Ny undersøgelse: Forestillingen om Facebooks ekkokamre er overdrevet

En ny undersøgelse fra forskningsgruppen DECIDIS på IT-Universitetet udfordrer forestillingen om, at de sociale medier gør brugere med forskellige politiske holdninger usynlige for hinanden. Næsten en tredjedel af danskerne ændrer for eksempel af og til holdning som følge af en politisk diskussion på Facebook.

Institut for Digital DesignForskningdemokratisociale medier

Er Facebook virkelig et ekkokammer, hvor brugerne kun konfronteres med holdninger, der ligner deres egne? Ikke ifølge en ny undersøgelse om danskernes brug af sociale medier, særligt Facebook, til diskussioner om politik og nyheder.

Næsten en fjerdedel af de adspurgte danskere oplyser, at de ofte støder på indhold, de er uenige i, når de diskuterer politik eller nyheder på Facebook. Det er der flere forklaringer på, fortæller Luca Rossi, lektor på IT-Universitetet og medforfatter af undersøgelsen.

”For det første følger vi ikke kun venner på Facebook, men også aviser, tv-stationer og så videre, som kan levere indhold, vi ikke er enige i. For det andet forbinder sociale netværk ganske vist folk, der har noget tilfælles, for eksempel familiemedlemmer, men vi ved alle sammen, hvor store politiske uenigheder, der kan være i en familie. Man er ikke nødvendigvis enig med sine Facebook-venner rent politisk, selvom man har andre ting tilfælles,” siger han.

Danskerne er forholdsvis åbne

Mest opsigtsvækkende viser rapporten, at danskerne faktisk er forholdsvis åbne, når de konfronteres med holdninger, der adskiller sig fra deres egne. 62 procent angiver, at de lærer noget nyt i hvert fald en gang i mellem, og næsten en tredjedel oplyser tilmed, at de en gang imellem ændrer holdning efter en Facebook-diskussion.

Hvor ofte ændrer du holdning (når du diskuterer politik eller nyheder på Facebook)?

Figur 2c 

Selvom flertallet 'sjældent' ændrer holdning som følge af en diskussion på Facebook, sker det alligevel 'sommetider' for 29 procent og 'ofte' for 4,1 procent.

Det billede udfordrer tidens bekymringer om at sociale medier er ekkokamre, hvor folk færdes uden at blive konfronteret med modsatrettede synspunkter og kun forstærker de holdninger, de allerede har.

»

Undersøgelsen tyder på, at der findes en vis grad af åbenhed i det danske samfund, og det er et sundt tegn for debatkulturen.

Luca Rossi, lektor på ITU
«
”Undersøgelsen tyder på, at der findes en vis grad af åbenhed i det danske samfund, og det er et sundt tegn for debatkulturen. Det betyder ikke, at ekkokamrene ikke eksisterer, men det ville være forsimplet at bebrejde Facebook for samfundsforandringer som en øget politisk polarisering,” siger Luca Rossi.

Traditionelle nyhedsmedier holder fast

Undersøgelsen kaster også et blik på Facebooks rolle i forhold til danskernes nyhedsforbrug. Halvdelen af danskerne modtager nyheder gennem Facebook mindst én gang om dagen, og det er i høj grad de traditionelle nyhedsmedier, der bliver klikket på, fortæller Luca Rossi.

”Nyhedsorganisationerne er i dag afhængige af Facebook for at kunne sprede deres indhold, men de har stadig en central rolle som kilder til information. Folk klikker i langt højere grad på nyhedsartikler, som bliver delt af traditionelle massemedier, end på artikler, som bliver delt af deres venner. Det er interessant, men måske ikke overraskende, set i lyset af det seneste års panik omkring fake news – danskerne anser stadig traditionelle medier for at være mest troværdige og kan godt finde ud af at sortere i kilderne,” siger Luca Rossi.

Se 3 af undersøgelsens hovedresultater nedenfor. 

Hvor ofte bliver du konfronteret med holdninger, der adskiller sig fra dine egne (når du diskuterer politik eller nyheder på Facebook)? 

Figur 2a

Danske Facebook-brugere bliver hyppigt konfronteret med holdninger, der adskiller sig fra deres egne. 23,5 procent svarer, at det sker 'altid' eller 'ofte'. 

Hvor ofte lærer du noget, du ikke vidste før (når du diskuterer politik eller nyheder på Facebook)?

Figur 2b 

62,3 procent af Facebook-brugerne angiver, at de lærer noget nyt i hvert fald en gang imellem ('altid', 'ofte' eller 'sommetimer').

Hvilke nyheder bliver læst på Facebook? (Fordelt efter kildetyper, der deler nyheder)

Figur 3.Nyheder, der bliver delt via mediernes egne Facebook-sider bliver oftest læst. 44,5 procent angiver, at de 'altid' eller 'ofte' læser nyheder delt af nyhedsorganisationer.

Mere information

Luca Rossi, lektor, telefon +45 7218 5036, email lucr@itu.dk

Vibeke Arildsen, presserådgiver, telefon 2555 0447, email viar@itu.dk