Mød institutlederen

Hvad beskæftiger Institut for Datalogi sig med?

Hvis du ser på, hvilke områder, vi arbejder med, er vi et klassisk datalogisk institut, men vi arbejder på en anderledes måde end andre lignende institutter, fordi vi har en multidisciplinær tilgang til forskning på IT-Universitetet. Derfor har vi et tæt samarbejde med de to andre institutter. Vores forskning i e-valg er et godt eksempel på netop dét, fordi forskningen på dette område inkluderer teoretisk kryptografi, begrebet tillid, samfundsmæssige udfordringer og meget mere.

Hvad er dine ambitioner for instituttet?

Vi vil gerne fortsætte med at vokse; få flere forskningsprojekter, flere forskere – og vi vil også gerne udvide vores uddannelsestilbud. Derudover vil jeg gerne have, at vi fortsætter med at være attraktive i forhold til eksterne bevillingsgivere. En helt specifik opgave for det nye institut er at levere tekniske kurser til de fem uddannelser, som ligger uden for vores institut. Derudover vil vi fortsætte med at køre forskningsprojekter sammen med de to andre institutter - et af IT-Universitetets kendetegn er multidisciplinaritet.

Hvordan vil du opfylde ambitionerne?

Der er stor efterspørgsel på arbejdskraft med gode tekniske it-kundskaber. Aktiviteterne på Institut for Datalogi imødekommer samfundsbehovene på området og ligger generelt på linje med regeringen og erhvervslivets ønsker.

Et af instituttets væsentlige bidrag vil være uddannede kandidater, og hvis vi skal fortsætte med at vokse, skal vi uddanne flere.

Hvad forskningen angår, bør vi finde en god balance mellem anvendelsesorienteret forskning og grundforskning. Og vi bør kombinere dem, når det er muligt. Med de stigende krav til at få eksterne bevillinger bliver denne balance en udfordring, fordi midlerne til grundforskning er faldende. Jeg tror, vi skal have begge typer af forskning, fordi udviklingen af en god applikation ofte kræver, at man går tilbage til fundamentale principper på et givent område.

Biografi

Professor Peter Sestoft er leder af Institut for Datalogi på IT-Universitet. Han har en kandidat- (1988) og ph.d.-grad (1991) i datalog fra Københavns Universitet. Tidligere har han været forsker på DTU (Danmarks Tekniske Universitet) og på Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole (nu del af Københavns Universitet).
 
På IT-Universitetet har Peter Sestoft været med til udvikle og starte bacheloruddannelsen i softwareudvikling, som han også blev leder af. Hans forskningsfelt inkluderer bl.a. udvikling af programmeringssprog, implementering af samme samt funktionel, objekt-orienteret og parallel programmering. Han er forfatter eller medforfatter til seks bøger udgivet på internationale akademiske forlag.