Om ITUs forskning

Formålet med vores forskning er at styrke Danmarks evne til at skabe værdi med it. Forskningen stræber mod at skabe nye indsigter, der kan være fundamentet for nye typer af interaktion, nye gennembrud i digital kultur, bedre ressourceoptimering, teknologisk innovation m.v.

Forskere på IT-Universitetet er både unikke repræsentanter for deres forskningsfelt og en del af det tværfaglige forskningsmiljø på universitetet.

Tiltrækning af højt kvalificerede ph.d.-studerende

En vigtig del af forskningen er vores ph.d.-skole. Hvert år tiltrækker IT-Universitetet højt kvalificerede ph.d.-studerende fra hele verden. Disse studerende arbejder tæt sammen med fakultetet på deres forskningsprojekter for at udvikle deres forskningskompetencer og deres internationale netværk.

Fremtidig innovation og økonomisk vækst i Danmark

Opfindsomhed og tanke på brug er altafgørende i vores forskning. Med en global vision, de bedste samarbejdspartnere og forskning af højst akademisk kvalitet, ønsker vi at bidrage til fremtidig innovation og økonomisk vækst i Danmark.