It-ledelsesfagets metoder og kommunikation

Om kurset

Kurset beskæftiger sig med de metodiske og analytiske aspekter af evidensbaseret beslutningstagning i forhold til it-ledelse. Gennem fire seminarer introduceres evidensbaseret ledelse og beslutningstagning, samt de forskellige metodiske tilgange til at indsamle og analysere data som beslutningsgrundlag. Du kommer undervejs til at arbejde med metoder til at generere operationaliserbar viden om en organisation i forhold til it-ledelse, og du kommer til at arbejde med at præsentere resultater. Yderligere vil kurset behandle de analytiske og ledelsesmæssige implikationer af nye digitale teknologier og aktuelle organisatoriske problemstillinger.

Herunder vil de studerende:

  • Få kendskab til organisationsanalyse for it-ledere
  • Arbejde med relevant videnskabelig metode til organisationsanalyse for it-ledere
  • Arbejde med at identificere organisatoriske, forretningsmæssige og teknologiske problemstillinger i forhold til it-ledelse
  • Arbejde med systematisk kunne indsamle og analysere information og data
  • Jævnfør det videnskabsteoretiske kendskab arbejde med at forholde sig metodisk kritisk (herunder kildekritisk) til datasæt
  • Gennemføre formidling og vidensdeling, herunder at kommunikere i forhold til en specifik modtagergruppe

Efter kurset skal den studerende kunne:

  • Anvende organisationsanalytiske perspektiver i forhold til it-ledelse
  • Anvende og begrunde valg af videnskabelig metode og dataindsamlingsmetodikker i forbindelse med organisationsanalyse i forhold til it-ledelse – herunder at kunne redegøre for relevante logiske aspekter ved identifikation af problemstillinger, indsamling, bearbejdning og analyse af data
  • Forholde sig metodisk kritisk og kildekritisk til et givent materiale forbundet med it-ledelse
  • Tilpasse en kommunikativ henvendelse til en specifik modtagergruppe 

Undervisning
Kurset gennemføres som en kombination af selvstudium, gruppedialoger, og weekendseminarer. Kurset forløber over to weekendseminarer i efteråret fra fredag morgen til lørdag eftermiddag, hvor der veksles mellem underviseres indlæg og gruppeøvelser. Kurset forløber over to weekender fredag kl. 9-21 og lørdag fra 9-16. Datoer bliver offentliggjort i starten af april.

Eksamen
Eksamensrapporten har til formål at demonstrere, at den studerende behersker organisationsanalyse, videnskabelig metode og kommunikation i forhold til it-ledelse. Det er tale om en ren skriftlig eksamen uden mundlig del.

Flere informationer om kurset i vores kursuskatalog. 

Undervisere

Lars Rune Christensen

Lars Rune Christensen er lektor og leder af forskningsgruppen Technologies in Practice på IT-Universitetet. Hans forskning er fokuseret på it i organisatorisk praksis, og han har beskæftiget sig med it i forhold til sundhedsvæsenet, i forhold til byggeriet samt globalt projektsamarbejde. Lars har forfattet talrige forskningsartikler om it i komplekse organisationer samt bogen: ‘The Coordination of the Building Process: An Ethnographic Perspective’ udgivet 2013 på forlaget Springer. Hans forskning er både analytisk og praktisk og rettet mod at informere design af it-systemer.

Kontakt os, hvis du har brug for hjælp til at sammensætte et efteruddannelsesforløb, der passer til dine særlige ønsker og behov. Du kan også få indblik i de forskellige uddannelsers faglige indhold og regler på området.

ITU Efteruddannelse
Rued Langgaards Vej 7
DK-2300 København S

Tlf: +45 7218 5450

Email: efteruddannelse@itu.dk