Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi begynder at bruge cookies, når du klikker dig videre til næste side. Du kan sige Nej tak til statistik ved at klikke her. Vi bruger en cookie, så systemet kan huske, at du har svaret "Nej tak".

Hvis du helt ønsker at undgå cookies, skal du slå dem fra i din browser. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du slår cookies fra, kan du ikke bruge de funktioner, som forudsætter, at hjemmesiden kan huske dine valg.

Læs mere om IT-Universitetets brug af cookies.

Acceptér cookies

ITU

It-ledelsesfagets metoder og kommunikation

Om kurset

Kurset beskæftiger sig med metoder til organisationsanalyse, samt kommunikative perspektiver, for it-ledere. Det første seminar introducerer organisationsanalyse og videnskabelig metode, imens andet seminar også omhandler kommunikative perspektiver. Du kommer undervejs til at arbejde med at bruge kursets metoder til at genererer viden om en organisation i forhold til it-ledelse, og du kommer til at arbejde med at præsentere resultaterne. Yderligere vil kurset omhandle videnskritiske perspektiver i forhold til emergerende teknologier og aktuelle organisatoriske problemstillinger. Kurset udbydes kun på efterårssemesteret.

Herunder vil de studerende:

 • Få kendskab til organisationsanalyse for it-ledere
 • Arbejde med relevant videnskabelig metode til organisationsanalyse for it-ledere
 • Arbejde med at identificere organisatoriske, forretningsmæssige og teknologiske problemstillinger i forhold til it-ledelse
 • Arbejde med systematisk kunne indsamle og analysere information og data
 • Jævnfør det videnskabsteoretiske kendskab arbejde med at forholde sig metodisk kritisk (herunder kildekritisk) til datasæt
 • Gennemføre formidling og vidensdeling, herunder at kommunikere i forhold til en specifik modtagergruppe

Efter kurset skal den studerende kunne:

 • Anvende organisationsanalytiske perspektiver i forhold til it-ledelse
 • Anvende og begrunde valg af videnskabelig metode og dataindsamlingsmetodikker i forbindelse med organisationsanalyse i forhold til it-ledelse – herunder at kunne redegøre for relevante logiske aspekter ved identifikation af problemstillinger, indsamling, bearbejdning og analyse af data
 • Forholde sig metodisk kritisk og kildekritisk til et givent materiale forbundet med it-ledelse
 • Tilpasse en kommunikativ henvendelse til en specifik modtagergruppe 

Undervisning
Kurset gennemføres som en kombination af selvstudium, gruppedialoger, og weekendseminarer. Kurset forløber over to weekendseminarer i efteråret fra fredag morgen til lørdag eftermiddag, hvor der veksles mellem underviseres indlæg og gruppeøvelser. 
Datoerne for efteråret 2017 er:

 • 3. og 4. november
 • 24. og 25. november

Undervisningen er fredag kl. 9-21 og lørdag fra 9-16.

Litteratur (grundbog, suppleres med forskningsartikler):

Frankel, Christian & Kjeld Schmidt (red.) Organisationsanalyse. 1. udgave. Samfundslitteratur, 2012.
Andersen, Ib. Den skinbarlige virkelighed: Vidensproduktion i samfundsvidenskaberne. 5. udgave, Samfundslitteratur, 2014.

Eksamen

Eksamensrapporten har til formål at demonstrere, at den studerende behersker organisationsanalyse, videnskabelig metode og kommunikation i forhold til it-ledelse. Det er tale om en ren skriftlig eksamen uden mundlig del. Rapporten indleveres primo januar 2018.

Underviser

Lars Rune Christensen

Lars Rune Christensen er lektor og leder af forskningsgruppen Technologies in Practice på IT-Universitetet. Hans forskning er fokuseret på it i organisatorisk praksis, og han har beskæftiget sig med it i forhold til sundhedsvæsenet, i forhold til byggeriet samt globalt projektsamarbejde. Lars har forfattet talrige forskningsartikler om it i komplekse organisationer samt bogen: ‘The Coordination of the Building Process: An Ethnographic Perspective’ udgivet 2013 på forlaget Springer. Hans forskning er både analytisk og praktisk og rettet mod at informere design af it-systemer.

Studievejledning

Kontakt os, hvis du har brug for hjælp til at sammensætte et efteruddannelsesforløb, der passer til dine særlige ønsker og behov. Du kan også få indblik i de forskellige uddannelsers faglige indhold og regler på området.

ITU Efteruddannelse
Rued Langgaards Vej 7
DK-2300 København S

Tlf: +45 7218 5050

Email: efteruddannelse@itu.dk

Top