It-strategi og forretningsforståelse

Om kurset

De, der varetager eller påtager sig et ledelsesmæssigt ansvar, skal være bevidste om den organisation, som anvender og interagerer med it. Det er en forudsætning for at skabe forretningsmæssig værdi ved hjælp at it.

Endvidere er det er forudsætning, at vedkommende har forståelse for, hvordan it kan bidrage til udvikling af forretningens processer, til udvikling af nye produkter og services, til nye mulige strategier for organisationen og til nye mulige forretningsmodeller og interaktionsformer med centrale aktører.

De studerende opbygger gennem kurset viden og forståelse for forretningsorganisationen (den øvrige organisation) og it’s mulige bidrag til udvikling heraf. Samtidig opbygger de studerende viden og forståelse for forskellige forretningsmodeller og deres implikationer for såvel virksomhedens manøvrerum samt mulige interaktionsformer med centrale aktører. Det hele diskuteres og perspektiveres i forhold til it-organisationen og it-lederens kompetencer samt behov og mulighed for transformation.

Efter endt kursus kan de studerende analysere og evaluere it’s nuværende og fremtidige mulige bidrag til værdiskabelse og fremtidige udvikling af forretningen, herunder forventes deltagerne at være i stand til at:

  • Beskrive, analysere, diskutere og reflektere over forretningsmodeller og -områder hvori it vurderes at spille en særligt væsentlig rolle i udvikling af virksomheden samt diskutere udviklingsmulighederne her inden for. Dette med udgangspunkt i kursets litteratur og teorier
  • Beskrive, analysere, diskutere og reflektere over samarbejdet mellem it og den øvrige organisation, med udgangspunkt i kurset litteratur om Strategi, Governance og Alignment
  • Reflektere teoretisk over it-organisationens og egen it-lederrolle og kompetencer i relation til nuværende og forventelige fremtidige forretningsmodeller, interaktionsmønstre, strategier og beslutningsstrukturer
  • Beskrive og opstille nye løsningsmodeller på de problemstillinger og udfordringer, nye forretningsmodeller, interaktionsmodeller og strategier potentielt giver, og formidle disse til både fagfæller og ikke-specialister.

Undervisning
Kurset fordeler sig på fem weekender (fredage og lørdage) kombineret med selvstudie, gruppedialoger og aflevering af opgaver. På seminarerne kombineres teoretiske oplæg med gruppediskussioner. Se datoer og tidspunkter for undervisning her.


Opgaver og eksamen
Deltagerne eksamineres som udgangspunkt i en afleveret rapport og i kursets pensum. Eksamen er en gruppeeksamen, startende med en fælles gruppepræsentation af rapporten, efterfulgt af indiviuel eksamination med udgangspunkt i spørgsmål til rapporten. Eksamensprojektet laves undervejs i undervisningen i teams på 3-4 personer (anbefalet størrelse). Teams bliver dannet ved første undervisningsgang. Der stilles syv pensumorienterede spørgsmål til eksamensprojektet. Hvert spørgsmål besvares i et enkeltstående essay på 3-5 sider. I alt må eksamensopgaven max. fylde 30 sider á 2400 anslag.

Det overordnede formål med eksamensprojektet er at skabe rammerne for, at I som en del af kurset kan arbejde med modeller og teorier i de virksomheder I arbejder i eller har kontakt med. Samtidig træner eksamensprojektet to af de allervigtigste egenskaber for en it-leder: samarbejdsevne og koordination.

Selve eksamen er på 30 minutter per studerende inklusiv votering og tilbagemelding og ser typisk ud som følger:

  • Præsentation af opgaven samt perspektivering (kursusdeltager)
  • Perspektiverende spørgsmål til opgave og præsentation (eksaminatorer)
  • Votering og tilbagemelding

Læs mere om kurset i vores kursuskatalog.

 

Jan Pries-Heje

Jan Pries Heje

Jan Pries-Heje har mere end 25 års erfaring med at arbejde som forsknings- og projektleder. Jan forsker i agile metoder, digitaliseringsstrategi og designvidenskab. Han er professor i Information Systems på Roskilde Universitet, og også adjungeret professor på IT-Universitetet i København, hvor han har været med fra starten i 1999.

Jan Pries-Heje er forfatter til tæt på 250 artikler i førende internationale tidsskrifter og konferencer. Han har været med på top 50 listen over de førende forskere i verden inden for Information Systems, og har netop været Program Chair for den største internationale forskningskonference inden for Information Systems (ICIS 2018).

Jan Pries-Heje er certificeret ISO 9000 auditor, han er certificeret i Belbin’s team-model, og han er certificeret i Bootstrap modenhedsmodellen, og en af hovedkræfterne bag ISO 33014 standarden om procesforbedring. Han studerer og hjælper han virksomheder med digital og agil ledelse, og har for nylig kastet sig ud i at se på bæredygtig digitalisering, og startet et Interreg-projekt om at få husholdninger til at bruge strøm som vinden blæser

Kontakt os, hvis du har brug for hjælp til at sammensætte et efteruddannelsesforløb, der passer til dine særlige ønsker og behov. Du kan også få indblik i de forskellige uddannelsers faglige indhold og regler på området.

ITU Efteruddannelse
Rued Langgaards Vej 7
DK-2300 København S

Tlf: +45 7218 5450

Email: efteruddannelse@itu.dk