Mød institutlederen

Hvad beskæftiger Institut for Digital Design sig med?

Forskningen på Institut for Digital Design bidrager med ny viden og engagerer sig i relevante praksisser i samfundet eller erhvervslivet. Forskernes interessefelter dækker et bredt spektrum af fagområder, som inkluderer udforskning af hybride former for virtuelle museer, digitale medie-infrastrukturer, brugerdrevet design af digitale deleplatforme for seniorer og andre former for innovativ velfærdsteknologi.  Instituttets aktiviteter er også kendetegnet ved tværfaglighed, hvilket betyder at vi samarbejder og deltager i projekter med forskere fra de to andre institutter.

Hvad er dine ambitioner for instituttet?

Det er min ambition, at Institut for Digital Design vil skabe og dele dybdegående viden, der kan føre til nye banebrydende digitale teknologier og tjenester, som vil være til gavn for menneskeheden.

Når det kommer til vores uddannelser, skal instituttet bidrage med at tackle de kompetence-flaskehalse, som er en udfordring for arbejdsmarkedet. Det vil vi gøre ved at skabe et stærkere teknisk fundament på alle uddannelser samtidig med, at vi fortsat vil prioritere tværfagligheden højt.

Hvordan vil du opfylde ambitionerne?

Jeg har to strategier for, hvordan vi får opfyldt vores ambitioner: Fælles indsatser og udvikling og vedligeholdelse af gode eksterne relationer.  

I forhold til de fælles indsatser er det fx vigtigt, at alle instituttets forskere – også juniorforskerne - bidrager til vores fælles indsats, når vi ansøger om eksterne midler. Jeg vil fx også tilskynde forskergrupperne til regelmæssigt at tage på skriveophold,  som kan skabe rammerne om en fælles, struktureret og konstruktiv skriveproces, når der arbejdes på akademiske udgivelser.

Dernæst skal vi på Institut for Digital Design udvikle og vedligeholde de gode relationer til den akademiske verden, erhvervslivet og samfundet. Som institutleder anser jeg det for at være en central opgave at støtte opbygningen af sådanne forbindelser, som kan åbne døre for både forskere og studerende, og som derudover kan bidrage til at gøre ITU kendt som et universitet med gode internationale forbindelser.

Biografi

Lone Malmborg har en kandidatgrad  i datalogi og  i dansk litteratur og sprog. I 1995 fik hun sin PhD i datalogi/informatik på CBS.
  
Lone Malmborg er lektor og har tidligere været en af pionererne bag K3 på Malmö Universitet. På IT-Universitetet stod hun i spidsen for udviklingen af Digitale Medier og Design BSc programmet, som hun også har været studieleder for. Hendes forskning relaterer sig til velfærdsteknologi, interaktionsdesign for det gode liv og til co-design og innovation med seniorer. Pt. er Lone Malmborg videnskabelig koordinator på EU-projektet Give&Take. Hun har desuden været redaktør af tidsskriftet Digital Creativity i 17 år og har været forfatter eller medforfatter på mere 75 akademiske udgivelser.