The Interaction Design Group

"The interaction Design Group" er en forskningsgruppe, der praktiserer designorienteret forskning inden for interaktionsdesign med særligt fokus på interaktive artefakter.

Gruppen ledes af Eric Grönvall og fokuserer på design samt brug og oplevelsen af digitale teknologier.

Gruppen har en design-oriented tilgang og befinder sig i skæringspunktet mellem situation, teori og teknologisk drevet interaktionsdesign samt menneske-computer interaktion. Gruppen ønsker at bidrage til feltet inden for disse fire områder: 

  • Metoder inden for design.
  • Domænespecifikke løsninger
  • Teoretiske koncepter
  • Interaktionsteknologier

Se "Interaction Design Group"s forskning