Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi begynder at bruge cookies, når du klikker dig videre til næste side. Du kan sige Nej tak til statistik ved at klikke her. Vi bruger en cookie, så systemet kan huske, at du har svaret "Nej tak".

Hvis du helt ønsker at undgå cookies, skal du slå dem fra i din browser. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du slår cookies fra, kan du ikke bruge de funktioner, som forudsætter, at hjemmesiden kan huske dine valg.

Læs mere om IT-Universitetets brug af cookies.

Acceptér cookies

ITU

It-ledelse og it-organisationens rolle

Om kurset

Når du er bevidst om egen ledelse og har en forståelse for kompetencer og mulige udviklingspotentiale i en it-organisation, så kan du for alvor skab forretningsmæssig værdi med it.

Gennem kurset opbygger deltagerne på den ene side viden og forståelse for ledelse generelt, og it-ledelsespraksis, udfordringer og roller specifikt. Dette vil være temaet for kursets første seminar. På den anden side får de viden og forståelse for organisationer generelt og it-organisationers opgaver, kompetencer og transformation specifikt.

Dette vil være temaet for kursets andet seminar. Du lærer at:

- Analysere og evaluere såvel egen som andres it-ledelsespraksis
- Analysere og evaluere it-organisationens kompetencer og udviklingspotentialer
- Reflektere teoretisk over egen organisation og evaluere på egen ledelsespraksis og foreslå udviklingsmuligheder i relation hertil
- Vurdere teoretiske og praktiske it-ledelses og it-organisatoriske problemstillinger samt beskrive og opstille nye løsningsmodeller dertil

Deltagerne arbejder igennem kurset aktivt med deres individuelle ledelsesprofiler.

Undervisning

Kurset forløber over to hele weekender kombineret med selvstudie, gruppedialoger, og aflevering af opgaver. På seminarerne kombineres teoretiske oplæg med gruppediskussioner. Kurset udbydes kun som seminar i efteråret fordelt på to weekender fredag klokken 9-21 og lørdage kl. 9-16.

Efter første seminar udarbejder deltagerne en mindre skriftelig opgave om egen ledelsespraksis som danner udgangspunkt for et gruppemøde mellem første og andet seminar. Efter andet seminar udarbejder deltagerne individuelt en skriftlig besvarelse af en række spørgsmål, som er formuleret af underviseren. Besvarelserne afleveres efterfølgende og danner sammen med opgaven efter første seminar og en individuel refleksionsopgave over egen ledelsesmæssig læring gennem kurset udgangspunkt for eksamen.

Opgaver og eksamen

Deltagerne skal i slutningen af kurset aflevere en rapport med et omfang på 10-14 sider, som danner grundlag for den mundtlige eksamen med Pernille Kræmmergaard som eksaminator og ekstern censor.

Opgaven består af følgende elementer:
- Hjemmeopgaven fra første seminar
- Hjemmeopgaven fra andet seminar
- En obligatorisk reflektionsopgave (1-2 sider) over den individuelle læring i løbet af faget

Deltagerne eksamineres som udgangspunkt i den afleverede rapport og i fagets pensum. Eksamensforløbet er på 30 minutter inklusiv votering og tilbagemelding og ser ud som følger:

Præsentation af opgaven samt perspektivering (kursusdeltager)
Perspektiverende spørgsmål til opgaven og præsentationen (eksaminatorer)
Votering og tilbagemelding

Læs mere kursets indlæringsmål, læringsaktiviteter og faglige indhold på kursusbasen.

Litteratur
Grundbog: Jacobsen, D. I. & Thorsvik, J. (2014) Hvordan Organisationer fungerer – en indføring i organisation og ledelse. Hans Reitzels Forlag. 3. udgave.
Desuden udarbejdes et kompendie med forskningsartikler og bogkapitler, som gøres tilgængeligt på læringsportalen, LearnIT.

Interesseret i Master i it-ledelse?

Kom til fagligt arrangement den 19. april, og hør om blochchain, it-innovation og it alignment.


Læs mere og tilmeld dig her

Pernille Kræmmergaard

Pernille Kræmmergaard

Pernille Kræmmergaard er Grundlægger af og direktør i Digitaliseringsinstituttet (dinst.dk). Pernille Kræmmergard er desuden ansat som professor (MSO) ved Aalborg Universitet og underviser ved IT universitet. Endelig er hun medlem af blandt andet Rigsrevisionen eksterne evalueringspanel, Digitalt vismands­råd, og repræsentantskabet i Jyske Bank.

It-ledere skal være deres rolle bevidst, hvis resten af organisationen skal have forretningsmæssig værdi ud af it. Men organisationen skal også være bevidst om, hvordan den bedst udnytter it og digitalisering i fremtidens forretning, lyder det fra Pernille Kræmmergaard, som er direktør hos Digitaliseringsinstituttet, professor på Aalborg Universitet og underviser på Master i it-ledelse på IT-Universitetet.

I den ene ende af spektret er it en udgift, som skal minimeres. I den anden ende er it en vigtig løftestang for fremtidens innovation. Opfattelsen af it-organisationens rolle har afgørende betydning for, hvordan it-lederen skal opfatte sig selv og sin egen rolle, sine opgaver, relationer til andre områder af virksomheden og forventninger i forhold til ledelsen.

- Det er ikke muligt at transformere en virksomhed, hvis ikke it-organisationen er med helt up front. Men it-organisationen skal også finde sig selv i den nye rolle, som handler om at gøre sig til en attraktiv og proaktiv partner i virksomheden digitale udvikling. Hvis man vil lykkes med digital transformation er det derfor afgørende, at it-organisationen bliver en central medspiller, hvis rolle er tydeligt defineret i forhold til resten af organisationen, lyder opfordringen fra Pernille Kræmmergaard.

Læs hele artiklen her

Pernille Kræmmergaard
Studievejledning

Kontakt os, hvis du har brug for hjælp til at sammensætte et efteruddannelsesforløb, der passer til dine særlige ønsker og behov. Du kan også få indblik i de forskellige uddannelsers faglige indhold og regler på området.

ITU Efteruddannelse
Rued Langgaards Vej 7
DK-2300 København S

Tlf: +45 7218 5050

Email: efteruddannelse@itu.dk