Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi begynder at bruge cookies, når du klikker dig videre til næste side. Du kan sige Nej tak til statistik ved at klikke her. Vi bruger en cookie, så systemet kan huske, at du har svaret "Nej tak".

Hvis du helt ønsker at undgå cookies, skal du slå dem fra i din browser. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du slår cookies fra, kan du ikke bruge de funktioner, som forudsætter, at hjemmesiden kan huske dine valg.

Læs mere om IT-Universitetets brug af cookies.

Acceptér cookies

ITU

It-projektledelse og porteføljestyring

Om kurset

Organisering og ledelse af et it-projekt er i stigende grad vigtigt for mange organisationer både i den private og offentlige sektor. Udvikling og implementering af it-projekter går hånd i hånd, og kompetent projektledelse vil være en vigtig faktor for mange typer af opgaver og områder i virksomheder. Hovedpointen er at forskellige perspektiver er vigtige for en forståelse af it-projekter, udfordringerne og deraf den type ledelse, der er behov for.

Det overordnede akademiske og læringsmæssige mål med kurset er at gøre den studerende i stand til at analysere, reflektere over og styre et it-projekt i en organisatorisk kontekst.

Første del af kurset introducerer til koncepter, teorier og forskrifter for, hvordan man praktiserer projektledelse og porteføljestyring. Anden del af kurset viser hvordan og hvorfor disse koncepter, teorier og forskrifter ofte fejler i virkeligheden. Nye metoder og teori baseret på, hvad der rent faktisk sker i praksis, introduceres og diskuteres.

Efter kurset vil den studerende kunne:

  • Identificere forskellige perspektiver på it-projektledelse og porteføljestyring og deres implikationer på, hvordan vi forstår it-projekter, og hvordan hvert perspektiv er linket to forskellige typer ledelsesværktøjer
  • Anvende og redegøre for, hvad forskellige perspektiver betyder for problemidentifikation og analyse samt løsninger i forhold til en valgt case
  • Sammenligne og kontrastere forskellige perspektiver på flere dimensioner
  • Forholde teoretiske perspektiver til praksis og forklare de typer af overvejelser, der måtte opstå fra en projektleder, porteføljestyrer eller projektansvarlig person
  • Analysere kritisk de identificerede og / eller anvendte perspektiver for at adressere behovet for andre / nye tilgange til projekt / porteføljestyring

Kurset er en introduktion til forskellige perspektiver på projektledelse og porteføljestyring og består af en kombination af forelæsninger, klassediskussioner, projektarbejde og feedback. Derfor forventes også et højt niveau af aktiv deltagelse og refleksion fra de studerende.

Forelæsningerne vil fokusere teoretisk på at læse og diskutere perspektiver. Derudover vil du under gruppearbejdet identificere projektledelses- og porteføljestyringsværktøj og diskutere dem i forhold til forskellige perspektiver.

Eksamen
Skriftlig individuel opgave (max. 15 standardsider på 2400 tegn (inkl. mellemrum. Tabeller og billeder tæller ikke med). Mulighed for gruppearbejde. Opgaven skal skrives på engelsk, men du bliver ikke bedømt på dine engelskkundskaber. Se eksamensdato her.

Litteratur
Artikler vil være tilgængelige på IT-Universitetets læringsplatform, LearnIT, som du får adgang til efter tilmelding. OBS: Vær opmærksom på at læsemængden op til første kursusgang kan være stor.

Læs mere om læringsmål, læringsaktiviteter og indhold her.

DIG

Kurset er værdifuldt for dig, der ønsker at lære om de seneste udviklinger i projekt- og porteføljestyring samt reflektere over dine arbejdsmetoder relateret til disse aktiviteter. Fx vil følgende drage nytte af at se projekt- og porteføljestyringsaktiviteter i lyset af kursets forskellige perspektiver:

  • Projektmedlemmer
  • Projektinteressenter
  • Projektledere
  • Program- og/eller porteføljeledere
studerende

Undervisere

Arisa Shollo

Arisa Shollo har en ph.d. og er lektor ved IT-Universitetet i København. Hendes forskning fokuserer på området mellem organisatoriske beslutningsprocesser, ledelse af it og beslutningsstøtte. Arisa Shollo interesserer sig især for at analysere virksomheders brug af information med organisatoriske beslutningsprocesser som den vigtigste teoretiske tilgang. Herunder også, hvordan organisationer samler, analyserer og bruger information til at nå organisatoriske beslutninger. Hun har udgivet og præsenteret sit arbejde i en række store internationale tidsskrifter og på konferencer, herunder Journal of Strategic Information Systems, Information Systems Journal, ICIS, ECIS, Academy of Management, EGOS og NFMOC.

Klaus Nielsen

Klaus Nielsen er uddannet fra IT-Universitetet i København, Cambridge and indehaver af to MBA-uddannelser (HRM and Technology). Som freelancekonsulent har han arbejdet med projektledelse og programstyring i mange år. Han har skrevet ‘I Am Agile’, ‘Mastering the Business Case’, ‘McGraw-Hill Education ACP Agile Certified Practitioner Exam’ og ‘Achieve PMI-PBA® Exam Success’, såvel som adskillige artikler, som er blevet udgivet på verdensplan. Klaus er grundlægger af Global Business Development (gbd.dk), PMI Registered Education Provider (R.E.P) og de seneste knap seks år har Klaus Nielsen undervist i projektledelse og programstyring som ekstern lektor på IT-Universitetet.

Lars Kristian Hansen

Lars Kristian Hansen har gennem de 10 sidste år arbejdet med projekt- og porteføljestyring, det være sig som konsulent, som ansat i store offentlige organisationer, og som forsker. Lars har erhvervet en ph.d. grad i IT projektstyring og har publiceret sit arbejde i nationale og international tidsskrifter. Lars har en lang erfaring som underviser og oplægsholder om porteføljestyring, herunder som ekstern lektor på Aalborg Universitet, IT Universitetet, Syddansk Universitet samt oplægsholder på Copenhagen Business School og Københavns Universitet og på nationale og internationale konferencer.    

Organisationer baserer ofte bedømmelsen af, om et it-projekt er rigtigt eller forkert på en ubevist brug af fundamentale mekanismer. Lektor på IT-Universitetet, Arisa Shollo, opfordrer organisationer til at blive mere opmærksomme på hvilke type mekanismer, de bruger i udvælgelsen af projekter, da mekanismerne baner vejen for forskellige typer projekter og blokerer vejen for andre. Projekter indenfor digital transformation vil sjældent blive udvalgt i organisationer styret af business cases og en tankegang om cost benefit.

- De fleste organisationer baserer vurderinger af projekter på forskellige mekanismer, såsom business cases, personlige netværk, eksperter og så videre. Men organisationer bør undersøge, hvor disse vurderinger kommer fra, og hvilke typer projekter og følgelig organisationer, de baner vejen for, siger Arisa Shollo.

Læs hele artiklen her

signs

Praktisk

Du kan søge om optagelse frem til kursusstart, men vær opmærksom på, at der er begrænset antal pladser på enkeltfagskurser. Ansøgere optages efter først-til-mølle-princippet.

Ansøgning

Du skal ansøge om optagelse på enkeltfagskurser via ansøgningsportalen. Læs mere om, hvordan du søger her.

Deltagerbetaling
Der er deltagerbetaling på alle enkeltfagskurser. Deltagerbetalingen skal være betalt, før du kan starte på kurset og deltage i undervisning og eksamen. Nogle får deres kurser helt eller delvist betalt af deres arbejdsgiver, mens andre betaler selv.

- Pris pr. kursus á 7,5 ECTS-point: 10.625 kr.
- Pris pr. kursus á 7,5 ECTS-point: 12.150 kr. (masterkursus med forplejning)
- Pris pr. kursus á 10 ECTS-point: 14.170 kr.
- Pris pr. kursus á 15 ECTS-point: 21.250 kr.

Ovenstående priser er for studerende fra EU/EØS-lande. Der gælder andre priser for studerende fra lande uden for EU/EØS. Se priserne her.

Hvad dækker betalingen?
Betalingen dækker undervisning på det kursus, du er optaget på samt to eksamensforsøg – en obligatorisk eksamen og eventuel re-eksamen.

Hvis du har brugt begge eksamensforsøg
Hvis du har betalt for et enkeltfag, men ikke gennemført det, skal du tilmelde dig kurset igen og betale for kurset igen. Du kan ikke deltage i undervisningen igen og modtage vejledning af dine (tidligere) undervisere uden at betale igen.

Opkræves forud for hvert semester
Deltagerbetalingen bliver opkrævet forud for hvert semester. Du kan forvente en meget kort betalingsfrist, hvis du har søgt lige op til semesterstart.

Arbejdsgiver betaler
Hvis din arbejdsgiver betaler dit kursus, kan fakturaen sendes direkte til arbejdsgiveren. Husk, at give besked om det på ansøgningsskemaet ved at oplyse CVR-nummer. Hvis din arbejdsgiver er en offentlig institution, skal du også huske at angive EAN-nummer.

Frameldelse
Framelding skal altid ske per e-mail og inden kursusstart med angivelse af navn, fødselsdato og kursus. Refundering af deltagerbetaling efter kursusstart kan kun ske ved ganske særlige tilfælde såsom dødsfald, sygdom, langvarig sygdom, udstationering og lignende. Henvendelse om tilbagebetaling af deltagerbetaling efter kursusstart sendes til ITU Efteruddannelse vedlagt dokumentation.

Studiestart

Vi har studiestart på enkeltfagskurser både forår- og efterår.

- Ultimo januar (eksamen i juni)
- Ultimo august (eksamen i januar)

Nogle kurser kan have en senere opstart og forløbe fra fx april til juni eller oktober til december. Du kan læse mere om studiestart for enkeltfagsstuderende på Study Start. Er du optaget på et enkeltfag, vil du modtage et velkomstbrev med flere informationer cirka 14 dage før opstart. 

Vær opmærksom på, at der kan være en stor læsebyrde inden første kursus gang.

Forbehold

IT-Universitetet forbeholder sig ret til at justere eller aflyse planlagte kurser, kvalifikationsforløb eller masteruddannelser, hvis tilslutningen ikke er stor nok eller andre organisatoriske forhold gør sig gældende.


Studievejledning

Kontakt os, hvis du har brug for hjælp til at sammensætte et efteruddannelsesforløb, der passer til dine særlige ønsker og behov. Du kan også få indblik i de forskellige uddannelsers faglige indhold og regler på området.

ITU Efteruddannelse
Rued Langgaards Vej 7
DK-2300 København S

Tlf: +45 7218 5050

Email: efteruddannelse@itu.dk