Blanketter og oversigter

Her finder du de forskellige blanketter og oversigter (i pdf-format), som du kan få brug for i forbindelse med eksamen på IT-Universitetet.

Censoroplysninger

Skema for censoroplysninger

Censorindberetning

Censorindberetningsskema til brug ved kursus-, projekt- og specialeeksamen

Ved eksamener på EBUSS indberettes der elektronisk via Censor IT.

Normer for censorhonorar og forventet tidsforbrug

Honoraroversigt 2014

Refusion af udgifter til rejse og overnatning

Rejseafregningsblanket

Du kan aflevere blanketterne til Student Affairs and Programmes på 3D gangen eller sende dem til:

IT-Universitetet i København
Student Affairs and Programmes
Rued Langgaard Vej 7
2300 København S

Uden for Student Affairs and Programmes åbningstid kan blanketterne desuden afleveres i den grå postkasse uden for afdeling 3D.