Fakturering og finansielle instrukser

Fakturering

EAN-nr. 5798000417878 CVR-nr. 29 05 77 53

Bank

Danske Bank Holmens Kanal 2-12
1092 København K

Reg.nr. 0216
Kontonr. 4069053815
Swiftcode DABADKKK
IBAN nr. DK2602164069053815

Regnskab

Herunder finder du IT-Universitetets regnskabsinstruks:    

Tjenesterejser

Herunder findes information om, hvordan du skal forholde dig, samt hvilke satser og aftaler der er gældende for tjenesterejser i staten:

Tjenesterejse godtgørelsesblanket 2019

Herunder findes tjenesterejse godtgørelsesblanketten:

Blanketten er kun til fastansatte medarbejdere. Endvidere er blanketten ikke beregnet til:

  • Længere ophold i udlandet (som regel i forbindelse med et ph.d. ophold)
  • Ture til flere lande (med forskellige diætsatser)
  • Ture hvor udgifter vedrører flere finansieringskilder (f.eks. projekter og dimse regnskaber)

Blanketten indeholder også et tjenesterejse ansøgningsskema, som det anbefales at udfylde før tjenesterejsen. Dermed vil finansielle poster og godkendelsen være på plads, hvilket vil fremskynde behandlingen af den endelige rejseafregning. Blanketten ajourføres hvert år jf. de gældende daglige diætsatser.

Andre blanketter:

Lovpligtige bestemmelser

IT-Universitetet følger lovgivning fremsat af den danske stat vedrørende tjenesterejser. Herunder ses de gældende cirkulærer:

Hotelophold i Danmark

Følg linket herunder for at se listen over danske hoteller på den statslige rammeaftale:

Optjente bonuspoint, rabatter o.l. på tjenesterejser

Ifølge Finansministeriets cirkulære af 30. juni 2000 tilhører bonuspoint, rabatter o.l., som er optjent i forbindelse med tjenesterejser, IT-Universitetet. Dette medfører, at de bonuspoint man optjener på en tjenesterejse, skal anvendes i forbindelse med en anden tjenesterejse. De må ikke anvendes på en privat rejse. Det er den enkelte persons pligt at sørge for at bonuspoint, rabatter o.l. bliver anvendt efter hensigten.

Repræsentation og gæster

Herunder findes information om hvilke regler, der gælder for udgifter til repræsentation og gæster: