Softwarearkitektur

Om kurset

Design, udvikling og implementering af softwaresystemer kræver vurdering af adskillige, og ofte konfliktende, aspekter af systemet. Målet med kurset er at give deltagerne viden til at udvikle softwaresystemer på en struktureret og systematisk måde, som adresserer den krævede funktionalitet og understøtter systemets nødvendige kvaliteter.

Dette kræver både en teknisk værktøjskasse med koncepter, principper og metoder til at understøtte software design, implementering og evaluering, men også en god forståelse for domænet og den bredere kontekst af softwaresystemet.

Deltagere på kurset lærer at:

  • beskrive de vigtigste steps i en software design proces
  • identificere systemets nødvendige funktionalitet og systemkvaliteter samt repræsentere dem i en implementering ved at identificere, hvordan vigtige beslutninger træffes
  • gennemføre ekseperimenter med arkitekturprototyper
  • genkende og anvende mønstre og taktikker relateret til arkitektur
  • evaluere et arkitekturdesign
  • udlede arkitekturdesignet af et eksisterende design

Undervisningen

Undervisningen foregår på engelsk. Kurset foregår som ugentlig undervisning om mandagen kl. 17-21 fordelt over 15 uger med opstart i uge 5. Undervisningen er på masterniveau, og du skal forvente at bruge 10-12 timer om ugen på kurset (7,5 ECTS) inklusiv forberedelse.

Undervisningen tager afsæt i et projekt, som deltagerne arbejder på gennem hele kurset. Projektet følger således forelæsningerne og giver hands-on erfaring med at arbejde med teorien i praksis. Det er muligt at anvende et projekt egen organisation så længe det opfylder specifikke krav. Kursus indeholder også gæsteforelæsninger, hvor arkitekter fra forskellig brancher og virksomheder fortæller om deres arbejde i virkeligheden.

Eksamen

Eksamen er en skriftlig aflevering efterfulgt af mundtlig eksamen. Det er en forudsætning for at gå til eksamen, at deltageren har:

  • holdt mindst én præsentation af deres arbejde. Alle leverancer (både gruppe og individuelle) skal præsenteres i klasseværelset enten som gruppe eller som individuelle præsentationer.
  • givet konstruktiv feedback i arbejdet i en anden gruppe i form af rapportanmeldelse. Hver af deltagerne skal gennemgå en anden gruppes rapport og give konstruktiv feedback.

Bemærk venligst, at gennemgangen af ​​en rapport kun bruges som tilbagemelding og tilbydes fra studerende til studerende. Denne tilbagemelding vil på ingen måde påvirker den officielle vurdering af rapporten eller den studerendes karakter. Det samme gælder for præsentationen.

Bemærk: Den studerende vil modtage karakteren NA (ikke deltage) ved ordinær eksamen, hvis han / hun ikke gennemfører de obligatoriske aktiviteter og vil bruge et eksamensforsøg. I tilfælde af, at den studerende, hvis den ikke allerede er afsluttet, omprøves, skal den studerende gennemføre en gennemgang og en præsentation af deres arbejde. Præsentationen afholdes før genprøven.

Læs flere detaljer om kurset på masterniveau, herunder mere om eksamensprojektet.

Vil du læse kurset på kandidatniveau, kan du læse mere om det her.

 

Underviser

Konstantinos Manikas

Konstantinos Manikas er enterprisearkitekt hos DHI Group og ekstern lektor på IT-Universitetet. Hans arbejde fokuserer på adskille aspekter af softwareudvikling og de organisatoriske, forretningsmæssige og menneskelige aspekter udenom. Konstantinos har en særlig interesse for softwarearkitektur, software økosystsmer, og sundhedsinformatik.

Konstantinos fik sin ph.d. i datologi i 2015 fra Københavns Universitet og har arbejdet med softwaresystemer i mere end 12 år. Han har været involveret i bland andet projektet SCAUT, der har undersøgt forbedringer af livskvaliteten hos en udvalgte patientgrupper. Han har også været involveret i 5K om Smart Cities, som har undersøgt design and betingelser for etablering af Smart City software økosystemer. Derudover har han været teknisk konsulent/rådgiver på en række industrielle projekter inden for områder som requirement engineering, software (system) design og implementering, medical device regulation og software governance og samarbejdet med forskellig software producerende virksomheder som Danske Bank eller Medtronic.

Læs mere om Konstantinos Manikas her.

DIG

Kurset henvender sig til dig, der arbejder med softwareudvikling og/eller sidder med udvikling og styring af processer omkring softwarearkitektur. Kurset henvender sig også til folk, der skal vejlede andre i processer om it-arkitektur.

Den tid er for længst forbi, hvor man kunne udvikle software, som man bygger broer. Softwareudvikling skal ikke ses som legoklodser, der sættes sammen. Derimod skal software ses som en levende organisme, og softwareudvikling som en organtransplantation, mener underviser på kurset Softwarearkitektur, Konstantinos Manikas.

I de første årtier af softwareudvikling designede man software, som man bygger broer: man planlagde grundigt forud, hvilket gjorde det svært og dyrt at ændre noget, når man først var begyndt at bygge. I dag bygger man ovenpå nuværende komponenter og kombinerer forskellige komponenter, som skal hænge sammen i nye infrastrukturer og produkter. Det gør softwareudvikling langt mere komplekst, fordi man skal forholde sig til langt flere integrationer, aktører og parametre end tidligere.

- Software er blevet en levende størrelse, som har mange liv i forskellige sammenhænge. I dag er der kun enkelte systemer, som er bygget fra bunden af et team, men i bund og grund er det ikke længere muligt at udvikle, som man gjorde for 20-30 år siden...

Læs hele artiklen her

Praktisk

Du kan søge om optagelse frem til ansøgningsfrist. Ønsker du optagelse på et kursus efter ansøgningsfrist eller kursusstart, skal du kontakte ITU Efteruddannelse. Vær også opmærksom på, at der kan være en stor læsebyrde inden første kursusgang.

Der er begrænset antal pladser på enkeltfagskurser, og vi anbefaler derfor, at du søger hurtigt muligt. Ansøgere optages efter først-til-mølle-princippet.

Ansøgning

Du skal ansøge om optagelse på enkeltfagskurser via ansøgningsportalen. Læs mere om, hvordan du søger her.

Deltagerbetaling

Der er deltagerbetaling på alle enkeltfagskurser. Deltagerbetalingen skal være betalt, før du kan starte på kurset og deltage i undervisning og eksamen. Fristen for rettidig betaling fremgår af fakturaen. Nogle får deres kurser helt eller delvist betalt af deres arbejdsgiver, mens andre betaler selv.

Pris pr. kursus á 7,5 ECTS        10.625 kr. 
Pris pr. kursus á 7,5 ECTS (masterkursus m. forplejning)         12.300 kr.
Pris pr. kursus á 10 ECTS         14.170 kr.
Pris pr. kursus á 15 ECTS         21.250 kr.

Ovenstående priser er for studerende fra EU/EØS-lande. Der gælder andre priser for studerende fra lande uden for EU/EØS. Se priserne her.

Hvad dækker betalingen?
Betalingen dækker undervisning på det kursus, du er optaget på, samt to eksamensforsøg – en obligatorisk eksamen og eventuel reeksamen. 

Hvis du har brugt begge eksamensforsøg
Hvis du har betalt for et enkeltfag, men ikke bestået det, skal du gentilmelde dig kurset og betale for kurset en gang til. Du kan ikke deltage i undervisningen og gå til eksamen igen uden at betale igen.

Opkræves forud for hvert semester 
Deltagerbetalingen bliver opkrævet forud for semesteret og er en forudsætning for, at du kan følge undervisningen og gå til eksamen. Hvis din arbejdsgiver betaler dit kursus, sender vi en faktura med frist for rettidig betaling direkte til din arbejdsgivers E-boks. Husk at give besked om dette i ansøgningsskemaet ved at oplyse CVR-nummer. Hvis din arbejdsgiver er en offentlig institution, skal du også huske at angive EAN-nummer, hvortil fakturaen vil blive sendt som et e-bilag. Hvis du selv betaler for dit kursus, sender vi fakturaen direkte til din E-boks via dit CPR-nummer. 

Hvis du søger om optagelse kort tid inden kursusstart, må du forvente en meget kort betalingsfrist. Den korte frist sikrer også, at du kan gå til første undervisningsgang samt få adgang til de IT-systemer, du skal bruge i forbindelse med dit kursus.

Refundering af deltagerbetaling og afmelding
Afmelding af kursus og refundering af deltagerbetaling inden kursusstart skal altid ske ved at sende en e-mail til ITU Efteruddannelse på efteruddannelse@itu.dk med angivelse af navn, fødselsdato og kursus. Refundering af deltagerbetaling efter kursusstart kan kun ske ved ganske særlige tilfælde såsom sygdom, langvarig sygdom, udstationering og lignende usædvanlige forhold. Henvendelse om refundering af deltagerbetaling efter kursusstart sendes ligeledes til ITU Efteruddannelse vedlagt dokumentation.

SVU - Statens Voksenuddannelsesstøtte
Enkeltfagsstuderende kan i særlige tilfælde få tildelt SVU, dvs. Statens Voksenuddannelsesstøtte. Det er dit eget ansvar at undersøge reglerne og ansøge om SVU. Kontakt www.svu.dk for uddybende information.

Studiestart

Vi har studiestart på enkeltfagskurser både forår, sommer (Summer University) og efterår:

- Ultimo januar (eksamen i juni)
- Primo/medio juli (eksamen i august)
- Ultimo august (eksamen i januar)

Nogle kurser på masterniveau kan have en senere opstart i foråret eller efteråret og forløbe fra fx april til juni eller oktober til december. Er du blevet optaget på et enkeltfag, vil du i umiddelbar forlængelse heraf modtage et velkomstbrev med flere informationer, der klæder dig på til at starte dine studier på IT-Universitetet.

Forbehold

IT-Universitetet forbeholder sig ret til at justere eller aflyse planlagte kurser, kvalifikationsforløb eller masteruddannelser, hvis tilslutningen ikke er stor nok eller andre organisatoriske forhold gør sig gældende.

Kontakt os, hvis du har brug for hjælp til at sammensætte et efteruddannelsesforløb, der passer til dine særlige ønsker og behov. Du kan også få indblik i de forskellige uddannelsers faglige indhold og regler på området.

ITU Efteruddannelse
Rued Langgaards Vej 7
DK-2300 København S

Tlf: +45 7218 5450

Email: efteruddannelse@itu.dk