Introducerende akademisk projekt

Om kurset

Kurset Introducerende akademisk projekt giver deltagerne grundlæggende færdigheder inden for den akademiske genre, specielt metode, teori og skrivning. Kurset er første del af kvalifikationsforløbet, der har til formål at kvalificere studerende med en kort videregående uddannelse til at tage en masteruddannelse.

Målet er at gøre deltagerne i stand til:

 • at identificere, definere og afgrænse et problem indenfor informationsteknologi.
 • at identificere og analysere relevante midler til at løse problemet såsom akademiske teorier, metoder, litteratur, redskaber og andre kilder - så vel som eksisterende løsninger på problemet.
 • at kombinere de valgte midler, om nødvendigt videreudvikle dem og anvende dem på en koordineret måde hen i mod en løsning på problemet.
 • at evaluere løsningen.
 • at rapportere problemet, undersøgelser af baggrunden, arbejdet hen i mod løsningen, løsningen og andet relevant materiale på en sammenhængende og stringent måde og under iagttagelse af akademiske standarder.
 • at reflektere over problemet, den valgte tilgang, løsningen og andre resultater.
Læs den fulde beskrivelse af kurset her.

Kursets indhold

Undervisningen
Undervisningen forløber over 14 uger med undervisning hver mandag. Se alle tidspunkter for undervisning her.

Kurset forløber i to dele, hvor den første del forbereder deltagerne til projektet i den anden del, som er det reelle læringsforløb. Den første del ligner et traditionelt kursus med lektionerne som omdrejningspunkt. I denne del introduceres de basale aspekter af det akademiske projekt: skrivning, den akademiske genre, litteratur og litteratursøgning, problemformulering, undersøgelsesmetoder og feedback (peer review). Skrivning er meget vigtigt i akademisk arbejde, hvorfor der i denne del er skriveøvelser.

I den anden del af semesteret gennemfører deltagerne et akademisk projekt i grupper på to-fem studerende. Grupperne vejledes af en af de tilknyttede lærere. Projektet består i at planlægge, gennemføre og evaluere en undersøgelse af et spørgsmål eller problem indenfor it ved hjælp af akademiske teorier og metoder og dokumentere det skriftligt, jfr. læringsmålene. I løbet af de indledende lektioner dannes grupperne og de vælger et emne.

Undersøgelsen dokumenteres i en rapport, hvis omfang afhænger af gruppestørrelsen: ca. 17 til 30 sider. Emnerne for projekterne vælger grupperne frit. Eksempler på emner fra tidligere semestre er:

 • Er danskerne klar til e-valg?
 • Cookie-loven: Overholdes den?
 • Kan Facebook skade din karriere?
 • Anvendelse af sociale medier i valgkampen
 • QR-koder - anvendes de?
 • Smartphone som betalingsmiddel

Eksamen
Eksamen er en projekteksamen med skriftlig gruppeopgave og individuelt mundtligt oplæg. Der afleveres en skriftlig opgave i form af en akademisk rapport, der viser beherskelse af kursets læringsmål. Emnet/casen er selvvalgt indenfor it. Eksempler på tidligere rapporter fremgår ovenfor. Rapporten er på 21-25 sider for en gruppe på 3 studerende (+ bilag). Sidetallet justeres lidt efter antal studerende i gruppen. 

Den mundtlige del af eksamen tager udgangspunkt i rapporten med fokus på brugen af metode og teori i forlængelse af læringsmålene. Den individuelle eksamen er på 30 minutter per studerende inklusiv votering og feedback. 7-trinsskalaen anvendes. 

Litteratur
Følgende bøger anvendes. Deltagerne bør købe dem inden semesterstart og som minimum orientere sig i dem.

 • Rienecker, Lotte og Jørgensen, Peter Stray (2012): Den gode opgave – håndbog i opgaveskrivning på videregående uddannelser. Samfundslitteratur, 4. udgave
 • Harboe, Thomas (2013) Metode og projektskrivning - en introduktion. Samfundslitteratur, 2. udgave.

Kontakt os, hvis du har brug for hjælp til at sammensætte et efteruddannelsesforløb, der passer til dine særlige ønsker og behov. Du kan også få indblik i de forskellige uddannelsers faglige indhold og regler på området.

ITU Efteruddannelse
Rued Langgaards Vej 7
DK-2300 København S

Tlf: +45 7218 5050

Email: efteruddannelse@itu.dk