Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi benytter cookies for at indsamle statistik og forbedre brugerens oplevelse.

Ved at klikke OK eller gå videre accepterer du vores cookies til statistik. 

Hvis du helt ønsker at undgå cookies, skal du slå dem fra i din browser. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du slår cookies fra, kan du ikke bruge de funktioner, som forudsætter, at hjemmesiden kan huske dine valg. Du kan læse mere om, hvordan du slår cookies fra i din browser og om IT-Universitetets brug af cookies her.

 

Acceptér cookies

ITU

Servicedesign og digitalisering

Om kurset

På et konkurrenceintensivt, kunde-orientret marked er servicedesign blevet en afgørende faktor for mange offentlige- og private virksomheder. Særligt med et øget fokus på digitalisering får servicedesign og brugerrejser en helt central plads for offentlige organisationer og deres leverandører, fordi digitaliseringsstrategien netop har fokus på brugervenlighed og sammenhæng mellem services. Yderligere kan servicedesign være en måde for private virksomheder at se deres processer på og redesigne dem med kunden/brugeren i fokus.

Kurset giver en dybdegående forståelse af digitalisering og ser på, hvordan servicedesign kan være en måde for virksomheder og organisationer at se deres processer på og redesigne dem med brugeren og kunden i fokus.

På tværs af discipliner
Det gode servicedesign går ofte på tværs af discipliner for at nedbryde siloer inden for en organisation. Dette kursus giver en konsistent model for, hvordan det opnås med specifikke værktøjer og fremgangsmåder. Kurset spænder fra det strategiske til det praktiske.

Kursets opbygning
I starten af kurset vil du arbejde med servicedesign i et strategisk perspektiv. Du vil identificere problemstillinger og tilgange til servicedesign ud fra et strategisk og organisatorisk synspunkt. Du vil blive indført i forretningsmæssige, ledelsesmæssige, kulturelle, sociale og tekniske aspekter.

Dernæst vil du lære alle de centrale servicedesign metodologier, afholde workshops, opnå kundeforståelse og arbejde med at indlejre servicekoncepter i komplekse organisationer. Du vil arbejde både strategisk og praktisk med metoderne.

Lederens rolle
Kurset har også fokus på lederens rolle i servicedesign. Du får derfor kendskab til, hvordan services etableres og udvikles. Yderligere lærer du at forholde dig til rollen som leder i en servicedesignproces med de dertilhørende udfordringer i forhold til innovation og drift. Der bliver lagt op til, at du inddrager din egen erfaring og virksomhed og arbejder med den som en case - det er dog på ingen måde en forudsætning for at deltage i kurset.

Undervisningen
Kurset gennemføres som en seminarrække af fire seminarer. Undervisningen foregår på kandidatniveau og veksler mellem selvstudie, foredrag, litteratur, case-præsentationer, gruppediskussioner og hjemmeopgaver. Kurset afvikles over fire onsdage fra klokken 10-17 og fordeler sig på følgende datoer i efteråret:

  • 6. september
  • 13. september
  • 20. september
  • 27. september

Du skal forvente af bruge 10 timer om ugen på kurset (7,5 ECTS) inklusiv forberedelse, hvilket stadig levner tid til fuldtidsarbejde og familieliv.

OBS: Vær opmærksom på, at læsebyrden til første undervisningsgang kan være stor.

Eksamen
Eksamensopgaven har til formål at demonstrere, at den studerende behersker servicedesign teori og metode. I opgaven vil der indgå et servicedesign koncept udformet af den studerende. Opgavens omfang er på ca. 10-12 sider pr. studerende, og der opfordres til gruppearbejde. Opgaven afleveres den 26. oktober.

Litteratur (grundbøger, suppleres med forskningsartikler)

  • Stickdorn, Marc, Jakob Schneider, and Adam Lawrence. This is service design thinking: Basics, tools, cases. Hoboken, NJ: Wiley, 2011.

Studerende, som er tilmeldt kurset, kan finde kursets fulde litteraturliste på læringsportalen, LearnIT.

Læs mere om læringsmål, kursusaktiviteter m.m.

Kurset er et valgfrit kursus på Master i it-ledelse.

DIG

Kurset kan udvikle din profil, hvis du enten har erfaring med it-ledelse eller ønsker at få det. Du kan fx være it-konsulent, digitaliseringschef, it-projektleder eller rådgiver på it-området eller arbejde i en serviceorienteret virksomhed i en anden sammenhæng.

studerende

Undervisere

Lars Rune Christensen

Lars Rune Christensen er lektor og leder af forskningsgruppen Technologies in Practice på IT-Universitetet. Hans forskning er fokuseret på it i organisatorisk praksis, og han har beskæftiget sig med it i forhold til sundhedsvæsenet, i forhold til byggeriet samt globalt projektsamarbejde. Lars har forfattet talrige forskningsartikler om it i komplekse organisationer samt bogen: ‘The Coordination of the Building Process: An Ethnographic Perspective’ udgivet 2013 på forlaget Springer. Hans forskning er både analytisk og praktisk og rettet mod at informere design af it-systemer.

Artikel

Praktisk

Du kan søge om optagelse frem til to uger før kursusstart. Ønsker du optagelse på et kursus efter ansøgningsfrist eller kursusstart, skal du kontakte ITU Efteruddannelse. Vær også opmærksom på, at der kan være en stor læsebyrde inden første kursusgang.

Der er begrænset antal pladser på enkeltfagskurser, og vi anbefaler derfor, at du søger hurtigt muligt. Ansøgere optages efter først-til-mølle-princippet.

Ansøgning

Du skal ansøge om optagelse på enkeltfagskurser via ansøgningsportalen. Læs mere om, hvordan du søger her.

Deltagerbetaling
Der er deltagerbetaling på alle enkeltfagskurser. Deltagerbetalingen skal være betalt, før du kan starte på kurset og deltage i undervisning og eksamen. Nogle får deres kurser helt eller delvist betalt af deres arbejdsgiver, mens andre betaler selv.

- Pris pr. kursus à 7,5 ECTS-point: 10.625 kr.
- Pris pr. kursus à 7,5 ECTS-point: 12.150 kr. (masterkursus med forplejning)
- Pris pr. kursus à 10 ECTS-point: 14.170 kr.
- Pris pr. kursus à 15 ECTS-point: 21.250 kr.

Ovenstående priser er for studerende fra EU/EØS-lande. Der gælder andre priser for studerende fra lande uden for EU/EØS. Se priserne her.

Hvad dækker betalingen?
Betalingen dækker undervisning på det kursus, du er optaget på samt to eksamensforsøg – en obligatorisk eksamen og eventuel re-eksamen.

Hvis du har brugt begge eksamensforsøg
Hvis du har betalt for et enkeltfag, men ikke gennemført det, skal du tilmelde dig kurset igen og betale for kurset igen. Du kan ikke deltage i undervisningen igen og modtage vejledning af dine (tidligere) undervisere uden at betale igen.

Opkræves forud for hvert semester
Deltagerbetalingen bliver opkrævet forud for hvert semester. Du kan forvente en meget kort betalingsfrist, hvis du har søgt lige op til semesterstart.

Arbejdsgiver betaler
Hvis din arbejdsgiver betaler dit kursus, kan fakturaen sendes direkte til arbejdsgiveren. Husk, at give besked om det på ansøgningsskemaet ved at oplyse CVR-nummer. Hvis din arbejdsgiver er en offentlig institution, skal du også huske at angive EAN-nummer.

Frameldelse
Framelding skal altid ske per e-mail og inden kursusstart med angivelse af navn, fødselsdato og kursus. Refundering af deltagerbetaling efter kursusstart kan kun ske ved ganske særlige tilfælde såsom dødsfald, sygdom, langvarig sygdom, udstationering og lignende. Henvendelse om tilbagebetaling af deltagerbetaling efter kursusstart sendes til ITU Efteruddannelse vedlagt dokumentation.

Studiestart

Vi har studiestart på enkeltfagskurser både forår og efterår.

- Ultimo januar (eksamen i juni)
- Ultimo august (eksamen i januar)

Nogle kurser kan have en senere opstart og forløbe fra fx april til juni eller oktober til december. Du kan læse mere om studiestart for enkeltfagsstuderende på Study StartEr du blevet optaget på et enkeltfag, vil du i umiddelbar forlængelse heraf modtage et velkomstbrev med flere informationer.

Forbehold

IT-Universitetet forbeholder sig ret til at justere eller aflyse planlagte kurser, kvalifikationsforløb eller masteruddannelser, hvis tilslutningen ikke er stor nok eller andre organisatoriske forhold gør sig gældende.


Studievejledning

Kontakt os, hvis du har brug for hjælp til at sammensætte et efteruddannelsesforløb, der passer til dine særlige ønsker og behov. Du kan også få indblik i de forskellige uddannelsers faglige indhold og regler på området.

ITU Efteruddannelse
Rued Langgaards Vej 7
DK-2300 København S

Tlf: +45 7218 5050

Email: efteruddannelse@itu.dk