CYBERSIKKERHEDSKURSER FOR SMV'ER

Er din virksomhed rustet til at modstå cyberkriminelle? Er du i tvivl, bør du overveje CSSME Courses - Cybersikkerhedskurser for SMV'er.

Kurserne er et unikt tilbud til dig, der ejer eller arbejder i en lille eller mellemstor virksomhed (SMV), og som vil sikre, at de it-løsninger, I bruger, matcher den stigende cybertrussel. Kurserne kan også søges af it-leverandører og rådgivere, der leverer sikkerhed og it-services til SMV'er.

CSSME Courses er støttet af Industriens Fond og er organiseret i et samarbejde mellem IT-Universitetet, Langkjær Cyber Defence og it-konsulentvirksomheden Globeteam.

cssme

Hvad kan vi tilbyde

 • Et fleksibelt uddannelsesforløb, hvor det vil være muligt at sammensætte forskellige moduler, så forløbet tilpasses dit behov.
 • En case-baseret undervisning, hvor der vil blive taget udgangspunkt i konkrete udfordringer fra din og andre kursusdeltageres hverdag.
   
 • Konkrete metoder og redskaber til at forbedre it-sikkerheden i din eller dine kunders virksomhed.
 • Prisen for et kursusforløb er 1995 kr.
 • Hvert modul tager 4 timer.

For hvem


 • Ejere og medarbejdere i SMV'er.
 • It-leverandører til SMV’ere samt rådgivere og konsulenter.

 Søren Debois, lektor ved ITU, giver et kort overblik over, hvilke kurser der passer bedst til dig og din virksomhed, samt hvorfor cybersikkerhed er et vigtigt led i virksomheder.

Kursusforløb


Modul F1
Forstå cybertruslen og dine risici

I dette kursus afdækker og nuancerer vi udfordringerne i cyberspace for danske SMV'er. Kurset er anvendelsesorienteret med fokus på at finde konkrete steder, hvor deltagende virksomheders it-sikkerhed kan forbedres.

Modul F2
Cloud og cybersikkerheds-markedet

På kurset ser vi nærmere på data i skyen med fokus på sikkerhed. Vi kortlægger også cybersikkerhedsmarkedet inkl. cyberforsikringer og diskuterer mulighederne for at øge sikkerheden vha. virksomhedens nuværende it-infrastruktur.

 

Indhold:

 • Introduktion til din virksomheds it-sikkerhedsmæssige afhængighed fra fx samarbejdspartnere og leverandører.

 • Gennemgang af leveranceformer med fokus på webservices i skyen.

 • Diskussion af, hvordan du anvender din it-sikkerhedsbudget bedst.

 • Præsentation af, hvordan it-sikkerheden kan øges via virksomhedens eksisterende it-intrastruktur.

Efter modulet kan du:

 • Analysere din virksomheds nuværende afhængighed af it-samarbejdspartnere.

 • Vurdere muligheden for og relevansen af cloud computing i din virksomhed.

 • Diskutere og forstå cybersikkerhedsmarkedet, herunder cyberforsikringer
Modul F3
Krisestyring – før, under og efter et cyberangreb
Med udgangspunkt i anonymiserede virkelige cases om cyberangreb diskuterer vi, hvad der sker, når det går galt, og hvordan man forbereder og håndterer brud på sikkerheden.

 

Indhold:

 • Gennemgang og diskussion af anonymiserede eksempler på cyberangreb.

 • Værktøjer til krisekommunikation.

 • Kriseøvelser.

 • Særskilte overvejelser omkring brugen af specialister under et angreb.

Efter modulet kan du:

 • Analysere hvilke aktiviteter og beslutningsprocesser, der opstår under et cyberangreb.

 • Stille konstruktive spørgsmål til interne it-ansvarlige og leverandører – før skaden sker.

 • Forklare om krisekommunikation og -ledelse under et potentielt cyberangreb.

Forløbet Introduktion til it-sikkerhed for virksomheder henvender sig til ledere, beslutningstagere, projektledere og andre, som arbejder med eller har ansvar for it og it-sikkerhed. Forløbet består af 3 moduler, der klæder medarbejdere på til at vurdere virksomhedens risikoprofil samt tage stilling til, hvordan virksomheden kan beskytte sig bedst muligt. Kurserne stiller ikke særlige krav til tekniske forkundskaber.

Modulerne kan tages enkeltvis eller som et samlet kursus. 

Modul F1
Forstå cybertruslen og dine risici

I dette kursus afdækker og nuancerer vi udfordringerne i cyberspace for danske SMV'er. Kurset er anvendelsesorienteret med fokus på at finde konkrete steder, hvor deltagende virksomheders it-sikkerhed kan forbedres.

Læs mere
Modul F2
Cloud og cybersikkerheds-markedet

På kurset ser vi nærmere på data i skyen med fokus på sikkerhed. Vi kortlægger også cybersikkerhedsmarkedet inkl. cyberforsikringer og diskuterer mulighederne for at øge sikkerheden vha. virksomhedens nuværende it-infrastruktur.

Læs mere
Modul F3
Krisestyring – før, under og efter et cyberangreb
Med udgangspunkt i anonymiserede virkelige cases om cyberangreb diskuterer vi, hvad der sker, når det går galt, og hvordan man forbereder og håndterer brud på sikkerheden.

Læs mere
Praktisk information om forløbet kan findes her.

Forløbet It-sikkerhed i praksis for virksomheder er målrettet it-professionelle, som arbejder med fx it-drift og udvikling. Forløbet henvender sig også til leverandører og rådgivere, der udbyder it-hjælp til SMV'er. Forløbets 4 moduler klæder it-medarbejdere på til at håndtere cyberangreb og giver praktiske redskaber til at sikre, at de it-løsninger virksomheden bruger, matcher den stigende cybertrussel.

Modulerne kan tages enkeltvis eller som et samlet kursus.

Modul P1
Hærdning af Windows-miljøer
Der findes et utal af dyre sikkerhedsforanstaltninger, men i en standard Windows-platform findes der allerede en lang række gode sikkerhedsværktøjer, som du på dette kursus får en detaljeret indføring i.

Læs mere
Modul P2
Cloud-sikkerhed i praksis
Selvom man benytter Cloud, er der stadig mange elementer og aktiviteter man skal tage stilling til. I dette modul uddybes, hvorledes de forskellige cloud-platforme kategoriseres, samt hvordan man bør sikre sine data og selve platformen.

Læs mere
Modul P3
Firewalls og skanninger på Internettet
Når virksomhedens systemer er eksponeret på internettet, risikerer de at blive udsat for automatiserede angreb. Kurset introducerer online-portaler og scanningsværktøjer, som løbende kan vurdere og sikre virksomhedens it-systemer.

Læs mere
Modul P4
Logning og basal håndtering af hackerangreb
Når angrebet sker, er det vigtigt at vide, hvordan man som teknisk ansvarlig forholder sig. Vi kortlægger typiske angrebsforløb og diskuterer hvilke handlemuligheder og værktøjer, der kan tages i brug hvornår.

Læs mere
Praktisk information om forløbet for praktikere kan findes her.

Baggrund for CSSME

Flere rapporter og analyser har over de senere år vist, at cybersikkerheden er lav i danske små og mellemstore virksomheder. På denne baggrund har Industriens Fond iværksat en større indsats på området: www.cyberindsats.dk.

Det utilstrækkelige cyberforsvar i erhvervslivet medfører risiko for cyberangreb og utilsigtede it-fejl. Det kan føre til dyre forstyrrelser i produktionen, tyveri af intellektuelle rettigheder eller misbrug af følsomme oplysninger om både kunder, personer og produkter. Derfor igangsættes det nye undervisningsforløb CSSME, samt en række andre tiltag med fokus på cybersikkerhed i danske virksomheder.

 

Har du spørgsmål vedrørende projektet, er du velkommen til at kontakte:
Projektleder Camilla Zhu
E: cazh@itu.dk
T: +45 72185264

 

Samarbejdspartnere

Langkjaer Cyber Defence Globeteam logo 2 Industriens Fond logo