Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi begynder at bruge cookies, når du klikker dig videre til næste side. Du kan sige Nej tak til statistik ved at klikke her. Vi bruger en cookie, så systemet kan huske, at du har svaret "Nej tak".

Hvis du helt ønsker at undgå cookies, skal du slå dem fra i din browser. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du slår cookies fra, kan du ikke bruge de funktioner, som forudsætter, at hjemmesiden kan huske dine valg.

Læs mere om IT-Universitetets brug af cookies.

Acceptér cookies

ITU

Kvalifikationsforløb

Kvalifikationsforløbet er henvendt til professionelle it-folk med en kort videregående uddannelse og mindst to års relevant erhvervserfaring, der ønsker at blive optaget på en masteruddannelse på IT-Universitetet.

Forløbet strækker sig over to semestre og består af to obligatoriske kurser:

  • Introducerende akademisk projekt (7,5 ECTS) i første semester
  • Videregående akademisk projekt (7,5 ECTS) i andet semester

Kvalifikationsforløbet gennemføres som et deltidsstudie og er ligesom masteruddannelserne skræddersyet, så det er muligt at passe både fuldtidsarbejde og familie. Du skal i gennemsnit regne med at bruge omkring 10-12 timer om ugen per kursus. Undervisningen på hvert af de to kurser falder i to dele: først en fælles del med basale elementer i den akademiske værktøjskasse og derefter et projekt om en selvvalgt problemstilling, der dokumenteres i en rapport.

Som studerende på både kvalifikationsforløb skal du kunne læse akademiske tekster på engelsk. På masteruddannelserne vil dele af undervisningen endvidere foregår på engelsk.

Begge kurser er obligatoriske og afsluttes med en mundtlig eksamen. Du tager kurserne fortløbende efter hinanden, og du skal have bestået begge eksamener for at få adgang til at blive optaget på en masteruddannelse det efterfølgende semester.

Du er velkommen til at kontakte ITU Efteruddannelse, hvis du har spørgsmål om ansøgning, optagelse mv.

Forløbets opbygning

På kurset Introducerende akademisk projekt lærer du at studere på akademisk niveau. Første del af kurset introducerer de basale aspekter af det akademiske projekt: skrivning, den akademiske genre, litteratur og litteratursøgning, problemformulering, undersøgelsesmetoder og feedback. Anden del af kurset omfatter det akademiske projekt, som deltagerne skal arbejde med i grupper. Læs mere om det første kursus her.

Videregående akademiske projekt er en blanding af projektarbejde og undervisning, hvor de studerende videreudvikler deres evne til at arbejde selvstændigt med en kompleks problemstilling inden for masteruddannelsens område. Læs om det andet kursus her.

 

Adgang til masteruddannelse
Kvalifikationsforløbet er et kvalificerende forløb, der giver adgang til optagelse på masteruddannelsen. Forløbet skal være afsluttet og begge eksamener bestået, før du vil få adgang til at blive optaget på masteruddannelsen det efterfølgende semester.

Kvalifikationsforløbets opbygning
1. Semester Introducerende akademisk projekt

7,5 ECTS
Eksamen

2. Semester Videregående akademisk projekt
7,5 ECTS
Eksamen

Pris og ansøgning

Ansøgningsfrist og opstart

Der er ansøgningsfrist en gang om årligt:

• 1. juni (opstart ultimo august)

I tilfælde af ledige pladser efter ansøgningsfristen, er der være mulighed for at søge om optagelse frem til semesterstart. Pladserne vil blive besat efter først-til-mølle-princippet.

Studiestart og intro

Der er studiestart en gang om året i slutningen af august. Læs mere om studiestart her. ITU Efteruddannelse er i gang med at behandle ansøgninger og sender skriftligt svar efter 30. juni 2017.

Forbehold

IT-Universitetet forbeholder sig ret til at justere eller aflyse planlagte kurser, kvalifikationsforløb eller masteruddannelser, hvis tilslutningen ikke er stor nok eller andre organisatoriske forhold gør sig gældende.

Pris

Der er deltagerbetaling på kvalifikationsforløbet. Nogle studerende får uddannelsen helt eller delvist betalt af deres arbejdsgiver, mens andre betaler selv. Du betaler løbende (før semesterstart) for de kurser, du har tilmeldt dig. Du skal påregne en udgift til undervisningsmaterialer.

Samlet pris  (15 ECTS)  21.250 kr. 
Introducerende akademisk projekt
(7,5 ECTS)
10.625 kr.
Videregående akademisk projekt
(7,5 ECTS)  10.625 kr.

 

Betaling

Deltagerbetaling opkræves forud for hvert semester. IT-Universitetet fremsender en faktura. Du betaler løbende for de kurser, du tilmelder dig. Betalingen af kursusgebyr forfalder ved kursusstart.

Kursusgebyret kan ikke refunderes efter kursusstart undtagen ved dødsfald, sygdom og lignende. Ligeledes skal framelding altid ske skriftligt, og refundering af deltagerbetaling vurderes i det enkelte tilfælde.

Mere

Skjul

Adgangskrav

Adgangskrav

For at blive optaget på kvalifikationsforløbet skal du have gennemført en kort videregående ud­dannelse. Det kan fx være datamatiker, multimediedesigner eller andre erhvervsakademi­uddan­nelser samt akademiuddannelser gennemført som deltidsuddannelse, herunder fx merkonom.

Derudover skal du kunne dokumentere to års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Dokumentationskrav

Når du ansøger, skal din dokumentation uploades i filformaterne pdf, doc, docx. Følgende dokumentation er nødvendig, når vi skal behandle din ansøgning:
  • Kopi af eksamensbevis for den adgangsgivende uddannelse
  • Dokumentation for min. to års relevant erhvervserfaring på fuld tid efter din adgangsgivende uddannelse
  • Motiveret ansøgning

Dokumentations af erhvervserfaring
Erhvervserfaring skal dokumenteres med udtalelse fra arbejdsgiver(e) på virksomhedens officielle papir med angivelse af varigheden for den relevante beskæftigelse. En ansættelseskontrakt (hverken i original eller kopi) er ikke tilstrækkelig som dokumentation, da den ikke siger noget om et ansæt­telsesforholds varighed. Ved beskæftigelse i egen virksomhed vedlægges kopi af registreringsattest fra SKAT samt eventuelle referencer. 

Motiveret ansøgning
Du skal vedlægge en motiveret ansøgning, hvori du begrunder din ansøgning om optagelse. Du bedes kort og præcist redegøre for, hvordan du mener, at kvalifikationsforløbet og masteruddannelsen kan frem­me din faglige udvikling. Din motiverede ansøgning må maksimalt fylde én side.

Ansøgning

Du søger ind på kvalifikationsforløbet online i vores fælles ansøgningsportal for masteruddannelsen. Det er godt at have al dokumentation klar, før du begynder ansøgningen. Det er dog også muligt at gemme ansøgningen og vende tilbage til den senere.

Login
Når du møder systemet første gang, kan du logge ind på tre forskellige måder. Du finder hjælp til login i loginvejledningen.

Ansøgningen
Hvis du har brug for hjælp til at udfylde felterne og forstå processen på ansøgningsportalen, kan du læse denne trin-for-trin vejledning, som gennemgår hele ansøgningsprocessen. Når du har udfyldt og afsendt din ansøgning, modtager du en bekræftelse på den e-mail, som er oprettet med på ansøgningsportalen.

Kontakt

Har du spørgsmål vedrørende ansøgningsproceduren, kan du kontakte ITU Efteruddannelse.
Studievejledning

Kontakt os, hvis du har brug for hjælp til at sammensætte et efteruddannelsesforløb, der passer til dine ønsker og behov. Du kan også få indblik i de forskellige uddannelsers faglige indhold og regler på området.

ITU Efteruddannelse
Rued Langgaards Vej 7
DK-2300 København S

Tlf: +45 7218 5050

Email: efteruddannelse@itu.dk

Top