Mål for kurser og projekter

Kurser - ITU og EBUSS

Oplysning om fagligt indhold, læringsmål, eksamensform mv. på det enkelte kursus finder du i kursusoversigten her.

Du kan også få adgang til kursusoversigten fra forsiden på itu.dk.

Projekter og specialer - ITU

Ud over selve projekt- eller specialerapporten bør vurderingen tage udgangspunkt i de generelle mål for projekter og specialer.

Vær opmærksom på, at der er specifikke mål for bachelorprojekter på bacheloruddannelsen i softwareudvikling.

Projekter og specialer - EBUSS

Ud over selve projekt- eller specialerapporten bør vurderingen tage udgangspunkt i de gældende mål for projekter på EBUSS eller de gældende mål for specialer på EBUSS.

Overordnede mål

De overordnede uddannelsesmål findes i de gældende studieordninger for de forskellige uddannelser.