It-ledelse og it-organisationens rolle

Om kurset

For at bidrage aktivt til forretningsmæssig værdiskabelse ved hjælp af IT, er det en forudsætning, at de, der varetager eller påtager sig et ledelsesmæssigt ansvar, er bevidst om egen ledelse, herunder egne styrker og svagheder, samt har forståelse for de relevante kompetencer og mulige udviklingspotentialer it-organisationen har.

De studerende opbygger gennem kurset viden og forståelse for ledelse generelt og it-ledelses praksis, udfordringer og roller specifikt. Samtidig opbygger de studerende viden og forståelse for organisationer generelt og it-organisationens opgaver, kompetencer og transformation specifikt.

Efter endt kursus kan de studerende analysere og evaluere såvel egen som andres it-ledelsespraksis samt analysere og evaluere it-organisationens kompetencer og udviklingspotentialer.

Undervisning
Kurset gennemføres som en kombination af selvstudie, gruppedialoger, vejledermøde, weekendseminarer og aflevering af opgaver. Kurset forløber over to weekendseminarer med undervisning fredag kl. 9-21 og lørdag kl. 9-16, hvor der veksles mellem teoretiske indlæg og gruppediskussioner.

Efter hvert seminar udarbejder de studerende individuelt en skriftlig besvarelse af en række af spørgsmål, der hjælper den studerende til at arbejde med teorien og forståelsen af egen organisation og it-ledelse heri.

Besvarelserne afleveres efterfølgende og danner sammen med en individuel refleksionsopgave over egen ledelsesmæssig læring gennem kurset udgangspunkt for eksamen.

Efter det andet seminar tilbydes de studerende et møde med linielederen. Mødet sætter fokus på den studerendes nuværende og fremtidige it-ledelsesudfordringer (med udgangspunkt i opgaven efter første seminar), udviklingsønsker og hvilke specifikke områder, som den studerende ønsker opkvalificering indenfor. Derudover gives feedback på skrivet.

Læringsmål for kurset
Efter kurset forventes det, at deltagerne er i stand til at:

  • Beskrive, analysere, diskutere og reflektere over andres og egen it-ledelsespraksis med udgangspunkt i kursets teorier.
  • Beskrive, analysere, diskutere og reflektere over egen eller andres it-organisering herunder kompetencer og udviklingspotentialer under hensyntagen til de omkringliggende organisatoriske forhold med udgangspunkt i kursets litteratur.
  • Reflektere teoretisk over egen organisation og evaluere på egen ledelsespraksis og foreslå udviklingsmuligheder i relation hertil.
  • Vurdere teoretiske og praktiske it-ledelses og it-organisatoriske problemstillinger og kunne formidle og diskutere disse med både fagfæller og ikke-specialister.
  • Beskrive og opstille nye løsningsmodeller på it-ledelse og it-organisatoriske problemstillinger og formidle disse til både fagfæller og ikke-specialister.

Opgaver og eksamen
Til eksamen afleverer deltagerne en skriftlig opgave efterfulgt af en mundtlig eksamen. Opgaven er en synopsis på 4-5 sider om:

  1. Ændringer i egen organisation som følge af digitalisering
  2. Behov for ændring i it-ledelsen og it-organisationen
  3. Refleksion over 1 og 2 med udgangspunkt i fagets litteratur.

Mundtlig eksamen varer 20 minutter inklusiv votering. 

Flere detaljer om kurset i vores kursuskatalog.

 

Kontakt os, hvis du har brug for hjælp til at sammensætte et efteruddannelsesforløb, der passer til dine særlige ønsker og behov. Du kan også få indblik i de forskellige uddannelsers faglige indhold og regler på området.

ITU Efteruddannelse
Rued Langgaards Vej 7
DK-2300 København S

Tlf: +45 7218 5450

Email: efteruddannelse@itu.dk