Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi benytter cookies for at indsamle statistik og forbedre brugerens oplevelse.

Ved at klikke OK eller gå videre accepterer du vores cookies til statistik. 

Hvis du helt ønsker at undgå cookies, skal du slå dem fra i din browser. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du slår cookies fra, kan du ikke bruge de funktioner, som forudsætter, at hjemmesiden kan huske dine valg. Du kan læse mere om, hvordan du slår cookies fra i din browser og om IT-Universitetets brug af cookies her.

 

Acceptér cookies

ITU

It-strategi og forretningsforståelse

Om kurset

De, der varetager eller påtager sig et ledelsesmæssigt ansvar, skal være bevidste om den organisation, som anvender og interagere med it. Det er en forudsætning for at skabe forretningsmæssig værdi ved hjælp at it.

Endvidere er det er forudsætning, at vedkommende har forståelse for, hvordan it kan bidrage til udvikling af forretningens processer, til udvikling af nye produkter og services, til nye mulige strategier for organisationen og til nye mulige forretningsmodeller og interaktionsformer med centrale aktører.

De studerende opbygger gennem kurset viden og forståelse for forretningsorganisationen (den øvrige organisation) og it’s mulige bidrag til udvikling heraf. Samtidig opbygger de studerende viden og forståelse for forskellige forretningsmodeller og deres implikationer for såvel virksomhedens manøvrerum samt mulige interaktionsformer med centrale aktører. Det hele diskuteres og perspektiveres i forhold til it-organisationen og it-lederens kompetencer samt behov og mulighed for transformation.

Efter endt kursus kan de studerende analysere og evaluere it’s nuværende og fremtidige mulige bidrag til værdiskabelse og fremtidige udvikling af forretningen.

Undervisning
Kurset forløber over fire hele weekender kombineret med selvstudie, gruppedialoger og aflevering af opgaver. På seminarerne kombineres teoretiske oplæg med gruppediskussioner. Kurset fordeler sig på fire weekendseminarer i foråret. Fredag med undervisning kl. 9-21 og lørdag kl. 9-16. Datoer offentliggøres i løbet af efteråret.

Opgaver og eksamen
Deltagerne skal i studiegrupper i slutningen af kurset aflevere en rapport med et omfang på 20-25 sider, som danner grundlag for den mundtlige eksamen med vejleder som eksaminator og ekstern censor.

Deltagerne eksamineres som udgangspunkt i den afleverede rapport og i kursets pensum. Eksamen kan tages individuelt eller i grupper (med individuel bedømmelse).

Eksamensforløbet er på 30 minutter per studerende inklusiv votering og tilbagemelding og ser typisk ud som følger:

  • Præsentation af opgaven samt perspektivering (kursusdeltager)
  • Perspektiverende spørgsmål til opgave og præsentation (eksaminatorer)
  • Votering og tilbagemelding

Interesseret i enkeltfag?

Kom og bliv inspireret til informationsmøde den 27. november kl. 8:30-10.


Læs mere og tilmeld dig her

Jan Pries-Heje

Jan Pries Heje

Jan Pries-Heje har mere end 20 års erfaring med at arbejde som projekt- og forskningsleder, og han forsker i it og projektledelse. Han er professor i Information Systems på Roskilde Universitet og er nyligt udnævnt adjungeret professor på IT-Universitetet i København, hvor han også har været ansat siden 1999.

Jan Pries-Heje er forfatter til tæt på 250 artikler i førende internationale tidsskrifter og konferencer. Han har været med på top 50 listen af de førende forskere i verden inden for Information Systems og har netop været chair for den første danske forskningskonference i projektledelse i maj 2015.

Jan Pries-Heje er certificeret ISO 9000 auditor, han er certificeret i Belbin’s team-model, og han er certificeret i Bootstrap modenhedsmodellen, og en af hovedkræfterne bag den nye ISO 33014 standard om procesforbedring. Han studerer og hjælper han virksomheder med agil projektledelse og har for nylig afsluttet et andet projekt kaldet SourceIT med fokus på virtuelle og distribuerede projekter.

Studievejledning

Kontakt os, hvis du har brug for hjælp til at sammensætte et efteruddannelsesforløb, der passer til dine særlige ønsker og behov. Du kan også få indblik i de forskellige uddannelsers faglige indhold og regler på området.

ITU Efteruddannelse
Rued Langgaards Vej 7
DK-2300 København S

Tlf: +45 7218 5050

Email: efteruddannelse@itu.dk