Kodning og it-tankegang 2:
udvikling af webtjenester

It-systemer som fx internetbutikker, jobportaler, netbanker, parkeringstjenester osv. har en hjemmeside eller app, som er den brugeren ser. Bag den hjemmeside/app ligger en webtjeneste (på en server). Webtjenesten holder styr på data fx indkøbskurven, bankkonti, opdaterede valutakurser, vejrinformationer osv. Med kendskab til webtjenester og deres anvendelsesmuligheder får deltagerne et bredere fundamentet til at deltage i udvikling af it-systemer. Dette gøres ved at lære at udvikle mindre webtjenester.

Kurset bygger således videre på kurset: Introduktion til programmering/kodning og it-tankegang og har samme målsætning om at give deltagerne en solid forståelse for tankegang og metoder bag kodning og it-teknologier. Det introducerende kursus fokuserede på kode på klientsiden af et it-system. På dette kursus udvides fokus til også at omfatte serversiden (en webtjeneste).

Kurset vil forbedre deltagernes forståelse af JavaScript og dets mange anvendelsesmuligheder. Helt konkret, vil deltagere af kurset stifte bekendtskab med at udvikle JavaScript-baserede webtjenester til egne computere. Deltagerne vil hertil lære, hvordan brug af kodebiblioteker kan simplificere udvikling af webtjenester. Desuden forklarer kurset hvordan cookies (og sessionsinformation) kan anvendes til at gemme information.

Efter kurset kan du:

  • Udvikle og køre JavaScript programmer på egne computere.
  • Udvikle simple webservices.
  • Inkludere og anvende eksisterende kodebiblioteker.
  • Forstå samspillet mellem klient og server.
  • Forstå sessioner og cookies.

Med kurset opnår du følgende kompetencer:

  • Udvikle og afvikle JavaScript programmer på egne computere
  • Udvikle simple webtjenester
  • Inkludere og anvende eksisterende kodebiblioteker

 

Undervisningen

Til at køre JavaScript på din computer, vil du lære at bruge det globalt udbredte server-system, Node.js, som blandt andet bruges af både Netflix og NASA. Dertil vil du stifte bekendtskab med professionelle kodebiblioteker, så du kan udvide dine webservices med ny funktionalitet - heriblandt muligheden for at gemme information. Undervisningen vil være bygget op omkring teoriundervisning og praktiske opgaver. Disse opgaver vil bygge videre på hinanden, således at vi til sidst står med en primitiv webchat, der samler alle de ovenstående teknologier. Du vil dertil have forståelse af, hvordan webchatten virker og er udviklet.

DIG

Kurset henvender sig til alle med en humanistisk, merkantil, juridisk, samfundsfaglig eller naturvidenskabelig baggrund, som er interesseret i at videreudvikle deres færdigheder i programmering/kodning. Du har tidligere gennemført kurset: Introduktion til programmering/kodning og it-tankegang (eller tilsvarende). Du skal dertil have en computer, hvorpå du kan både installere og afvikle programmer.

Undervisere

Jørgen Staunstrup.
Jørgen Staunstrup er adjungeret professor på IT-Universitetet, hvor han bl.a. underviser i Android udvikling. Han har mere end 40 års erfaring med at undervise i kodning/programmering på en række universiteter i både Danmark og USA. Desuden har han i flere perioder arbejdet med it-udvikling i forskellige virksomheder.

underviser på kurset smn 


Sebastian Nicolajsen er studerende på IT-Universitetet, hvor han studerer softwareudvikling på IT-Universitetet. Han har været undervisningsassistent på mere end et dusin kurser - i alt fra introduktion til programmering til analyse, design og softwarearkitektur. Sebastian har også bidraget til udvikling og undervisning på Introduktion til programmering/kodning og it-tankegang.

Praktisk info

Tid og sted 
Kurset afvikles tirsdag den 26. januar 2021 kl. 09:00 - 16:00 på IT-Universitetet. 

Undervisningen foregår i overensstemmelse med myndighedernes retningslinjer, og vi følger nøje de aktuelle anbefalinger om afstand, rengøring og afspritning. 

Deltagerbetaling
Der er deltagerbetaling på kurset. Kurset koster 5.000 kroner. Prisen er eksklusiv moms. Du kan søge om gratis deltagelse på kurset via finanskompetencepulje.dk, hvis du er ansat i en virksomhed, der er omfattet af overenskomsten mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Finansforbundet.

Adgangskrav og tilmelding
Alle deltagere skal selv medbringe en computer en computer, hvorpå de kan både installere og afvikle programmer. Denne computer behøver ikke at være særlig ny, kraftig eller af en bestemt type (Windows, Mac og Linux er alle ok).

Kurset udløser ikke ECTS-point og knytter sig ikke til IT-Universitetets øvrige uddannelser. Der er ingen eksamen, men alle deltagere får et kursusbevis, når kurset er gennemført.

Begrænset antal pladser
Der er et begrænset antal pladser på kurset. Pladserne bliver fordelt efter først-til-mølle-princippet.

… at du også kan tage kurset Introduktion til programmering/kodning og IT-tankegang?

Kurset giver dig programmeringsfærdigheder på begynderniveau.

 

 

 

Læs om 'Introduktion til programmering/kodning og it-tankegang' her