Adaptive Environments

Forskningsgruppen ”Adaptive Environments” undersøger adaptive kvaliteter af opbyggede miljøer.

Gruppen er en multidisciplinær forskningsgruppe ledet af Kjell Yngve Petersen. Dens primære interesseområde er det konstruerede miljø som et komplekst og dynamisk system samt interaktionen med dets indbyggere.

Gruppens fokus er på menneskelig interaktion, relationer og kommunikation, som den udfolder sig i forholdet mellem menneskelige handlinger og software. Forskningen omhandler emner som adaptiv arkitektur, adaptiv belysning, biologiske substanser, telematikkers arbejdspraksisser, menneskelige forlængere, autonome robotter og transformative miljøer.

Se gruppens forskning

Læs mere om "Adaptive Environments"

Intermedia Lab

Intermedia Lab er tæt knyttet til Adaptive Environments. Intermedia Lab er sat i værk af Kjell Yngve Petersen og er et sted, hvor prototyper udvikles og testes. Her er faciliteteter, som danner ramme for forskellige slags performances, og stedet er udstyret med en lang række multimediale teknologier.

Læs mere om Intermedia Lab