Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi begynder at bruge cookies, når du klikker dig videre til næste side. Du kan sige Nej tak til statistik ved at klikke her. Vi bruger en cookie, så systemet kan huske, at du har svaret "Nej tak".

Hvis du helt ønsker at undgå cookies, skal du slå dem fra i din browser. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du slår cookies fra, kan du ikke bruge de funktioner, som forudsætter, at hjemmesiden kan huske dine valg.

Læs mere om IT-Universitetets brug af cookies.

Acceptér cookies

ITU

Softwarearkitektur

Om kurset

At designe, udvikle og implementere softwaresystemer kræver, at man kan evaluere adskillige og mange gange konfliktende aspekter af systemet. Målet med kurset er derfor at lære deltagerne at designe, implementere og udvikle softwaresystemer på en struktureret og systematisk måde, som understøtter og fremmer hele organisationens udvikling. Det kræver både en teknisk værktøjskasse med koncepter, principper, metoder og best practices inden for softwarearkitektur, men også en god forståelse for den bredere kontekst af softwaresystemet, som rummer forretning og organisatorisk udvikling.

Først introducerer kurset en grundlæggende forståelse for softwarearkitektur med afsæt i principper og guidelines for design af softwaresystemer som indeholder designmetoder, arkitekturelle mønstre og taktiker. Du lærer at identificere systemets nødvendige funktionalitet og systemkvaliteter samt repræsentere dem i en implementering. Desuden lærer kurset dig metoder, teknikker og værktøjer til at beskrive softwarearkitektur ved brug af forskellige tilgange til dokumentation og forklare designrationaler samt argumentere for valg i processen. Du lærer at kvalitetssikre og evaluere arkitekturen i et softwaresystem. Desuden lærer du, hvordan du rekonstruerer arkitektur af eksisterende systemer og udvikler dem på en måde, der minimerer teknisk gæld. Kurset giver også tilgange og værktøjer til at designe og evaluere softwarearkitektur for både state-of-the-art teknologier såsom cloud-computing, microservices og mobile computing, men også for legacy-systemer.

 

Derudover fokuserer kurset på at håndtere design og evolution af softwaresystemer i en større kontekst. Denne del giver en bevidsthed om, hvordan design, arkitektur, metoder og værktøjer kan have positive og negative konsekvenser for organisationen, og hvordan håndtering og evolution af software kan understøtte udviklingen af organisationen. Her ses udviklingen af softwaresystemer som drivere i den organisatoriske udvikling og hænger tæt sammen med forretningen. Kurset vil også have fokus på ikke-tekniske begrænsninger for udviklingen af softwaresystemer, og på hvor vigtigt det er, at arkitekter tager stilling til, hvordan organisationen fungerer, og hvordan designet af systemer skal være for at spille sammen med forretningen og understøtte udviklingen af samme.

Dig
Kurset henvender sig til dig, der arbejder med softwareudvikling og/eller sidder med udvikling og styring af processer omkring softwarearkitektur. Kurset henvender sig også til folk, der skal vejlede andre i processer om it-arkitektur.

Undervisningen
Undervisningen foregår på engelsk. Kurset foregår som ugentlig undervisning om onsdagen kl. 17-21 fordelt over 14-16 uger med opstart i uge 35. Undervisningen er på masterniveau, og du skal forvente at bruge 10-12 timer om ugen på kurset (7,5 ECTS) inklusiv forberedelse.

Undervisningen tager afsæt i et projekt, som deltagerne arbejder på gennem hele kurset. Projektet følger således forelæsningerne og giver hands-on erfaring med at arbejde med teorien i praksis. Det er muligt at anvende et projekt egen organisation så længe det opfylder specifikke krav. Kursus indeholder også gæsteforelæsninger, hvor arkitekter fra forskellig brancher og virksomheder fortæller om deres arbejde i virkeligheden.

Eksamen
Skriftlig aflevering den 20. november efterfulgt af mundtlig eksamen.

Læs mere om kursets læringsmål, læringsaktiviteter og faglige indhold.

 

Underviser

Konstantinos Manikas

Konstantinos Manikas er enterprisearkitekt hos DHI Group og ekstern lektor på IT-Universitetet. Hans arbejde fokuserer på adskille aspekter af softwareudvikling og de organisatoriske, forretningsmæssige og menneskelige aspekter udenom. Konstantinos har en særlig interesse for softwarearkitektur, software økosystsmer, og sundhedsinformatik.

Konstantinos fik sin ph.d. i datologi i 2015 fra Københavns Universitet og har arbejdet med softwaresystemer i mere end 12 år. Han har været involveret i bland andet projektet SCAUT, der har undersøgt forbedringer af livskvaliteten hos en udvalgte patientgrupper. Han har også været involveret i 5K om Smart Cities, som har undersøgt design and betingelser for etablering af Smart City software økosystemer. Derudover har han været teknisk konsulent/rådgiver på en række industrielle projekter inden for områder som requirement engineering, software (system) design og implementering, medical device regulation og software governance og samarbejdet med forskellig software producerende virksomheder som Danske Bank eller Medtronic.

Læs mere om Konstantinos Manikas her.

Praktisk

Du kan søge om optagelse frem til kursusstart, men vær opmærksom på, at der er begrænset antal pladser på enkeltfagskurser. Ansøgere optages efter først-til-mølle-princippet.

Ansøgning

Du skal ansøge om optagelse på enkeltfagskurser via ansøgningsportalen. Læs mere om, hvordan du søger her.

Deltagerbetaling
Der er deltagerbetaling på alle enkeltfagskurser. Deltagerbetalingen skal være betalt, før du kan starte på kurset og deltage i undervisning og eksamen. Nogle får deres kurser helt eller delvist betalt af deres arbejdsgiver, mens andre betaler selv.

- Pris pr. kursus á 7,5 ECTS-point: 10.625 kr.
- Pris pr. kursus á 7,5 ECTS-point: 12.150 kr. (masterkursus med forplejning)
- Pris pr. kursus á 10 ECTS-point: 14.170 kr.
- Pris pr. kursus á 15 ECTS-point: 21.250 kr.

Ovenstående priser er for studerende fra EU/EØS-lande. Der gælder andre priser for studerende fra lande uden for EU/EØS. Se priserne her.

Hvad dækker betalingen?
Betalingen dækker undervisning på det kursus, du er optaget på samt to eksamensforsøg – en obligatorisk eksamen og eventuel re-eksamen.

Hvis du har brugt begge eksamensforsøg
Hvis du har betalt for et enkeltfag, men ikke gennemført det, skal du tilmelde dig kurset igen og betale for kurset igen. Du kan ikke deltage i undervisningen igen og modtage vejledning af dine (tidligere) undervisere uden at betale igen.

Opkræves forud for hvert semester
Deltagerbetalingen bliver opkrævet forud for hvert semester. Du kan forvente en meget kort betalingsfrist, hvis du har søgt lige op til semesterstart.

Arbejdsgiver betaler
Hvis din arbejdsgiver betaler dit kursus, kan fakturaen sendes direkte til arbejdsgiveren. Husk, at give besked om det på ansøgningsskemaet ved at oplyse CVR-nummer. Hvis din arbejdsgiver er en offentlig institution, skal du også huske at angive EAN-nummer.

Frameldelse
Framelding skal altid ske per e-mail og inden kursusstart med angivelse af navn, fødselsdato og kursus. Refundering af deltagerbetaling efter kursusstart kan kun ske ved ganske særlige tilfælde såsom dødsfald, sygdom, langvarig sygdom, udstationering og lignende. Henvendelse om tilbagebetaling af deltagerbetaling efter kursusstart sendes til ITU Efteruddannelse vedlagt dokumentation.

Studiestart

Vi har studiestart på enkeltfagskurser både forår- og efterår.

- Ultimo januar (eksamen i juni)
- Ultimo august (eksamen i januar)

Nogle kurser kan have en senere opstart og forløbe fra fx april til juni eller oktober til december. Du kan læse mere om studiestart for enkeltfagsstuderende på Study Start. Er du optaget på et enkeltfag, vil du modtage et velkomstbrev med flere informationer cirka 14 dage før opstart. 

Vær opmærksom på, at der kan være en stor læsebyrde inden første kursus gang.

Forbehold

IT-Universitetet forbeholder sig ret til at justere eller aflyse planlagte kurser, kvalifikationsforløb eller masteruddannelser, hvis tilslutningen ikke er stor nok eller andre organisatoriske forhold gør sig gældende.


Studievejledning

Kontakt os, hvis du har brug for hjælp til at sammensætte et efteruddannelsesforløb, der passer til dine ønsker og behov. Du kan også få indblik i de forskellige uddannelsers faglige indhold og regler på området.

ITU Efteruddannelse
Rued Langgaards Vej 7
DK-2300 København S

Tlf: +45 7218 5050

Email: efteruddannelse@itu.dk

Top