Adaptive Environments

Forskningsgruppen ”Adaptive Environments” undersøger adaptive kvaliteter af opbyggede miljøer.

Gruppen er en multidisciplinær forskningsgruppe ledt af Kjell Yngve Petersen. Dens primære interesseområde er det opbyggede miljø som et komplekst og dynamisk system, og interaktionen med dets indbyggere.

Gruppens fokus på menneskelig interaktion, relationer og kommunikation udfolder sig i forholdet mellem menneskelig gøren og tilstedeværelsen af software. Forskningen omhandler emner som adaptiv arkitektur, adaptiv belysning, biologiske substanser, telematikkers arbejdspraksisser, menneskelige forlængere, autonome robotter og transformative miljøer.

Se gruppens forskning

Læs mere om "Adaptive Environments"

Intermedia Lab

Intermedia Lab er tæt knyttet til Adaptive Environments. Intermedia Lab er sat i værk af Kjell Yngve Petersen og er et sted, hvor prototyper udvikles og testes. Her er faciliteteter, som danner ramme for forskellige slags performances, og stedet er udstyret med en lang række multimediale teknologier.

Læs mere om Intermedia Lab