Bestyrelse

Bestyrelsen er IT-Universitetets øverste myndighed og har til opgave at varetage IT-Universitetets interesser som uddannelses- og forskningsinstitution. Bestyrelsen fastlægger retningslinjer, varetager langsigtet virksomhed og udvikling. Derudover er det også bestyrelsens opgave at sikre medbestemmelse og medinddragelse af medarbejdere og studerende i væsentlige beslutninger.

Bestyrelsen består af en formand og otte medlemmer.

 Formand

  • Maria Rørbye Rønn, Generaldirektør, DR 

Bestyrelsesmedlemmer

  • Annette Stausholm, Afdelingsleder, IBM Nordic, IBM Danmark A/S 
  • Jørgen Lindegaard, direktør i ISS 2006-2010 
  • Lars Mathiesen, Direktør, Frost Management
  • David Basin, Professor, Department of Computer Science, ETH, Zürich  
  • Irina Shklovski, lektor, IT-Universitetet
  • Susan Skriver Gandrup, AC-vejleder, IT-Universitetet
  • Emma Arfelt Kock, bachelorstuderende, IT-Universitetet
  • Liam Phan Asmussen, bachelorstuderende, IT-Universitetet

 Læs mere om bestyrelsens arbejde i forretningsorden.

Læs også: