GRATIS CYBERSIKKERHEDSKURSER FOR SMV'ER

Flere undersøgelser viser, at danske virksomheder ikke er tilstrækkeligt beskyttet mod it-kriminalitet. Særligt de små og mellemstore virksomheder (SMV’er) har svært ved at vurdere risikoen for cyberangreb og har ofte ikke de rette kompetencer til at sikre et forsvarligt sikkerhedsniveau. 

Er din virksomhed rustet til at modstå cyberkriminelle?

IT-Universitetets CSSME-kurser er et gratis tilbud dig, som arbejder i en lille eller mellemstor virksomhed. På kurserne får du konkrete metoder og enkle værktøjer til at forebygge, identificere og håndtere cyberkriminalitet - uden at det vælter budgettet.

Hvad kan vi tilbyde

  • Et introduktionsforløb til cybersikkerhed for almindelige computerbrugere eller et praktisk forløb målrettet it-professionelle.
  • En case-baseret undervisning, hvor der vil blive taget udgangspunkt i konkrete udfordringer fra din og andre kursusdeltageres hverdag.
     
  • Konkrete metoder og redskaber til at forbedre it-sikkerheden i din eller dine kunders virksomhed.
Online it-sikkerhedskursus for virksomheder

Forløbet består af 3 webinarer. Du behøver ikke særlige tekniske forkundskaber for at deltage i dette forløb. Webinarerne er et gratis tilbud til dig, der arbejder i en SMV, og efterspørger enkle metoder til at forbedre din virksomheds it-sikkerhed - uden at det vælter budgettet.

Webinar 1
Forstå cybertruslen og dine risici
Vi afdækker udfordringerne i cyberspace for danske SMV'er. Kurset er anvendelsesorienteret med fokus på at finde konkrete steder, hvor din virksomheds it-sikkerhed kan forbedres.
Webinar 2
Få styr på cybersikkerheden
Vi ser nærmere på mulighederne for at øge sikkerheden ved hjælp af virksomhedens nuværende IT. Vi tager udgangspunkt Microsoft Windows, som mange små- og mellemstore virksomheder benytter.
Webinar 3
Før, under og efter et cyberangreb
Vi ser nærmere på, hvordan man forbereder sig på at håndtere et cyberangreb. Vi opsummerer webinarerne og henviser til online-ressourcer om it-sikkerhed.
Introduktion til it-sikkerhed for virksomheder 
Du behøver ikke særlige tekniske forkundskaber for at deltage i dette forløb. Gennem forløbets 3 moduler bliver du i stand til at stille relevante spørgsmål og træffe gode beslutninger om it-sikkerhed overfor tekniske medarbejdere og leverandører.

Modul F1
Forstå cybertruslen og dine risici
I dette kursus afdækker og nuancerer vi udfordringerne i cyberspace for danske SMV'er. Kurset er anvendelsesorienteret med fokus på at finde konkrete steder, hvor din virksomheds it-sikkerhed kan forbedres.
Modul F2
Få styr på cybersikkerheden
På kurset ser vi på mulighederne for at øge sikkerheden vha. virksomhedens nuværende it-infrastruktur. Vi ser også nærmere på webservices i skyen, kortlægger cybersikkerhedsmarkedet inkl. cyberforsikringer og diskuterer, hvordan du får mest ud af dit it-sikkerhedsbudget.
Modul F3
Krisestyring – før, under og efter et cyberangreb
Med udgangspunkt i anonymiserede virkelige cases om cyberangreb diskuterer vi, hvad der sker, når det går galt, og hvordan man forbereder og håndterer brud på sikkerheden.
It-sikkerhed i praksis for virksomheder 
Forløbet er målrettet it-professionelle, der arbejder med fx it-drift, udvikling og rådgivning. Gennem forløbets 4 moduler bliver du i stand til at håndtere cyberangreb og får konkrete værktøjer til at forstærke din virksomheds cyber-forsvar.


Modul P1
Hærdning af Windows-miljøer
Der findes et utal af dyre sikkerhedsforanstaltninger, men i en standard Windows-platform findes der allerede en lang række gode, gratis sikkerhedsværktøjer, som du på dette kursus får en detaljeret indføring i.
Modul P2
Cloud-sikkerhed i praksis
Selvom man benytter Cloud, er der stadig mange elementer og aktiviteter man skal tage stilling til. I dette modul uddybes, hvorledes de forskellige cloud-platforme kategoriseres, samt hvordan man bør sikre sine data og selve platformen.
Modul P3
Firewalls og skanninger på Internettet
Når virksomhedens systemer er eksponeret på internettet, risikerer de at blive udsat for automatiserede angreb. Kurset introducerer online-portaler og scanningsværktøjer, som løbende kan vurdere og sikre virksomhedens it-systemer.
Modul P4
Logning og basal håndtering af hackerangreb
Når angrebet sker, er det vigtigt at vide, hvordan man som teknisk ansvarlig forholder sig. Vi kortlægger typiske angrebsforløb og diskuterer hvilke handlemuligheder og værktøjer, der kan tages i brug hvornår.

Baggrund for CSSME

Flere rapporter og analyser har over de senere år vist, at cybersikkerheden er lav i danske små og mellemstore virksomheder (SMV'er). På denne baggrund har Industriens Fond iværksat en større indsats på området: www.cyberindsats.dk.

Det utilstrækkelige cyberforsvar i erhvervslivet medfører risiko for cyberangreb og utilsigtede it-fejl. Det kan føre til dyre forstyrrelser i produktionen, tyveri af intellektuelle rettigheder eller misbrug af følsomme oplysninger om både kunder, personer og produkter. Derfor igangsættes det nye undervisningsforløb CSSME, der skal give medarbejdere med og uden it-ekspertise værktøjerne til at sikre virksomheden mod cyberangreb.

 

CSSME kurserne kører til og med september 2020.   

 

Har du spørgsmål vedrørende projektet, er du velkommen til at kontakte:
Projektleder Vibeke Smits
E: vism@itu.dk


Samarbejdspartnere

Langkjaer ny
Industriens fond
Globeteam