Organisation, tal og fakta

IT-Universitetet har en organisationsstruktur med en bestyrelse, en direktion bestående af rektor Mads Tofte, prorektor Jens Chr. Godskesen og universitetsdirektør Georg Dam Steffensen. Der er en række administrative afdelinger og et enkelt institut med seks sektioner med forskere og undervisere samt en sektion med administrative medarbejdere Research and Learning Support. Her kan du se universitetets vedtægter.

Organisationsdiagram

Org. diagram