Institut for Digital Design

Om instituttet

Institut for Digital Design leverer samfunds- og erhvervsrelevant forskning og forskningsbaseret uddannelse inden for digitale medier og design. Instituttets forskere kombinerer designtænkning med teknologisk indsigt og et kritisk blik på menneskelige og sociale aspekter af digitalt design og tjenester.

Vi leverer forskning i kunstig intelligens og maskinlæring, codesign af digitale tjenester, inkluderende offentlig digitalisering, computerspil, big data og kritiske metoder til at forstå fænomener på sociale medier samt design af gode brugeroplevelser for både digitale produkter og museer.

Vi udbyder en bachelor- og en kandidatuddannelse i Digital Design og Interaktive Teknologier, og en kandidatuddannelse i Spil. Vores forskningsbaserede uddannelser er udviklet og gennemføres i tæt dialog med arbejdsgiverne gennem vores to aftagerpaneler og gennem en bred vifte af samarbejdsformer i undervisningen – fra specialesamarbejder og virksomhedscases til gæsteforelæsninger fra virksomheder.

Mød institutleder lektor Lone Malmborg

Se liste over instituttets ansatte

Artikler fra instituttet

Forskningsportrætter

Aktuel forskning

Can we enjoy silent music?

The Hedonic Haptics player is a portable wearable device that plays back vibrotactile compositions. It consists of three domes each of which houses a vibration motor providing vibrotactile sensations to the wearer, and which are connected to a control unit the size of a small Walkman.

The Hedonic Haptics player can store different compositions and effects made up of haptic signals varying in amplitude, waveform and length. At the moment we have composed an ambient, rhythmic, and ‘heavy haptic metal’ composition, and designed effects such as hard and soft circles, unison swells, unison crescendo, a heartbeat, and a drum pattern.

We use these different compositions and effects to explore the hedonic potential of vibrational haptics in an embodied wearable setup. As such we seek to expand the design space for haptic expressions in interaction design.

Read more about the Hedonic Haptics player