Nøgletal

Her får du de seneste og vigtigste nøgletal inden for forskning, uddannelse og økonomi.

Nøgletal 2017

Antal studerende

- Kandidatstuderende
- Bachelorstuderende
- Deltidsstuderende
2419

1049
762
608
Andel af internationale studerende på fuldtidsuddannelserne
17%
Kønsfordeling blandt studerende Kvinder: 34%

Mænd: 66%
Studiegennemførelse på kandidatuddannelsen

(normeret tid plus et år)
72%
Antal færdiguddannede kandidater 470
Antal ph.d.-studerende (2016-tal)
51 personer (32 årsværk*)
Antal ansatte (2016-tal)
799 personer (314 årsværk*)
Eksterne forskningsindtægter i mio. kr. (2016-tal)
22
Samarbejde med omverdenen 60 forskningsprojekter

Se IT-Universitetets årsrapporter her.
IT-Universitetets vision, mission og strategi 2017-2021.

Se flere fakta om IT-Universitetets forskninguddannelseøkonomi og gennemsigtighed og åbenhed eller kontakt kommunikationsafdelingen på kommunikation@itu.dk

*)  Et årsværk svarer til en fuldtidsstilling