Udviklingskontrakter

Udviklingskontrakter indgås mellem bestyrelsen for IT-Universitetet og ministeren med ansvar for universiteterne i Danmark. Med baggrund i bestyrelsens langsigtede strategi beskriver udviklingskontrakten resultatmål, som IT-Universitetet arbejder på at realisere i den periode, kontrakten vedrører.

Tillæg til udviklingskontrakt for 2015-2017 (pdf) på dansk
Udviklingskontrakt for 2015-2017 (pdf), på engelsk
Udviklingskontrakt for 2015-2017 (pdf), på dansk
Udviklingskontrakt for 2012 - 2014 (pdf)
Udviklingskontrakt for 2011 (pdf)
Udviklingskontrakt for 2009 - 2010 (pdf)
Udviklingskontrakt for 2006-2008 (pdf)
Udviklingskontrakt for 2004-2005 (pdf)
Udviklingskontrakt for 2001-2003 (pdf) 

Afrapportering af de faktisk opnåede resultater i forhold til udviklingskontrakten finder sted i årsrapporterne.