Hvad kræver det blive godkendt som censor

For at kunne blive beskikket som censor kræves det, at man kan godkendes til at undervise på universitetsniveau - typisk via en ansættelse som ekstern lektor. En ekstern lektor skal som minimum have en relevant kandidatgrad (dvs. indenfor et IT-relateret felt eller med en specialisering, der behandler IT-problematikker).