Digital design-uddannelse får skarpere teknisk fokus

IT-Universitetets kandidatuddannelse Digital Design og Kommunikation skifter navn til Digital Design og Interaktive Teknologier (DDIT). Samtidig vil uddannelsen give de designstuderende et stærkere teknisk fundament.

Institut for Digital DesignUddannelsedesignJonas Fritsch

Fra efterårssemesteret 2018 hedder IT-Universitetets designorienterede kandidatuddannelse Digital Design og Interaktive Teknologier. Navneskiftet sker i anledning af en revision af uddannelsen, som skal styrke kandidaternes profil, fortæller linjeleder Jonas Fritsch.

”Ideen med uddannelsen er at skabe en stærk brugerorienteret designprofil med et solidt teknisk fundament, konkrete designmæssige værktøjer og en god forretningsforståelse. På ITU har vi unikke rammer med de rette forskningsmæssige kompetencer, labs og erhvervssamarbejder, der gør det muligt,” siger han. 

Programmering bliver adgangskrav

Ændringerne betyder blandt andet, at ansøgere til uddannelsen fra efterårssemesteret 2018 skal have bestået 7,5 ECTS inden for programmering eller databaser. Det skal dog ikke afskrække ansøgere uden programmeringserfaring. Til dem udbyder ITU i juli og august nemlig et såkaldt kompetenceforløb, som giver de nødvendige kvalifikationer.

Det øgede tekniske fokus betyder, at de studerende får en bedre forståelse for teknologierne, de designer til, og samtidig lærer at udvikle prototyper på et højt niveau.

”Man lærer at anvende værktøjer til at bygge systemer og udvikle high-end prototyper, der rent faktisk fungerer. Det betyder, de studerende i tillæg til deres akademiske viden også kan opbygge en designportefølje, og det er væsentligt, når de skal bevise over for kommende arbejdsgivere, at de er dygtige designere,” siger Jonas Fritsch, og tilføjer:

»

Som digital designer er ens materiale de interaktive teknologier, og dem skal man kende til bunds, ligesom en tømrer skal kunne arbejde med træ.

Jonas Fritsch, linjeleder
«
”Som digital designer er ens materiale de interaktive teknologier, og dem skal man kende til bunds, ligesom en tømrer skal kunne arbejde med træ. Når man er i stand til at tænke teknologien igennem og forstå, hvordan den fungerer, også i et samfundsmæssigt og kulturelt perspektiv, har man også mulighed for at designe bedre produkter, services og digitale løsninger,” siger han.

Attraktiv profil for arbejdsgiverne

Revisionen af uddannelsen er gennemført i tæt samarbejde med et aftagerpanel, som har kommenteret på indholdet af kurserne.

”Vi har skabt en profil, der er attraktiv set med arbejdsgivernes øjne samtidig med, at den er bygget på en solid forskningsmæssig forankring. Arbejdsgiverne efterspørger netop de dybe akademiske kompetencer, som der ikke er tid til at lære, når først man er ude på arbejdsmarkedet,” siger Jonas Fritsch.

Også IT-Universitetets bacheloruddannelse i digital design skifter navn til Digital Design og Interaktive Teknologier. Denne giver direkte adgang til at læse videre på kandidatuddannelsen.

Mere information

Vibeke Arildsen, presserådgiver, telefon 2555 0447, email viar@itu.dk