalingen skal være betalt, før du kan starte på kurset og deltage i undervisning og eksamen. Fristen for rettidig betaling fremgår af fakturaen. Nogle får deres kurser helt eller delvist betalt af deres arbejdsgiver, mens andre betaler selv.

Pris pr. kursus á 7,5 ECTS        10.625 kr. 
Pris pr. kursus á 7,5 ECTS (masterkursus m. forplejning)         12.150 kr.
Pris pr. kursus á 10 ECTS         14.170 kr.
Pris pr. kursus á 15 ECTS         21.250 kr.

Ovenstående priser er for studerende fra EU/EØS-lande. Der gælder andre priser for studerende fra lande uden for EU/EØS. Se priserne her.

Hvad dækker betalingen?
Betalingen dækker undervisning på det kursus, du er optaget på, samt to eksamensforsøg – en obligatorisk eksamen og eventuel reeksamen. 

Hvis du har brugt begge eksamensforsøg
Hvis du har betalt for et enkeltfag, men ikke bestået det, skal du gentilmelde dig kurset og betale for kurset en gang til. Du kan ikke deltage i undervisningen og gå til eksamen igen uden at betale igen.

 
Opkræves forud for hvert semester 
Deltagerbetalingen bliver opkrævet forud for semesteret og er en forudsætning for, at du kan følge undervisningen og gå til eksamen. Hvis din arbejdsgiver betaler dit kursus, sender vi en faktura med frist for rettidig betaling direkte til din arbejdsgivers E-boks. Husk at give besked om dette i ansøgningsskemaet ved at oplyse CVR-nummer. Hvis din arbejdsgiver er en offentlig institution, skal du også huske at angive EAN-nummer, hvortil fakturaen vil blive sendt som et e-bilag. Hvis du selv betaler for dit kursus, sender vi fakturaen direkte til din E-boks via dit CPR-nummer. 

Hvis du søger om optagelse kort tid inden kursusstart, må du forvente en meget kort betalingsfrist. Den korte frist sikrer også, at du kan gå til første undervisningsgang samt få adgang til de IT-systemer, du skal bruge i forbindelse med dit kursus.

Refundering af deltagerbetaling og afmelding
Afmelding af kursus og refundering af deltagerbetaling inden kursusstart skal altid ske ved at sende en e-mail til ITU Efteruddannelse på efteruddannelse@itu.dk med angivelse af navn, fødselsdato og kursus. Refundering af deltagerbetaling efter kursusstart kan kun ske ved ganske særlige tilfælde såsom dødsfald, sygdom, langvarig sygdom, udstationering og lignende særlige omstændigheder. Henvendelse om refundering af deltagerbetaling efter kursusstart sendes ligeledes til ITU Efteruddannelse vedlagt dokumentation.

SVU - Statens Voksenuddannelsesstøtte
Enkeltfagsstuderende kan i særlige tilfælde få tildelt SVU, dvs. Statens Voksenuddannelsesstøtte. Det er dit eget ansvar at undersøge reglerne og ansøge om SVU. Kontakt www.svu.dk for uddybende information.

Studiestart

Vi har studiestart på enkeltfagskurser både forår og efterår.

- Ultimo januar (eksamen i juni)
- Ultimo august (eksamen i januar)

Nogle kurser kan have en senere opstart og forløbe fra fx april til juni eller oktober til december. Du kan læse mere om studiestart for enkeltfagsstuderende på Study StartEr du blevet optaget på et enkeltfag, vil du i umiddelbar forlængelse heraf modtage et velkomstbrev med flere informationer.

Forbehold

IT-Universitetet forbeholder sig ret til at justere eller aflyse planlagte kurser, kvalifikationsforløb eller masteruddannelser, hvis tilslutningen ikke er stor nok eller andre organisatoriske forhold gør sig gældende.

Kontakt os, hvis du har brug for hjælp til at sammensætte et efteruddannelsesforløb, der passer til dine særlige ønsker og behov. Du kan også få indblik i de forskellige uddannelsers faglige indhold og regler på området.

ITU Efteruddannelse
Rued Langgaards Vej 7
DK-2300 København S

Tlf: +45 7218 5050

Email: efteruddannelse@itu.dk