Big data og digitaliseret lovgivning skal forbedre offentlig sagsbehandling

Digitale sagsbehandlingssystemer skal både være mere intelligente og fleksible, så sagsbehandlere og borgere får den bedste service på trods af en stadig mere kompleks lovgivning. Innovationsfonden investerer 16 mio. i projektet Ecoknow, der bygger bro imellem teknologi og praksis.

Thomas HildebrandtForskningInstitut for DatalogiSamarbejderbevillingeroffentlig it

Sagsbehandlere og borgere i danske kommuner slås med digitale systemer som ikke kan tage højde for individuelle hensyn, og som er svære at tilpasse de omskiftelige regler i lovgivningen. Det gør systemerne både ufleksible, dyre i drift, og gør det svært at skabe den optimale handlingsplan for den enkelte borger.

Det skal forskningsprojektet EcoKnow lave om på. Et projekt som skal udvikle digitale løsninger, hvor ændringer i loven kan integreres løbende i systemet, og hvor sagsbehandlere kan udnytte de store mængder data (big data) der findes fra tidligere sagsforløb.

Ligesom en GPS kan udregne en ny rute, hvis den oprindeligt foreslåede rute ikke overholdes, skal sagsbehandlersystemerne kunne foreslå nye planer, når der sker en lovændring eller der opstår en ny situation fx på grund af sygdom.

- Det er vigtigt, at sagsbehandlerne får støtte af it-systemerne i stedet for det modsatte. Vi ved fx, at sagsbehandlere har meget begrænset tid til at forberede sig, når de skal have arbejdsløse i arbejde. Det er udfordrende at lægge den optimale handlingsplan, når de både skal tage hensyn til borgernes meget forskellige kompetencer og begrænsninger, samtidig med, at handleplanen skal ligge inden for lovens rammer, som har det med at blive ændret fra tid til anden, siger projektleder for Ecoknow, lektor på IT-Universitetet Thomas Hildebrandt.

I praksis går det ud på at udvikle et system, som aflæser mønstre i data fra tusindvis af borgere og sagsbehandlere. På baggrund af gode og dårlige erfaringer fra disse, kan systemet komme med anbefalinger til den enkelte sagsbehandler og borger.

Det giver gevinst for sagsbehandlingen, som bliver både bedre og billigere, fordi de omstillingsparate systemer gør processen hurtigere og mere smidig. Thomas Hildebrandt vurderer, at kommunerne kan halvere deres budgetter til udvikling og vedligeholdelse af sagsbehandlingssystemer.

- Det er samtidig en gevinst for borgerne i form af større medindflydelse og gennemsigtighed, fordi det både for borger og sagsbehandler bliver nemmere at få overblik over hvad der gælder netop denne sag. Det kan især have betydning, når en sag skifter sagsbehandler, siger Thomas Hildebrandt, og henviser til Beskæftigelses Indikator Projektet, fra Væksthusets Forskningscenter, som viser, at arbejdsløses chance for at få et arbejde falder med 22 procent, når de skifter sagsbehandler. 

Forståelighed er den centrale udfordring
En central udfordring som EcoKnow skal løse, er at gøre teknologien så forståelig, at den kan bruges og holdes ved lige af jurister og sagsbehandlere i kommunerne. Derfor vil der være løbende studier af arbejdsgangene i kommuner og af forståeligheden af værktøjerne. Både kommuner, konsulenter, jurister, borgere og socialrådgivere vil derfor blive inddraget i udviklingen.

I projektets sidste fase vil partnerne undersøge, hvordan teknologien kan udbredes uden for Danmark og i andre sektorer, fx til sagsbehandlingssystemer i finans- og sundhedssektoren. 

Partnernes roller
Grundlaget for EcoKnow er en ny teknologi til digitalisering af vidensarbejde udviklet af Thomas Hildebrandts forskningsgruppe sammen med virksomheden Exformatics, som senere er blevet integreret i sagsbehandlingssystemet KMD WorkZone der anvendes mange steder i staten.
EcoKnow kombinerer nu teknologien med Big Data-analyse for at kunne tilbyde intelligent, evidens-baseret navigering i regel-junglen.

Teknologierne vil løbende blive integreret i Exformatics værktøj til digitalisering af vidensarbejde og i KMD’s Momentum løsning til jobcentre. Derved bliver det muligt at teste både effekt og forståelighed i praksis, og til at hjælpe med dette deltager brugere og eksperter fra Syddjurs kommune, Københavns kommune, Dansk Socialrådgiverforening, Kammeradvokaten og Globeteam.


Mere information
Thomas Hildebrandt, lektor, telefon 31 42 52 79, email hilde@itu.dk 
Jari Kickbusch, forskningskommunikatør, telefon 2248 28 27, email jark@itu.dk

Projektets samlede budget: 25 mio.kr.
Innovationsfondens bevilling: 16 mio. kr.

Partnere:

Københavns Universitet

Danmarks Tekniske Universitet

Exformatics

KMD

Syddjurs kommune

Københavns kommune

Dansk Socialrådgiverforening

Kammeradvokaten

Globeteam

MAPS