Forskningscenter for Offentlig IT

IT-Universitetet og Digitaliseringsstyrelsen har i fællesskab etableret et forskningscenter for offentlig it. Centerets formål er at bidrage til forskningsbaseret viden og kompetenceudvikling vedrørende offentlige it-projekter, herunder drift· og vedligeholdelse af it-systemer.

Centeret blev etableret den 1. januar 2018 som en del af realiseringen af regeringens strategi "Et solidt it-fundament - Strategi for it-styring i staten" og med henvisning til Statens IT-råds arbejde for opbygning af større akademisk viden om offentlig it-styring samt review af it-projekter og it-driftsstyring.

Mere information

Læs mere om centret i denne pressemeddelelse.

Kontakt


Jens Schmidt
Leder af Forskningscenter for Offentlig IT
E-mail: jesc@itu.dk
Telefon: +45 7218 5158
Mobil: +45 4081 4775

Ninna Gandrup
Kommunikationsrådgiver
E-mail: ncga@itu.dk
Telefon: +45 7218 5172