Agil systemudvikling: baggrund, erfaringer og perspektiver

Forskningscenter for Offentlig IT inviterer alle med interesse for agil systemudvikling til arrangement med en af ophavsmændene bag agil softwareudvikling. Arrangementet foregår om eftermiddagen tirsdag den 23. oktober.

Flere offentlige organisationer er langt med anvendelsen af agile metoder i forbindelse med it-projekter, mens andre overvejer, hvordan fordelene ved agil udvikling kan udnyttes bedst muligt.

Men hvad var de oprindelige tanker bag den agile bevægelse? Hvilke problemer skulle de nye metoder adressere? Hvad har erfaringerne været? Og hvad er fremtiden for de agile metoder?

Forskningscenter for Offentlig IT har inviteret en af ophavsmændene bag agil softwareudvikling til København for at give en førstehåndsberetning om baggrunden for den agile tilgang til systemudvikling, om erfaringerne – gode og dårlige - med metoderne, og om fremtidige perspektiver for agil softwareudvikling.

Alistair Cockburn
Alistair Cockburn er medforfatter til det indflydelsesrige ”Manifesto for Agile Software Development” fra 2001, og han er forfatter til en lang række lærebøger om agile metoder, om kravspecifikation og om softwareudvikling. Alistair Cockburn har desuden være involveret i en lang række konkrete offentlige og private it-projekter i USA og Europa. Alistair Cockburn er datalog fra Case Western Reserve University og ph.d. fra Universitetet i Oslo.

Oplægget er bredt tilgængeligt og af interesse for både generalister og projektledere, projektejere, softwareudviklere, konsulenter, studerende samt forskere.

Arrangementet afholdes tirsdag den 23. oktober kl. 13:45-16:15 i DR Koncerthuset, Studie 2. Tilmeld dig her.

Læs her om parkering ved og transport til DR Koncerthuset. Der er også mulighed for betalingsparkering på parkeringspladsen ved IT-Universitet.

Alistair Cockburns indlæg foregår på engelsk. Beskrivelsen af arrangementet findes på engelsk her.

PROGRAM

Kl. 13:45
Ankomst

Kl. 14:00
Velkomst
Jens Schmidt, leder af Forskningscenter for Offentlig IT

Kl. 14:10
Mads Tofte, rektor, IT-Universitetet

Kl. 14:20
Agil udvikling i staten
Anne Marie Jess Hansen, medlem af statens It-råd, tidligere vicedirektør i ATP

Kl.14:30
Agile Software Development: Background, Experiences and Perspectives (foregår på engelsk)
Dr. Alistair Cockburn

Kl. 15:30
Spørgsmål og diskussion

Kl. 16:15
Forfriskninger og networking

Ordstyrer: Nynne Bjerre Christensen