Overnatning og transport

Censorer, der rejser fra en destination uden for det gamle HT-område, kan få refunderet deres rejseudgifter, hvis udgifterne overstiger bagatelgrænsen på 50 kr.

Øvrige censorer skal selv afholde udgifterne til transport til og fra IT-Universitetet.

Procedure

For at få refunderet dine udgifter til overnatning og/eller transport skal du udfylde en rejseafregningsblanket og aflevere den til Student Affairs and programmes sammen med de relevante, originale bilag. Du kan finde rejseafregningsblanketten under Blanketter og oversigter.

Ved følgende billettyper skal du være opmærksom på følgende:

  • Flybilletter: Boardingkort er ikke tilstrækkelig dokumentation. Du skal vedlægge en kopi af bekræftelsen.
  • E-billet: Hvis du har bestilt elektronisk billet over internettet, skal du vedlægge et print af bekræftelsen.
  • Togbilletter: Pladsreservation er ikke tilstrækkelig dokumentation. Du skal vedlægge en kopi af bekræftelsen.
  • Klippekort: Hvis der skal refunderes for klippekort, hvor ikke alle klip er opbrugt, skal kopi af klippekortet vedlægges. Af kopien skal det tydeligt fremgå, hvilke klip der er brugt i forbindelse med rejsen til og fra IT-Universitetet.

Transportmidler

Du skal så vidt muligt anvende offentlige transportmidler eller egen bil.

Tog:
IT-Universitetet refunderer udgifter for rejse på standard-billet. Hvis rejsen foregår på 1. klasse, skal dette aftales med Student Affairs and Programmes inden eksamen.

Fly:
Flyrejser refunderes også, hvis prisen er rimelig og ikke væsentligt overstiger prisen for en tilsvarende rejse med tog.

Taxa:
IT-Universitetet tillader, at du bruger taxa mellem din private bolig og nærmeste lufthavn/togstation samt mellem nærmeste lufthavn/togstation og IT Universitetet. Dette gælder for både ud- og hjemrejse.

Hvis du overnatter på hotel, er det også tilladt at bruge taxa mellem hotellet og IT-Universitetet. Brug af taxa ud over det her nævnte skal altid godkendes af Student Affairs and Programmes.

Egen bil:
Hvis du benytter egen bil, skal det være billigere eller lige så billigt, som hvis du benytter offentlige transportmidler. Brug af egen bil refunderes efter den lave km-takst. Taksten reguleres hvert år i henhold til Cirkulære om Satsregulering. Hvis du benytter egen bil, skal du huske at notere tallet på km-tælleren ved afgang og hjemkomst samt antal kørte antal kilometer i alt på rejseafregningsbilaget.

Hotel

Censorer skal selv finde et hotel eller sørge for anden form for overnatning. Jf. statens regler, kan der maksimalt refunderes DKK 1.000 (sats gældende for året 2018). Refusion sker ved at benytte rejseafregningsblanketten som findes under menuen Blanketter og oversigter.

Faktura må desværre ikke sendes direkte fra hotel til ITU, da censorer ikke er ITU ansatte.

For en oversigt over forskellige muligheder for overnatning kan du kigge på hotels.com.