Nøgletal

Her får du de seneste og vigtigste nøgletal inden for forskning, uddannelse og økonomi.

Nøgletal 2018

Antal studerende

- Kandidatstuderende
- Bachelorstuderende
- Deltidsstuderende
2380

1088
861
431
Andel af internationale studerende 
13,9%
Kønsfordeling blandt studerende Kvinder: 35,6%

Mænd: 64,4%
Studiegennemførelse på kandidatuddannelsen

(normeret tid plus et år)
81,1%
Antal færdiguddannede kandidater 380
Antal ph.d.-studerende
50 personer (33 årsværk*)
Antal ansatte
715 personer (351 årsværk*)
Eksterne forskningsindtægter i mio. kr. (2016-tal)
30
Samarbejde med omverdenen 87 forskningsprojekter

Se IT-Universitetets årsrapporter her.
IT-Universitetets vision, mission og strategi 2017-2021.

Se flere fakta om IT-Universitetets forskninguddannelseøkonomi og gennemsigtighed og åbenhed eller kontakt kommunikationsafdelingen på kommunikation@itu.dk

*)  Et årsværk svarer til en fuldtidsstilling