Regler og retningslinjer


Eksamens- og censurbekendtgørelse

Bekendtgørelse nr. 670 af 19. juni 2014 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen)

Karakterbekendtgørelse

Bekendtgørelse nr. 114 af 3. februar 2015 om karakterskala og anden bedømmelse ved universitetsuddannelser (karakterbekendtgørelsen)

IT-Universitetets eksamenbestemmelser og eksamensformer

Eksamensbestemmelserne og eksamensformerne findes i kapitel 5 i appendixet til studieordninger (gældende for alle uddannelser).

Studieordninger

Studieordninger for de forskellige uddannelsesretninger

Akademisk redelighed og uredelighed

I dette notat kan du se, hvad IT-Universitetet mener om akademisk redelighed og uredelighed - herunder hvad der opfattes som eksamenssnyd

Inhabilitet

Du kan læse om IT-Universitetets retningslinjer for håndtering af habilitetsproblemer i forbindelse med vejledning og eksamen i Notat om inhabilitet af 28. februar 2005. Eventuelle spørgsmål bedes rettet til specialkonsulent Anne Kathrine Holm Eriksen (akho@itu.dk) i Økonomi og Personale.