Nøgletal

Her får du de seneste og vigtigste nøgletal inden for forskning, uddannelse og økonomi.

Nøgletal 2016

Antal studerende

- Kandidatstuderende
- Bachelorstuderende
- Deltidsstuderende
2355

1106
682
567
Andel af internationale studerende på fuldtidsuddannelserne
18%
Kønsfordeling blandt studerende Kvinder: 34%

Mænd: 66%
Studiegennemførelse på kandidatuddannelsen

(normeret tid plus et år)
69%
Antal færdiguddannede kandidater 414
Antal ph.d.-studerende 51 personer (32 årsværk*)
Antal ansatte 799 personer (314 årsværk*)
Eksterne forskningsindtægter i mio. kr. 22
Samarbejde med omverdenen 60 forskningsprojekter

Se IT-Universitetets årsrapporter her.
IT-Universitetets vision, mission og strategi 2012-2016.

Se flere fakta om IT-Universitetets forskninguddannelseøkonomi og gennemsigtighed og åbenhed eller kontakt kommunikationsafdelingen på kommunikation@itu.dk

*)  Et årsværk svarer til en fuldtidsstilling