Cloud-sikkerhed i praksis

Om modul P2: Cloud-sikkerhed i praksis

Hvordan vælger du den rigtige cloud-leverance for din virksomhed og sørger for, at den er bedst muligt beskyttet?

Når man benytter Cloud-løsninger, er der mange elementer og aktiviteter, man skal tage stilling til. I dette modul ser vi nærmere på, hvorledes cloud-platforme kategoriseres, og hvordan man bør sikre sine data og selve platformen.

Det anbefales, at deltagerne forud for dette modul har taget ’modul 1: Hærdning af Windows-miljøer’, men det er ikke en forudsætning.

"Cloud-sikkerhed i praksis" er det andet af fire moduler i kursusforløbet "It-sikkerhed i praksis for virksomheder".

Indhold

  • Introduktion til de forskellige elementer af en cloud-platform, fx servicebeskrivelser, kontrakter, serviceniveauer m.m. med henblik på at skabe grundlag for troværdige sikkerhedsvurderinger af cloud-leverancer. 
  • Gennemgang af hvilke elementer af en cloud-platform, man selv kan konfigurere efter virksomhedens egne behov. 
  • Vurdering af f.eks. Office 365 og Azure og hvordan de kan konfigureres med it-sikkerhed for øje.

Efter modulet kan du: 

  • Vurdere, hvilke cloud-leverancer, der er bedst for din virksomhed. 
  • Konfigurere en cloud-leverance efter din virksomheds ønsker og behov. 
  • Benytte erfaringsbaserede råd om konfigurationsmulighederne inden for f.eks. Office 365 og Azure til at højne it-sikkerheden.

Undervisningen

Modulet varer en halv dag inklusiv pauser.

Undervisningen på kurset vil være case-baseret og praktisk anvendelig, og der vil i høj grad blive taget udgangspunkt, i de konkrete udfordringer virksomhederne har. Det betyder, at kursusdeltagerne vil kunne forbedre cybersikkerheden i deres virksomheder med konkrete tiltag, når de afslutter forløbet

For hvem

Modulet henvender sig til deltagere med godt kendskab til Windows-platformen og et højt generelt kendskab til it-sikkerhed. Kurserne ruster dig til at forbedre it-sikkerheden i virksomheders netværk, tage stilling til cloud-leverancer, og klæder dig på til at håndtere cyberangreb. 

Det vil være en fordel, hvis du har praktisk erfaring med brug og opsætning af netværk samt fysisk lokalt-placerede serversystem og er bekendt med begreber som IaaS, PaaS og SaaS.

Praktisk info

Deltagerbetaling
Der er deltagerbetaling på modulet. Modulet koster 1495,- inkl. forplejning. Prisen er eksklusiv moms.

Adgangskrav og tilmelding

Kurserne udløser ikke ECTS-point og knytter sig ikke til IT-Universitetets øvrige uddannelser. Der er derfor heller ingen adgangskrav til kurser under ITU Professional Courses.

Du tilmelder dig modulet her. Når vi har modtaget din tilmelding, sender vi en kvittering. Du kan tilmelde dig helt frem til kursusstart.

Detaljer
Kurset foregår på dansk. Der er ingen eksamen, men alle deltagere vil få et kursusbevis, når kurset er gennemført.

Begrænset antal pladser
Da der er et begrænset antal pladser på kurset, vil pladserne blive fordelt efter først-til-mølle-princippet.

Modulet er en del af IT-Universitets CSSME-projekt, der laves i samarbejde med Langkjaer Cyber Defence og Globeteam. Det er det andet af fire moduler i kursusforløbet It-sikkerhed i praksis for virksomheder. Udover forløbet It-sikkerhed i praksis udbydes også kursusforløbet Introduktion til it-sikkerhed for virksomheder.

Projektet er støttet af Industriens fond og skal give medarbejdere med og uden it-ekspertise i små eller mellemstore virksomheder værktøjerne til at sikre virksomheden mod cyberangreb. Læs mere om projektet her.

Læs mere