Videregående akademisk projekt

Om kurset

På kurset Videregående akademisk projekt videreudvikles de studerende evne til at arbejde selvstændigt med en kompleks problemstilling inden for masteruddannelsens område.

Kurset er anden del af kvalifikationsforløbet, der har til formål at kvalificere studerende til optagelse på en masteruddannelse.

Undervisningen
Kurset forløber i to dele og vil med lige dele undervisning og projektarbejde videreudvikle dine evner til at arbejde selvstændigt med en kompleks problemstilling. Den første del ligner således et traditionelt kursus med forelæsninger og deltageraktivitet i form af diskussioner, feedback fra studerende og øvelser.

Kursets anden del foregår i grupper og består i at planlægge, gennemføre og evaluere en undersøgelse af et selvvalgt spørgsmål eller problem inden for it ved hjælp af akademiske teorier og metoder samt at dokumentere det skriftligt i en rapport. Spørgsmålet eller problemet skal ligge inden for masteruddannelsens område.

Rapportens omfang afhænger af gruppestørrelsen og er mellem 17 og 25 sider. De studerende vil modtage vejledning, der som udgangspunkt baserer sig på aflevering af skriftligt materiale. Vejledningsmøderne aftales fra gang til gang.

Eksamen
Eksamen er en projekteksamen med skriftlig gruppeopgave og individuelt mundtligt oplæg. Den individuelle eksamen er på 30 minutter per studerende inklusiv votering og feedback. 7-trinsskalaen anvendes.

Læs den fulde beskrivelse af kurset her.

Kontakt os, hvis du har brug for hjælp til at sammensætte et efteruddannelsesforløb, der passer til dine særlige ønsker og behov. Du kan også få indblik i de forskellige uddannelsers faglige indhold og regler på området.

ITU Efteruddannelse
Rued Langgaards Vej 7
DK-2300 København S

Tlf: +45 7218 5050

Email: efteruddannelse@itu.dk