Organisation, tal og fakta

IT-Universitetet har en organisationsstruktur med en bestyrelse, en direktion bestående af rektor Martin Zachariasen, prorektor Jens Chr. Godskesen og universitetsdirektør Georg Dam Steffensen. Der er en række administrative afdelinger samt tre institutter. Her kan du se universitetets vedtægter.

Organisationsdiagram
Organisation Chart

Hent organisationsdiagramet som PDF