Aftagerpaneler

IT-Universitetet har et antal aftagerpaneler, der hjælper med at sikre, at undervisningen foregår i et dynamisk samarbejde med omverdenen. Vores undervisning og det faglige indhold skal være på højeste niveau. De studerende skal opnå relevante kompentencer, der gør dem attraktive på arbejdsmarkedet, og studierne skal tiltrække mange og dygtige studerende.

Aftagerpanelerne har til formål at rådgive rektor og studieleder vedrørende kvalitet og relevans af IT-Universitetets udbud af uddannelser.

Panelerne kommer med input til, hvilke it-kompetencer og -profiler, der er behov for både på kort og på lang sigt. Hvad erhvervslivet, organisationer og det offentlige har af erfaringer, muligheder og behov. 

I Terms of Reference kan du læse om baggrunden for og formålet med panelerne samt om arbejdsform og sammensætning.

Læs et interview med rektor Mads Tofte om aftagerpanelerne (på engelsk).

Aftagerpanelerne består af: