Nyt projekt giver en tiltrængt, digital saltvandsindsprøjtning til erhvervslederne

Danske ledere har brug for mere viden om IT, hvis deres forretninger skal være konkurrencedygtige. Industriens Fond har netop givet en bevilling til forskere fra IT-Universitetet, som skal opkvalificere spydspidserne i erhvervslivet.

Alexander RichterInstitut for Business ITForskningSamarbejderbevillingerdigitaliseringforretninginnovationledelseoffentlig itEfteruddannelse

IT er blevet en vital del af det at drive forretning. Det stiller nye krav til nutidens erhvervsledere, som både skal holde trit med konkurrenterne og imødekomme både kundernes og de ansattes behov. Det gælder stort set alle brancher lige fra tøjproducenterne til logistikvirksomhederne til industrivirksomhederne.

Desværre kniber det for mange ledere med at holde sig opdateret med den digitale udvikling, lyder det fra Industriens Fond:

- Vi har en løbende dialog med ledere fra industrien. Den dialog viser, at mange virksomheder i høj grad har mod på at udnytte de muligheder som digitaliseringen giver. Men det er svært at lægge sig fast på, hvor man skal starte, og hvilken vej man skal gå, siger Mads Lebech, der er adm. direktør hos Industriens Fond. Som led i fondens fokus på ledelse, har man støttet projektet I4L, som skal give spydspidserne i det danske erhvervsliv en digital saltvandsindsprøjtning, med næsten 1,7 mio. kroner.

- Der er tale om et håndgribeligt initiativ, som kan ruste erhvervslederne med nogle konkrete værktøjer, der kan vise vej i en dagligdag, der bliver mere og mere digital, fortæller Mads Lebech.

Ifølge lektor på IT-Universitetet, Alexander Richter er evnen til at kunne begå og tænke innovativt digitalt helt essentiel for erhvervslivets ledere. Fx skal stort set alle ledere kunne udnytte potentialet for at kommunikere digitalt med ansatte, kunder, samarbejdspartnere, så deres virksomheder får mest muligt ud af det.

- Et andet eksempel er behovet for at se sammenhængen mellem den digitale udvikling og de opgaver, som medarbejderne skal løse. Hvis en leder ikke er opdateret, vil vi ofte se, at medarbejderne har tendens til at bruge shadow it, altså it som ikke er officielt godkendt af virksomheden, og som medarbejderne ofte selv betaler for. Det sker ofte ikke, fordi medarbejderne har lyst til at gøre noget ”ulovligt”, men simpelthen fordi det kan være nødvendigt at bruge en effektiv datadelingstjeneste som fx Dropbox for at udføre deres arbejde. Det kan have konsekvenser for virksomhederne. Omvendt er der en række potentialer, som kan udnyttes af de ledere, som forstår at tænke innovativt, siger han.

Alexander Richter skal indtil udgangen af 2018 stå i spidsen for projektet I4L, som skal klæde erhvervsledere på til at tage kampen op på det digitale område. Projektet vil bestå af en række workshops, hvor danske ledere blive opkvalificeret og motiveret til at trække i den digitale førertrøje.

- Først vil vi gerne inspirere dem. Dernæst vil vi give dem nogle helt konkrete værktøjer til, hvordan de få mest muligt ud af at digitalisere og samtidig formindske de risici, som er forbundet ved det. Sidst vil vi følge op på ledernes erfaringer, hvilket efterfølgende vil danne baggrund for en publikation, der fremover vil kunne bruges af alle ledere, som skal lave en digital strategi og udføre den, fortæller Alexander Richter. Han tilføjer, at hans mere langsigtede mål er at lave en form for center, som skal kontinuerligt skal sørge for, at de danske erhvervsledere er i digital topform.


Yderligere information:

Vibeke Arildsen, presserådgiver, telefon 2555 0447, email viar@itu.dk