Forandringsledelse og implementering

Om kurset

Forandring er en del af hverdagen i organisationer. De fleste organisationer står overfor store forandringer som følge af ny IT. Det, at kunne forstå og håndtere forandringer i forbindelse med implementering af organisatoriske it-løsninger er afgørende for at organisationer klarer sig godt.

Kurset adresserer udfordringer, tilgange og løsninger i forhold til at forstå og håndtere forandringsledelse i tider med digitalisering og digital transformation. Denne viden er afgørende for alle ledere, der er involveret i it-ledelse for at kunne indgå strategisk i udvikling og udvælgelse af it-løsninger. Samt med henblik på at sikre løsninger, der er implementerbare i forhold til den organisatoriske situation herunder de menneskelige ressourcer.

Kurset giver en generel forståelse for organisatorisk forandringsledelse og zoomer ind på indsigt og eksempler om implementering af it-baserede forandringsprojekter.

Emner, der tages op er:

 • forandringsmodeller
 • ledelsesformer
 • medarbejderinddragelse
 • forandringsparathed
 • forandringsagenter
 • bæredygtige forandringsprocesser
 • varig implementering

Undervisning
Deltagerne præsenteres for forskellige typer af forandringer, samt cases herpå, samt en bred vifte af teoretiske og metodiske tilgange til at forstå og håndtere forandring.

Kurset gennemføres med en blanding af teoretiske oplæg, inspirationsoplæg, øvelser, diskussioner og gruppearbejde. I gruppearbejdet arbejdes der med anvendelse af dele af den gennemgåede teori, øvelser der lægger direkte op til det der kræves i den individuelle eksamensopgave.

Efter kurset vil den studerende være i stand til at:

 • Beskrive, analysere og diskutere forskellige typer af forandringstilgange
 • Kende til og vurdere relevansen af forskellige metoder til at gennemføre forandringer i organisationer
 • Analysere de forskellige organisatoriske udfordringer i en konkret kontekst med fokus på forskellige aktørers forståelse og behov i forbindelse med forandring
 • Udarbejde og diskutere konkrete implementeringsforslag for forandringsprojekter
 • Beskrive, analysere og diskutere behovet for ledelse i en konkret forandringssprocess.

Eksamen
Individuel skriftlig aflevering på op til 15 normalsider. Opgaven er typisk en teoretisk analysere af en planlagt eller gennemført implementeringsproces i en virksomhed, som deltageren har adgang til, men kan også være en mere teoretisk analyse af en særlig udfordringer i organisatorisk implementering. Opgavens fokus er således at træne deltagerne i at anvende teori om forandringesledelse og implementering til at skabe forståelse for de problemstillinger, der opleves herunder om og hvorledes problemstillingen kan løses. Det forventes at deltagerne anvender kursets teori, hvor det giver mening, samt at der suppleres med en ekstra artikel, der rammer problemstillingen.

Flere informationer om kurset i Kursuskataloget. Kurset udbydes som valgfrit kursus på Master i it-ledelse.

 
Vi kan desværre ikke vise dig denne video uden brug af cookies. Du kan acceptere cookies i venstre hjørne af siden.
Louise Harder Fischer har brugt de sidste 5 år på at undersøge disse organisatoriske følgevirkninger – og ifølge hende bør det sociale og det teknologiske i organisationen udvikle sig gensidigt og løbende.

Lyt med, og bliv meget klogere på hvorfor, når Louise Harder Fischer og moderator Pernille Enggaard tager disse spørgsmål op til behandling i første ITU ESPRESSO-talk i en serie.

Guest Speaker: Louise Harder Fischer

Louise Harder Fischer er ph.d. i it-ledelse og adjunkt på IT-Universitet i digital transformation under Business IT-instituttet. Hun underviser desuden på den specialiserede lederuddannelse, Master i it-ledelse på IT-Universitetet.

Hun er oprindeligt uddannet cand.merc.dat fra CBS og har haft både leder- og konsulentjobs i industrien, samtidigt med at hun har undervist og skrevet bøger om it-ledelse. Louise Harder Fischer har været ekstern lektor på CBS siden 2007 i it-forandringsledelse kombineret med forskningspartneransættelser i tech-virksomheder.

Mere

Skjul

DIG

Kurset er for dig, der arbejder med eller gerne vil arbejde med og forstå forandringsprocesser i organisationer. Du kan være it-leder, afdelingsleder, it-projektleder, it-chef, rådgiver eller lignende. Som deltager forventes det, at du har en grundlæggende organisationsteoretisk forståelse (F.eks. It-ledelse og it-organisationens rolle). Du forventes at have adgang til praksis.

Underviser: Louise Harder Fischer

billede af underviser på kurset

Louise Harder Fischer er lektor ved ITU's Institut for Business IT og forsker i ledelse og digital transformation.

Hun er oprindeligt uddannet cand.merc.dat fra CBS og har haft både leder og konsulentjobs i industrien, samtidigt med at hun har undervist og skrevet bøger om it-ledelse.

Louise Harder Fischer har været ekstern lektor på CBS siden 2007 i it-forandringsledelse kombineret med forskningspartneransættelser i tech-virksomheder. Omdrejningspunktet for Louises forskning er forståelsen for New Ways of Working, som er sammenhængen mellem adfærd, teknologi og kultur, samt den hertil nødvendige forandringsledelse, som er forståelsen for processer og mennesker.

I 2015 startede Louise Harder Fischer sin ph.d.-uddannelse på IT-Universitetet og har indtil for nyligt været adjunkt på CBS.

Praktisk

Du kan søge om optagelse frem til ansøgningsfrist. Ønsker du optagelse på et kursus efter ansøgningsfrist eller kursusstart, skal du kontakte ITU Efteruddannelse. Vær også opmærksom på, at der kan være en stor læsebyrde inden første kursusgang.

Der er begrænset antal pladser på enkeltfagskurser, og vi anbefaler derfor, at du søger hurtigt muligt. Ansøgere optages efter først-til-mølle-princippet.

Ansøgning

Du skal ansøge om optagelse på enkeltfagskurser via ansøgningsportalen. Læs mere om, hvordan du søger her.

Deltagerbetaling

Der er deltagerbetaling på alle enkeltfagskurser. Deltagerbetalingen skal være betalt, før du kan starte på kurset og deltage i undervisning og eksamen. Fristen for rettidig betaling fremgår af fakturaen. Nogle får deres kurser helt eller delvist betalt af deres arbejdsgiver, mens andre betaler selv.

Pris pr. kursus á 7,5 ECTS        10.625 kr. 
Pris pr. kursus á 7,5 ECTS (masterkursus m. forplejning)         12.300 kr.
Pris pr. kursus á 10 ECTS         14.170 kr.
Pris pr. kursus á 15 ECTS         21.250 kr.

Ovenstående priser er for studerende fra EU/EØS-lande. Der gælder andre priser for studerende fra lande uden for EU/EØS. Se priserne her.

Hvad dækker betalingen?
Betalingen dækker undervisning på det kursus, du er optaget på, samt to eksamensforsøg – en obligatorisk eksamen og eventuel reeksamen. 

Hvis du har brugt begge eksamensforsøg
Hvis du har betalt for et enkeltfag, men ikke bestået det, skal du gentilmelde dig kurset og betale for kurset en gang til. Du kan ikke deltage i undervisningen og gå til eksamen igen uden at betale igen.

Opkræves forud for hvert semester 
Deltagerbetalingen bliver opkrævet forud for semesteret og er en forudsætning for, at du kan følge undervisningen og gå til eksamen. Hvis din arbejdsgiver betaler dit kursus, sender vi en faktura med frist for rettidig betaling direkte til din arbejdsgivers E-boks. Husk at give besked om dette i ansøgningsskemaet ved at oplyse CVR-nummer. Hvis din arbejdsgiver er en offentlig institution, skal du også huske at angive EAN-nummer, hvortil fakturaen vil blive sendt som et e-bilag. Hvis du selv betaler for dit kursus, sender vi fakturaen direkte til din E-boks via dit CPR-nummer. 

Hvis du søger om optagelse kort tid inden kursusstart, må du forvente en meget kort betalingsfrist. Den korte frist sikrer også, at du kan gå til første undervisningsgang samt få adgang til de IT-systemer, du skal bruge i forbindelse med dit kursus.

Refundering af deltagerbetaling og afmelding
Afmelding af kursus og refundering af deltagerbetaling inden kursusstart skal altid ske ved at sende en e-mail til ITU Efteruddannelse på efteruddannelse@itu.dk med angivelse af navn, fødselsdato og kursus. Refundering af deltagerbetaling efter kursusstart kan kun ske ved ganske særlige tilfælde såsom sygdom, langvarig sygdom, udstationering og lignende usædvanlige forhold. Henvendelse om refundering af deltagerbetaling efter kursusstart sendes ligeledes til ITU Efteruddannelse vedlagt dokumentation.

SVU - Statens Voksenuddannelsesstøtte
Enkeltfagsstuderende kan i særlige tilfælde få tildelt SVU, dvs. Statens Voksenuddannelsesstøtte. Det er dit eget ansvar at undersøge reglerne og ansøge om SVU. Kontakt www.svu.dk for uddybende information.

Studiestart

Vi har studiestart på enkeltfagskurser både forår, sommer (Summer University) og efterår:

- Ultimo januar (eksamen i juni)
- Primo/medio juli (eksamen i august)
- Ultimo august (eksamen i januar)

Nogle kurser på masterniveau kan have en senere opstart i foråret eller efteråret og forløbe fra fx april til juni eller oktober til december. Er du blevet optaget på et enkeltfag, vil du i umiddelbar forlængelse heraf modtage et velkomstbrev med flere informationer, der klæder dig på til at starte dine studier på IT-Universitetet.

Forbehold

IT-Universitetet forbeholder sig ret til at justere eller aflyse planlagte kurser, kvalifikationsforløb eller masteruddannelser, hvis tilslutningen ikke er stor nok eller andre organisatoriske forhold gør sig gældende.

Kontakt os, hvis du har brug for hjælp til at sammensætte et efteruddannelsesforløb, der passer til dine særlige ønsker og behov. Du kan også få indblik i de forskellige uddannelsers faglige indhold og regler på området.

ITU Efteruddannelse
Rued Langgaards Vej 7
DK-2300 København S

Tlf: +45 7218 5450

Email: efteruddannelse@itu.dk