Kandidatportrætter

Langt størstedelen af IT-Universitetets færdiguddannede bachelorer og kandidater er ansat i den private sektor. Men hvor finder de egentlig bekæftigelse?

I de følgende kandidatportrætter kan du læse om nogle af de jobområder, de færdiguddannede ITU'er varetager.