Nyt forskningsprojekt undersøger flygtninges brug af it

Velux Fonden har bevilliget seks mio. kr. til forskningsprojektet Diginauts, som vil undersøge, hvordan flygtninge bruger mobiltelefoner og andet digitalt udstyr til at navigere geografisk, socialt og politisk, når de rejser gennem Europa.

ForskningInstitut for Business ITbevillingeretiksociale medierdiversitet

Tekst: Jari Kickbusch, foto: Nikolas Georgiou

Når flygtninge fra Afrika og Mellemøsten ankommer til Europa, har de oftest efterladt de fleste af deres ejendele i deres hjemlande. Èn ting har mange dog med; mobiltelefonen. Flygtningene bruger telefoner og andet digitalt udstyr til at finde vej, til at skabe netværk og til at holde sig opdateret. Det er dét, vi ved, men hvilken indflydelse teknologien spiller i forhold til, hvor flygtningene bevæger sig hen ad, hvordan de trives osv. er der meget begrænset viden om, fortæller lektor på IT-Univeristetet, Vasilis Galis:

- For ikke så lang tid siden, efterspurgte flygtningene mad og tag over hovedet, når de ankom til et europæisk land. I dag spørger de også, om der er wifi. ICT (Information Communication Technology) har enorm indflydelse på, hvordan migrationen forløber. Hvor bevæger flygtningene sig hen, hvilke livsvilkår ender de i, hvordan klarer de sig socialt? Samtidig er mobiltelefonen er ikke kun et værktøj, som bruges til at navigere med, til adspredelse eller til søge information om love og regler i forskellige lande. Den giver også myndigheder og andre mulighed for at overvåge flygtningene, hvilket alt sammen ændrer flygtningenes vilkår i forhold til for bare et par årtier siden, siger han.

Feltarbejde ved grænserne

Vasilis Galis er en af forskerne bag projektet, Migrants’ digital practices in/of the European border regime, som er et samarbejde mellem IT-Universitetet, Aalborg Universitet, og Københavns Universitet. I løbet af de næste to år (2018-2020) vil forskerne undersøge flygtninges brug af ICT. Det vil de bl.a. gøre ved at tage kontakt til de flygtninge, der ankommer fra de græske øer til Athen og til de dansk-tyske og dansk-svenske grænseregioner.

- Vi vil indsamle kvalitative data, bl.a. ved interviewe flygtningene ved grænserne. Det gør vi for at få viden om, hvorfor de bruger fx deres mobiltelefoner, som de gør. Her på IT-Universitetet vil min kollega Luca Rossi indsamle kvantitative data via forskellige software, som kan trawle de sociale medier. Der er altså tale om data, som allerede er offentligt tilgængeligt, siger Vasilis Galis og tilføjer, at et af formålene med projektet er at hjælpe flygtningene til selv at finde ud af, hvilke digitale muligheder de har for at forbedre deres situation.

- Først og fremmest er det vores intention, at det er flygtningene, som vil få gavn af vores projekt. Vi vil fx bruge den viden, som bliver skabt i løbet af projektet, til at informere flygtningene om de risici, som er forbundet med ICT, om hvordan de kommer i kontakt med personer eller grupper, som kan hjælpe dem, og om hvordan de kan rejse lettest og sikrest, slutter Vasilis Galis.


Fakta:
- Forskningsprojektet Migrants’ digital practices in/of the European border regime løber fra 2018-2020.
- I projektet deltager lektor Martin Bak Jørgensen fra AAU, lektor Vasilis Galis fra ITU, lektor Luca Rossi fra ITU og lektor Marie Sandberg fra KU.
- Derudover tilknyttes tre postdocer samt to forskningsassistenter.
- Velux Fonden har bevilget 6.032.600 kr. til projektet.

For yderligere information:
Lektor Vasilis Galis på e-mail: vgal@itu.dk

Jari Kickbusch, forskningskommunikatør, telefon 2248 28 27, email jark@itu.dk