Eksamen

Tid og sted for planlagte eksaminer vil normalt blive formidlet til dig via vejleder eller underviser.

I andre tilfælde modtager du oplysning om tid og sted direkte pr. e-mail fra Student Affairs and Programmes.

Hvis du er i tvivl om, hvor eller hvornår en eksamen skal finde sted, bedes du i første omgang henvende dig til vejleder eller underviser - og dernæst til Student Affairs and Programmes på tlf.: 7218 5205 eller mail: sap@itu.dk.