Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi benytter cookies for at indsamle statistik og forbedre brugerens oplevelse.

Ved at klikke OK eller gå videre accepterer du vores cookies til statistik. 

Hvis du helt ønsker at undgå cookies, skal du slå dem fra i din browser. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du slår cookies fra, kan du ikke bruge de funktioner, som forudsætter, at hjemmesiden kan huske dine valg. Du kan læse mere om, hvordan du slår cookies fra i din browser og om IT-Universitetets brug af cookies her.

 

Acceptér cookies

ITU

It-ledelse og it-organisationens rolle

Om kurset

For at bidrage aktivt til forretningsmæssig værdiskabelse ved hjælp af it er det en forudsætning, at de, der varetager eller påtager sig et ledelsesmæssigt ansvar, er bevidst om egen ledelse, herunder egne styrker og svagheder, samt har forståelse for de relevante kompetencer og mulige udviklingspotentialer it-organisationen har.

De studerende opbygger gennem kurset viden og forståelse for ledelse generelt og it-ledelses praksis, udfordringer og roller specifikt. Samtidig opbygger de studerende viden og forståelse for organisationer generelt og it-organisationens opgaver, kompetencer og transformation specifikt.

Efter endt kursus kan de studerende analysere og evaluere såvel egen som andres it-ledelsespraksis samt analysere og evaluere it-organisationens kompetencer og udviklingspotentialer. Ledelse vil være temaet på kursets første seminar, og organisation på det andet.

De studerende arbejder igennem kurset aktivt med deres individuelle ledelsesprofiler.

Undervisning

Kurset gennemføres som en kombination af selvstudie, gruppedialoger, vejledermøde, weekendseminarer og aflevering af opgaver. Kurset forløber over to weekendseminarer fredag kl. 9-21 og lørdag kl. 9-16, hvor der veksles mellem teoretiske indlæg og gruppediskussioner: 

  • 7. og 8. september
  • 5. og 6. oktober

Efter hvert endt seminar udarbejder de studerende individuelt en skriftlig besvarelse af en række af kursusansvarlige på forhånd formulerede spørgsmål. Besvarelserne afleveres efterfølgende og danner sammen med en individuel refleksionsopgave over egen ledelsesmæssig læring gennem kurset udgangspunkt for eksamen.

Efter det andet seminar tilbydes de studerende et møde med linielederen. Mødet sætter fokus på den studerendes nuværende og fremtidige it-ledelsesudfordringer (med udgangspunkt i opgaven efter første seminar), udviklingsønsker og hvilke specifikke områder, som den studerende ønsker opkvalificering indenfor. Deruover gives feedback på skrivet.

Læringsmål for kurset
Efter kurset forventes det, at deltagerne er i stand til at:

  • beskrive, analysere, diskutere og reflektere over andres og egen it-ledelsespraksis med udgangspunkt i kursets litteratur og teorier
  • beskrive, analysere, diskutere og reflektere over egen eller andres it-organisation med udgangspunkt i kursets litteratur og bruge teori til at beskrive egen organisation og dennes kompetencer og udviklingspotentialer under hensyntagen til de omkringliggende organisatoriske forhold
  • reflektere teoretisk over egen organisation og evaluere på egen ledelsespraksis og foreslå udviklingsmuligheder i relation hertil
  • vurdere teoretiske og praktiske it-ledelses og it-organisatoriske problemstillinger og kunne formidle og diskutere disse med både fagfæller og ikke-specialister
  • beskrive og opstille nye løsningsmodller på it-ledelse og it-organisatoriske problemstillinger og formidle disse til både fagfæller og ikke-specialister.

Opgaver og eksamen
Deltagerne skal i slutningen af kurset aflevere en synopsis på 4-5 sider om:

  1. Ændringer i egen organisation som følge af digitalisering  
  2. Behov for ændring i it-ledelsen og it-organisationen
  3. Refleksion over 1 og 2 med udgangspunkt i fagets litteratur.

Eksamen er en mundtlig eksamen, som varer 20 minutter inklusiv votering. Synopsis afleveres den 17. oktober. Mundtlige eksamner finder sted den 24., 25. og 26. oktober. Se datoer for eksamen her.

Læs mere kursets indlæringsmål, læringsaktiviteter og faglige indhold på kursusbasen.

Interesseret i enkeltfag?

Kom og bliv inspireret til informationsmøde den 27. november kl. 8:30-10.


Læs mere og tilmeld dig her
Studievejledning

Kontakt os, hvis du har brug for hjælp til at sammensætte et efteruddannelsesforløb, der passer til dine særlige ønsker og behov. Du kan også få indblik i de forskellige uddannelsers faglige indhold og regler på området.

ITU Efteruddannelse
Rued Langgaards Vej 7
DK-2300 København S

Tlf: +45 7218 5050

Email: efteruddannelse@itu.dk