Ansøgningsproces

Her kan du finde information om, hvordan du ansøger om en ph.d.-stilling.

Når ph.d.-stillingen slås op, kan du sende en ansøgning. Det er vigtigt at læse ansøgningskravene grundigt, da alle påkrævede dokumenter skal indsendes, for at ansøgeren kan tages i betragtning.

Efterfølgende vil en udvælgelseskomité vurdere ansøgningerne. Du kan forvente svar indenfor 3-4 måneder efter ansøgningsdeadline.

Kvalifikationer:

 Kvalificerede ansøgere vil leve op til ét af følgende krav:

 • En bachelorgrad og en kandidatgrad kvalificerer til et 3-årige ph.d.-program.
 • En bachelorgrad og et etårigt masterstudie giver adgang til en 4-årig ph.d.

Det er også nødvendigt at dokumentere engelskkundskaber. Minimumsniveauet vil være et af følgende: 

 • Engelsk på minimum B-niveau fra en dansk gymnasial uddannelse.
 • En bachelor- og/eller mastergrad fra et engelsksproget studie i Australien, Canada, New Zealand, Sydafrika eller USA.
 • En bachelor- og/eller mastergrad fra et engelsksproget studie i et EU/EEA-land

Eller en af følgende sprogtests:

 • TOEFL-test på papir med et resultat på mindst 550.
 • TOEFL iBT-test med et resultat på mindst 80.
 • IELTS (akademisk)-test med et resultat på mindst 6.0.
 • Cambridge Certificate of Proficiency in English, der er bestået.
 • Cambridge Certificate of Advanced English, der er bestået.

Du kan læse mere om de påkrævede kvalifikationer på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside.

Retningslinjer for ansøgninger

Ansøgeren skal indsende en samlet PDF-fil, der indeholder følgende: 

Cover Letter: På én side beskrives det, hvilken vejleder ansøgeren ønsker, og hvilken forskningsgruppe ansøgeren vil være en del af.

Motiveret ansøgning: Ansøgningen skal indeholde en problemformulering og de primære mål for det ønskede ph.d.-projekt. Hvis ansøgeren arbejder indenfor socialvidenskab eller humaniora, skal ansøgningen også indeholde et motiveret valg af teori og en empirisk basis for forskningen. På baggrund af ansøgningen vil ansøgerens evner og målsætninger blive vurderet. Ansøgeren skal selv have skrevet ansøgningen, og den må ikke fylde mere end fem sider. 

Dokumentation: Ansøgningen skal indeholde dokumentation for akademiske grader og eksamensbeviser og skal afleveres på enten dansk eller engelsk. Hvis et originaldokument er på et tredjesprog, skal der vedlægges en officiel oversættelse til dansk eller engelsk. Hvis ansøgningen omfatter eksamensbeviser, der ikke er fra et EU-land, må der vedlægges en karakternøgle eller en forklaring af den lokale karakterskala på engelsk eller dansk.

CV: Der skal vedlægges et CV, der indeholder mindst to referencer.

Dokumentation for engelskkundskaber: Der skal vedlægges bevis for, at ansøgeren har de påkrævede engelskkundskaber.

Liste over publikationer: Har ansøgeren relevante videnskabelige publikationer fra anerkendte tidsskrifter, skal de listes. 

Anbefalinger: Hvis ansøgeren har anbefalinger fra anerkendte forskere, skal de vedlægges. Anbefalingerne skal være på dansk eller engelsk og skal tydeligt angive anbefalerens navn, kontaktinformation og kendskab til ansøgeren. ITU forbeholder sig retten til at dobbelttjekke udsagnende med anbefaleren.

Indsendelse af ansøgningen

Kun ansøgere, der indgiver deres ansøgningen gennem e-rekrutteringssystemet HR Manager, vil blive taget i betragtning.

For at sende ansøgningen skal man: 

 • Følge linket i opslaget.
 • Angive personlig information: Navn, adresse, fødselsdato, nationalitet, kontaktinformation, uddannelsesbaggrund og professionel erfaring.

Det er muligt at ændre i ansøgningen inden deadline, og man kan bl.a. udskifte PDF-filen.