Gennemsigtighed og åbenhed

Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne vedtaget af Folketinget, juni 2002 foreskriver gennemsigtighed og åbenhed på universiteterne. Vi har samlet de oplysninger, der er særligt interessante for bestemmelserne i loven.

Oplysninger om IT-Universitetet

Karaktergennemsnit for bachelorprojekter på bacheloruddannelserne (2017)
 • Bachelor i digitale medier og design: 9,8 (60 bachelorprojekter)
 • Bachelor i softwareudvikling: 10,0 (63 bachelorprojekter)
 • Bachelor i global virksomhedsinformatik: 10,0 (47 bachelorprojekter)

Karaktergennemsnit for færdige bachelorer (2017)

 • Bachelor i digitale medier og design: 8,2 (60 bachelorer)
 • Bachelor i softwareudvikling: 7,6 (63 bachelorer)
 • Bachelor i global virksomhedsinformatik: 8,2 (47 bachelorer)

Bachelorernes gennemførelsestid: 2,8 / 34 mdr.
Bachelorernes fuldførelsestid samt fuldførelsesfrekvens og frafald - Se Danske Universiteters hjemmeside.

Se beskæftigelsesstatistik for nyuddannede bachelorer.
Se detaljeret beskæftigelsesstatistik for nyuddannede bachelorer.

Karaktergennemsnit for specialer på kandidatuddannelserne (2017):

 • Digital design og kommunikation: 10,2 (185 kandidatspecialer) 
 • Digital innovation and management: 10,1 (135 kandidatspecialer)
 • Games: 9,8 (59 kandidatspecialer)
 • Softwareudvikling: 9,5 (92 kandidatspecialer)

Karaktergennemsnit for færdige kandidater på kandidatuddannelserne (2017):

 • Digital design og kommunikation: 9,1 (185 kandidater)
 • Digital innovation and management: 9,0 (135 kandidater)
 • Games: 9,4 (59 kandidater)
 • Softwareudvikling: 8,1 (92 kandidater)

Kandidaters gennemførelsestid: 2,0 år / 24 måneder
Kandidaternes fuldførelsestid samt fuldførelsesfrekvens og frafald - se Danske Universiteters hjemmeside

Se beskæftigelsesstatistik for nyuddannede cand.it.ere
Se ledighed for cand.it.er

Ph.d.ers fuldførelsestid 5 år efter optagelse: 38 mdr./49 mdr. (3-årig/4-årig) (2016-tal)
Ph.d.ers fuldførelsesfrekvens
5 år efter optagelse: 87% (13 ph.d.er) (2016-tal)
Ph.d.ers frafald 5 år efter optagelse: 13% (2 ph.d.er) (2016-tal)
Ph.d.er stadig aktive
5 år efter optagelse: 0% (0 ph.d.er) (2016-tal)
Se beskæftigelsesstatistik for nyuddannede ph.d.er.

Evaluering af undervisningens kvalitet (2017): Enighed i udsagnet "Overordnet konklusion: jeg er glad for at gå på IT-Universitetet" *): 5,44 (på skala op til 6).
Se hele undervisningsevalueringen.

*) Svarmuligheder: 1-6; hvor 6 betyder helt enig. IT-Universitetet gennemfører hvert semester en studenterevaluering af IT-Universitetets kurser og af IT-Universitetet generelt ved at bede de studerende svare på en række forskellige spørgsmål. De studerendes svar på evalueringen i de forskellige semestre er tilgængelige her.