Culture and Technology

Forskningsgruppen "Culture and Technology" (CULT) fokuserer på forskning inden for kultur og teknologi, særligt (men ikke begrænset til) brugerkultur og kommunikationsteknologi.

Gruppens forskning beskæftiger sig med, hvordan mennesker skaber mening and transformerer kultur gennem brug af teknologi, design og skabelse af indhold. Denne form for forskning er vital i at skabe publikums- og brugerindsigter samt i designprocesser, hvor den kan udgøre forskellen mellem spildte anstrengelser og en holdbar forandring til det bedre.

Forskningsgruppens interesser kredser omkring fem forbundne temaer:

  • Sociale formationer (variationer og mønstre inden for brugerkultur).
  • Leg (drilagtige og legesyge former for brugerkultur).
  • Etik, ritualer og normer (forhandlinger og kulturelle praksisser online).
  • Kreative udfoldelser (brugerskabt indhold i alle former).
  • Affektive formationer (mønstre af affektive udfoldelser på tværs af platforme).

CULT engagerer sig aktivt og kritisk i innovative og udfordrende online fænomener og etablerer et sprog gennem hvilket. vi kan forske og diskutere nye online kulturer.

Se gruppens forskning