Nøgletal: Uddannelse

Cand.it.-uddannelsen er den største it-kandidatuddannelse i Danmark.

De studerende kommer med mere end 100 forskellige bachelorbaggrunde i bagagen for at hellige sig den digitale verden - lige fra kommunikation og spil, over forretning til softwareudvikling.

Nøgletal uddannelse 2013, 2014, 2015 & 2016

  2013  2014 2015   2016
Antal indskrevne studerende
2672
 2781  2519 2406 
Antal STÅ og årselever*) 1386  1355  1376 1457 
Kvindeandel af de studerende i procent 30  30  32 34 
Antal færdiguddannede (dimittender**) i alt 557  569  644 690 
Bachelor dimittender 136  139  162 169 
Kandidat dimittender 324  368  405 414 
Master & Diplom dimittender 75  50  64 92 
Ph.D. dimittender 22  12  13 15 

*) 1 STÅ/1 årselev henviser til studieaktiviteten svarende til et års nomeret studietid, hvor STÅ repræsenterer fuldtidsstuderende og årselever repræsenterer deltidsstuderende.
**) En dimittend er en afgangsstuderende (en studerende, som har fuldført sit studie).

Oversigt over ansøgere og optagne (pdf)

Få flere oplysninger på IT-Universitetets uddannelser ved at læse om, hvordan IT-Universitetet lever op til Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne.