Parkeringsforhold

Der er mulighed for parkering på pladsen øst for IT-Universitetet. Der skal betales parkeringsafgift på pladsen, som bestyres af Apcoa Parking.

Der er indrettet parkeringspladser for handicappede på den sydlige del af parkeringspladsen øst for bygningen. Hvis der undtagelsesvis ikke skulle være plads på de afmærkede pladser, er det tilladt at holde på den nordlige åbne plads (afmærket med et gult kryds). Hvis du holder på denne plads, skal du orientere Informationen herom, da den benyttes til vending med renovationsvogne.