Censorhonorar

Det skal du indlevere:

For at honoraret for dit censurarbejde kan udbetales efter en afholdt eksamen, skal Student Affairs and Programmes have modtaget følgende:

  • original karakterprotokol med din og eksaminators underskrift. Du vil modtage link til karakterprotokollen i forbindelse med eksamensplanlægningen.

  • evt. skema med personoplysninger, hvis det er første gang, du er censor ved IT-Universitetet, eller hvis der er ændringer i oplysningerne, som er nødvendige, for at kunne udbetale honoraret.

Personoplysningsskemaet finder du på siden med blanketter og oversigter.

Uden for Student Affairs and Programmes åbningstid kan personoplysningsskemaer afleveres i den grå postkasse uden for afdeling 3D.

Tidspunkt for udbetaling af honoraret

Hvis de nævnte dokumenter er modtaget, afregnes og udbetales efter følgende praksis:

  • honorarer vedr. eksamensprotokoller indleveret inden d. 2. i en måned udbetales i slutningen af samme måned

  • honorarer vedr. eksamensprotokoller indleveret inden d. 22. i en måned udbetales d. 13., 14. eller 15. i den efterfølgende måned

Når honoraret er sendt til udbetaling, modtager du en adviseringsmeddelelse fra Student Affairs and Programmes, som informerer om honorarets størrelse og hvornår det kan forventes udbetalt.

Normer for censorhonorar

Honorar for censorarbejde beregnes ud fra de faste timenormer, som du finder på siden med blanketter og oversigter.

Student Affairs and Programmes beregner dit honorar ud fra de faste timenormer for hver type eksamen ganget med antallet af eksaminerede studerende. Der tages desuden højde for, om skriftligt arbejde er afleveret individuelt eller gruppevis.

Censorer honoreres efter gældende takster, og honoraret udbetales altid via NemKonto.

Censorhonoraret udbetales altid som løn og ikke via faktura til privat virksomhed.

Skat

Der beregnes skat ud fra bikortet, som hentes automatisk hos SKAT. Hvis skatten ikke skal beregnes ud fra oplysningerne på bikortet, kan der i visse tilfælde laves en særlig aftale med Pia Sødequist fra Økonomi og Personale. Pia kan kontaktes på telefon: 72185136 eller e-mail: psq@itu.dk